Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve středu 9. 10. se dva dvoučlenné týmy ze tříd 4. G (Daniel Juroška, Vojtěch Jakubík) a 7. G (Vanda Bendíková, Kristýna Jamerová) zúčastnily workshopu k soutěži EkoEnergie19 – Chytrý region, konaném ve spolupráci se Střední školou teleinformatiky v Ostravě Porubě. Workshop byl zaměřen na čtyři hlavní okruhy:

  1. Úspory energií jsou cool
  2. Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost
  3. Užitečné odpady a jejich následné využití
  4. Smart region – zelená budoucnost MSK

Po blocích zajímavých odborných přednášek pedagogů Vysoké školy báňské – Ing. Tomáše Dvorského, Ph.D. a Ing. Dalibora Surovky, Ph.D. čekaly žáky dvě exkurze. Nejprve jsme zamířili do Centra ENET, unikátního výzkumného pracoviště VŠB, které se zaměřuje na priority uvedené v programu Horizont 2020 a připravuje projekty orientované na nové technologie obnovitelných zdrojů a akumulace energie např. Smart Grids a Smart Cities. Poté jsme se vydali do Ostravy Hulváků na návštěvu pasivního domu. Dozvěděli jsme se, že život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale i výrazné zlepšení zdravotních problémů. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu. K výhodám pasivních domů patří:

  • vyšší komfort života
  • extrémně nízké náklady na vytápění
  • stálý přívod čerstvého vzduchu
  • netvoří se průvan
  • vysoká tepelná pohoda v místnosti
  • příjemné teploty v zimě i v létě

Týmy mají nyní necelé dva měsíce na výběr a zpracování tématu. Finále soutěže se uskuteční ve středu 27. listopadu.

Držíme pěsti.

Mgr. Milena Mačáková

 

 

V úterý 8. října se výběr žáků školy zúčastnil projektu Hodina moderní chemie, který zrealizovala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Interaktivní formou s množstvím atraktivních pokusů se žáci seznámili s chemií každodenního života. Viděli jsme efektní výbuch střelného prachu, atraktivní pokusy se suchým ledem či tekutým dusíkem a pozorovali rozdílnou rychlost hoření celulózy. Vše bylo doprovázeno odborným výkladem právě probíhajících fyzikálně-chemických jevů. Na závěr žáci obdrželi výbornou kávovou zmrzlinu a la kuchař dusík, jejíž ochutnávka netradiční hodinu završila. Velké poděkování náleží studentům VŠCHT, kteří pro nás zábavné hodiny chemie připravili.

Mgr. Milena Mačáková

 

Sportovní zápolení mezi družebními školami z Vítkova a polských Kalet stále pokračuje. V pátek 4. října 2019 jsme byli pozváni do Polska a pro 40 našich žáků byly připraveny soutěže v běhu, kopané, basketbalu a palantě (pravidla připomínají basebal). V běhu se na prvním místě ve svých kategoriích umístili Lukáš Adámek a Nela Thammová, pro druhé místo si doběhli David Čigaš, Zuzana Šustková, Natálie Daříčková, Eva Hruboňová a na třetím místě skončil Přemysl Roháč.

Další vítězství a pohár získalo družstvo děvčat v basketbalu a smíšené družstvo v palantě. Pochválit musíme i družstvo chlapců v kopané, kteří sice prohráli své utkání, ale nastoupili proti starším fotbalistům.

Po obědě jsme autobusem odjeli do nedalekých Tarnowskich Gór, kde nás pozvali do trampolinového centra a v něm celou hodinu mohl každý zkoušet salta, přemety, parkur a skoky do molitanových kostek.

Po tak náročném sportovním úsilí nás čekala ještě cesta zpět do Vítkova. Sice unavení, ale spokojení a s plnou hlavou nových zážitků se těšíme na další společná setkání.         

Mgr. Petr Molek

 

 

I v letošním školním roce jsme využili příležitost připojit se k oslavám Evropského dne jazyků, který připadá na 26.9. V hodinách cizích jazyků žáci plnili zábavné a méně obvyklé úkoly a aktivity.

V angličtině žáci ZŠ přiřazovali k sobě kartičky s názvy států, jejich hlavních měst, symbolů, známých památek a osobností. Mladší gymnazisté spojili pohyb venku s procvičováním angličtiny, starší popisovali a hádali obrázky z britské krajiny, tančili empírový tanec, vyzkoušeli si anglický hospodský kvíz a šifrovací hru s tématem reálií anglicky mluvících zemí.

Zajímavosti z kultury a života v Rusku se dověděli žáci v hodinách ruštiny, někteří také ochutnali typické ruské pochoutky.

Výuka němčiny byla ve znamení her v daném jazyce (domino, pexeso, puzzle Evropy, přiřazování vlajek, hlavních měst, symbolů a úředních jazyků k daným zemím).

Příležitost oslavit tento den si tak vzhledem k nadšení panujícímu v hodinách užili nejen žáci, ale i vyučující.

PhDr. Jana Ambrožová

 

 

 

V pátek 4. října 2019 se studenti kvarty a kvinty zúčastnili exkurze, kterou pravidelně pořádá Československá obec legionářská. Letos jsme následovali kroky známého parašutisty, který se podílel na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Jana Kubiše.

Naší první zastávkou byl Magistrát města Opavy na Krnovské ulici, v jehož areálu se nachází pamětní deska připomínající jeho působení v okolí Opavy. Poté jsme se přesunuli do Milostovic, kde jsme měli objednanou prohlídku pěchotního srubu Trigonometr. Následně jsme ještě popojeli do Sádku, kde jsme se zastavili u dalšího srubu a také u pamětní desky na Hasičské zbrojnici. V ní totiž zhruba půl roku byl Jan Kubiš ubytován a docházel na opevnění. Naším posledním zastavením byly Litultovice, ve kterých Jan Kubiš také krátce pobýval, a to hned po jeho příjezdu do Opavy.

Velmi děkujeme Československé obci legionářské za pořádání těchto exkurzí, neboť takto v blízkém okolí poznají, jaké památky zde máme, a především, jaké osobnosti v našem kraji pobývaly.

Mgr. Michaela Škrabalová