Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve školním roce 2017/2018 vyučovalo český jazyk a literaturu sedm pedagogů. Podle celoročního plánu se konala čtyři jednání PK, na kterých byly postupně řešeny stanovené úkoly, hlavně se zaměřením na plnění osnov ŠVP, přípravu ke státním maturitním zkouškám, psaní diktátů, slohových a čtvrtletních prací, inventarizaci, stav učebnic, literární soutěže, recitaci, návštěvy divadelních představení atd.

Tematické plány jsou zpracovány v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Vyučujeme podle učebnic SPN – žáci základní školy a Fraus – žáci víceletého gymnázia, děti mají k dispozici i pracovní sešity. V rámci předmětové komise byla provedena kontrola doložek MŠMT u všech používaných učebnic. K výuce jsou využívány také multimediální učebny, výukové programy na PC, žákovská a učitelská knihovna.

Prioritním úkolem výuky českého jazyka a literatury byla příprava studentů na maturitní zkoušku z českého jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústního zkoušení, jehož předmětem je analýza uměleckého a neuměleckého textu. V profilové části maturovali z českého jazyka tři žáci.

V rámci minimaturit, které jsou symbolickým zakončením nižšího stupně gymnázia, psali žáci kvarty písemnou práci z jazyka českého. Měli možnost výběru z několika slohových útvarů na různá témata.

Dne 28. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích zasedlo do lavic 53 žáků. Velikou radost nám v okresním kole udělala pak žákyně kvarty, jež se v obrovské konkurenci umístila na krásném třetím místě a postoupila do kola krajského, kde obsadila sedmou příčku.

Úspěchy v literárních soutěžích:

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Velmi nás potěšilo zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty.

Tři žákyně 2. stupně se v literární soutěži Svět slova umístily na stupních vítězů a byly pozvány na slavnostní předávání cen do Městského kulturního centra ve Fulneku.

Velmi nás potěšil rovněž žák oktávy, který se se svou esejí na téma „Je náboženská víra protikladem vědy?“ umístil na prvním místě v soutěži o nejlepší středoškolskou práci, kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná porota hodnotila celkem 58 literárních prací, které dle slov garanta soutěže byly nadprůměrné a měly velmi dobrou obsahovou a stylistickou úroveň. Nemalou motivací pro účastníky byla kromě knihy rovněž finanční odměna, a to krásných 5 000 Kč.

Dále jsme poslali příspěvky do následujících literárních soutěží: KEV, Požární ochrana očima dětí, Sněhurka na ledě, Artbotič, Představ si, že jsi dopis cestující časem, Rosteme s knihou.

Již tradičně proběhla v měsíci únoru recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Čtvrtým rokem probíhaly po dobu dvanácti týdnů od ledna do dubna přípravné kurzy jazyka českého, které měly být žákům devátých ročníků nápomocny k tomu, aby úspěšně zdolali přijímací zkoušky z jazyka českého. Obdobné kurzy byly připraveny také pro žáky 5. tříd, kteří se hlásili na víceleté gymnázium.

Žáci sedmých a devátých ročníků psali Kalibro testy, výsledky byly následně analyzovány s jednotlivými vyučujícími jazyka českého.

Klasickou výuku jsme si zpestřili několika divadelními představeními. Žáci tercie až septimy navštívili komorní scénu Aréna, aby zde zhlédli drama Divoká kachna významného norského dramatika a básníka Henrika Ibsena, žáci 7. ročníku a sekundy odjeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Limonádový Joe, žáci 8. ročníku a tercie zhlédli prvotinu autorky Gabriely Preissové, Gazdina roba, žáci 9. tříd a kvarty pak originální scénické zpracování magických lidových balad, jak je ve své sbírce Kytice zachytil Karel Jaromír Erben. Poslední červnový týden se do divadla dostaly rovněž šesté třídy a prima, a to na úspěšný muzikál Noc na Karlštejně.

Žáci šestých a osmých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia absolvovali knihovnickou lekci v Městské knihovně ve Vítkově. Pod vedením zkušených knihovnic se naučili vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem.

 

Mgr. Andrea Mášová

předsedkyně předmětové komise jazyka českého            

Již po čtvrté se u příležitosti ukončení školního roku uskutečnila minipřehlídka žáků 2. a 3. stupně v zájmové umělecké činnosti. Žáci opět předvedli skvělé výkony ve zpěvu, tanci, recitaci a v dramatizaci literárního díla. Společně jsme se rozloučili s žáky 9. ročníku, kteří si pro nás připravili krátký program. Paní ředitelka ocenila aktivní žáky, kteří po celý školní rok reprezentovali školu.
Děkuji za úžasnou energii, kterou jste na COMEDIAS 2018 vytvořili.

Krásné prázdniny!

Barbora Valová

 

736df4de-7bcb-48cd-847f-2d07e994575f

V úterý 27. 6. 2018 probíhala po celé dopoledne na gymnáziu soutěž Po stopách Jamese Cooka. Její podoba vznikala po dobu několika měsíců v Žákovském parlamentu gymnázia. Vytvořili ji žáci kvinty – septimy pro žáky nižšího gymnázia (prima – kvarta). Na jedenácti stanovištích plnilo osm týmů řadu zajímavých úkolů, během nichž si žáci osvěžili své znalosti a dovednosti, ale také se lecčemus novému i přiučili. Stanoviště byla tato:

1) Příprava na cestu – zde žáci trénovali svou paměť. Byly jim ukázány desítky předmětů, které byly následně zakryty a tým jich musel co nejvíce vyjmenovat.

2) Austrálie a Nový Zéland – na základě obrázků Aboriginců a Maorů měli žáci navrhnout vlastní podobu „tetování“ a poté ji po paměti překreslit na jednoho z týmu pomocí barev na obličej.

3) Od Mysu Dobré naděje po Nový Zéland – zde si osvěžili znalosti z biologie, neboť museli poznávat minerály, rostliny i živočichy, vytvořit správný řetězec rodu, druhu a taxonu rostliny, nebo živočicha a na tabletech museli správně přiřadit orgány do modelu člověka.

4) Cookovy ostrovy – žáci nižšího gymnázia si vyzkoušeli jak postavit a složit stan v časovém limitu.

5) Tahiti – na tomto stanovišti museli soutěžící nalézt v atlase na základě souřadnic správná místa, spojená s osobností Jamese Cooka.

6) Jižní polární kruh – zde si tým vybral jednoho zástupce ze svých řad, kterého museli v časovém limitu co nejvíce obléci, s tím, že mohli používat pouze nepreferovanou ruku (tj. leváci pravou a praváci levou).

7) Havaj – zde museli žáci vymyslet, jak s použitím jedné ruky vystřihnout papírový květ a následně jej navléct na nit a vytvořit tak věnec lea.

8) Velikonoční ostrovy – z plastelíny měli žáci vytvořit známé sochy z tohoto ostrova, nebo nakreslit co nejpřesnější kopii obrazu s Jamesem Cookem.

9) Brazílie – tým na tomto stanovišti musel nacvičit krátký tanec se speciálními tanečními kreacemi.

10) Obloha – zde bylo úkolem poznat souhvězdí a známé astronomy a astronauty.

11) Japonsko – tým na tomto místě musel v časovém limitu poskládat co nejvíce origami ve tvaru jeřába.

Soutěž byla ukončena před 13 hodinou v učebně Přízemí 3, kde se shromáždili jak soutěžící žáci, tak organizátoři z řad studentů vyššího gymnázia, tak také učitelé, kteří jednotlivé týmy doprovázeli po celý den.

Všem účastníkům patří velký dík za nasazení a dobrou náladu, kterou po celou dobu soutěže zachovávali.

 

Mgr. Miroslav Bučánek

 

AS2 B4B1  B5 KY1 M2O1   O3 OBL4 OR1 OBL6  PŘ2 S1 T6T2 T3  20180626_124814 20180626_125204 20180626_125108  20180626_125307 20180626_125434 20180626_125543

Žáci kvinty, sexty a septimy vyrazili ve dnech 18. – 20. června 2018 na řeku Moravu, jednu z hlavních českých řek, která je dlouhá 354 km. Naším cílem byl úsek na horním toku této řeky mezi obcemi Postřelmov a Lukavice na Moravě. Společnost Tydra nám zajistila vybavení i instruktáž k plavbě. Díky krásnému počasí i dostatku vody jsme si plavbu krásnou přírodou opravdu užili, což dokumentujeme na přiložených fotografiích.

Mgr. Helena Kozlová, Mgr. Milena Mačáková, Mgr. Miroslav Bučánek, Mgr. Pavla Hümerová

 

20180618_191041 20180618_191447 20180618_191514 20180618_191604 20180619_094427 20180619_094641 20180619_094701 20180619_095012 IMG_7647 IMG_7653 IMG_7655

Dne 21. 6. 2018 jsem se zúčastnil celostátního kola Ekonomické olympiády, jež se konalo v prostorách České národní banky v Praze. Slavnostní zahájení proběhlo ve velkém sále, kde organizátorka Martina Bacíková a viceguvernér ČNB Mojmír Hampl uvítali soutěžící, a o pár minut později jsme se přesunuli do menšího sálu, v němž jsme psali samotný test a doplňující esej v angličtině na téma „Corporate social responsibility“.

V odpoledních hodinách bylo vyhlášeno 10 nejlepších soutěžících, které následně přezkoušela odborná porota. Já jsem se do první desítky bohužel nedostal. I přesto jsem si odnesl cennou zkušenost a rozšířil si své znalosti, neboť celý program byl doplněn o zajímavé přednášky českých ekonomů.

Alexandr Pisani, sexta

 

me

Ve dne 21. 6. se žáci gymnázia zúčastnili divadelního představení Divoká kachna. Toto nadčasové rodinné drama mě upoutalo hned při vstupu do Arény. Styl, ve kterém byla scéna vytvořena, se dá jednoduše popsat jedním slovem. Ikea. Ve vzduchu se vznášel dojem spokojeného rodinného hnízdečka, ale také nečekaně moderní bydlení dnešní rodiny. Hra se tak stává atraktivnější i pro mladší diváky.  Obývací pokoj byl doplněn o důmyslně zřízený balkon, který byl herci plně využíván a dodával scéně na skutečnosti. Dalším netradičním zákoutím se stala pro diváky půda, kde se nacházela ukrytá divoká kachna a jiné poklady lesa. Půdní prostor byl pro diváka neznámý, neboť do této části divák nedohlédl, avšak o to více to bylo přitažlivější místo pro duše sledujících, které tak mohly nechat plně rozvinout svou fantazii.

Hra začínající výjevem rodinné idylky a štěstí v divákovi vzbuzuje pocit nastrojenosti a nepřirozenosti. Není také divu, když tuto rodinu drží pohromadě jen všudypřítomná lež a vše v té chvíli přítomné byla jen dočasná iluze. Láska třpytící se okolo rodiny Ekdalových a jejich dcery Hedviky pohasíná po návštěvě Ekdalova přítele Gregerse Werleho. Gregers Werle svým zvučným tónem hlasu přesekává pouto štěstí Ekdalovy rodiny, jakmile svému příteli prozradí pravdu o jeho manželce. Ten prostřednictvím této informace začíná pochybovat i o svém otcovství. Zde graduje hlavní myšlenka Ibsenova díla, zda žít šťastně ve lži, či nešťastně v pravdě? Ekdalovo chování se zcela otáčí a z milého živitele rodiny se stává sobecký muž snažící se co nejrychleji utéci před pravdou. Atmosféra houstne a chování všech se mění kromě výjimečné Hedviky, která statečně čelí světu dospělých a zmateně se snaží pochopit náhlou situaci. Žít s kostlivcem ve skříni nelze a důkazem toho je také sebevražda Hedviky, což byl špatně zvolený důkaz o její lásce k otci.  Ztvárněné vztahy mezi rodinou nikdy nebudou passé a díky originálnímu zasazení děje do moderní doby mohl každý divák propadnout do osudu postav a popřemýšlet nad tak kontroverzním tématem, jako je pravda a lež.

Lenka Miková, septima

 

image1