Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V úterý 16. 4. se ve Středisku volného času v Opavě konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie C, tentokrát na téma Příjem a výdej látek. Úspěch slavili naši terciáni Vojtěch Jakubík, který obsadil krásné 5. místo a Vojtěch Vašátko, který se umístil na 8. místě z celkového počtu 28 soutěžících. Biologická olympiáda nepatří zrovna k jednoduchým soutěžím, protože vyžaduje poměrně náročnou přípravu. Školní i okresní kolo zahrnuje test na dané téma, laboratorní úkol a poznávání různých druhů organismů. Žáci musí nastudovat přibližně sto stran studijních materiálů a naučit se určit přes 400 druhů rostlin a živočichů. Podmínkou postupu do okresního kola je rovněž vypracování vstupního úkolu na předem stanovené téma.

Oběma Vojtům gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková

V úterý 16. 4. 2019 jsme připravili pro žáky šestých tříd základní školy a primy víceletého gymnázia tematickou exkurzi do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně.

Na ploše téměř 5000 m2 na nás čekalo přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým jsme mohli obdivovat, jak funguje svět kolem nás a ověřit nabyté vědomosti z hodin zeměpisu, přírodopisu, fyziky a dějepisu.

Expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum.

Seznámili jsme se například se vznikem tornáda, vlny tsunami, cyklony a zemětřesení, odpálili jsme vodíkovou raketu, otevřeli Pandořinu skříňku, prozkoumali jsme vady zraku, srdeční tep, orgány lidského těla, rostlinnou a živočišnou buňku, DNA a mikroskop, vyzkoušeli jsme si práci  se čtecím zařízením v televizi. 

Odhalili jsme také tajemství oceánu, kdy jsme zhlédli  3D dokument Oceány – naše modrá planeta. Zavítali jsme na korálové útesy, setkali jsme se s malou rybkou a jejím důmyslným otevíráním mušlí,  potěšili jsme se pohledem na delfíny a roztomilé mořské vydry, byli jsme svědky nelítostného útoku na hejno drobných rybek, na závěr jsme se vypravili na severní pól za mroži, kteří se ukrývají před ledními medvědy na přeplněných ledových krách.  

Došlo i na návštěvu místní restaurace a shopu.

Po čtyřhodinovém pobytu jsme se nabytí vědomostmi, novými zkušenostmi a zážitky vrátili zpět do Vítkova.

Mgr. Blanka Váňová

 

V krajském kole literární soutěže Evropa ve škole, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zvítězil se svou prací na téma „Zvířecí parlament“ Vojtěch Vašátko z 3. G. Cílem soutěže, jež probíhá již od roku 1953, je propagovat ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a především u mladých lidí podporovat pocit spoluzodpovědnosti za osud Evropy.

Vojtovi za tento veliký úspěch srdečně blahopřejeme!

Mgr. Andrea Mášová

 

Ve dnech 11. a 12. 4. proběhlo na zámku v Bartošovicích krajské kolo Ekologické olympiády. Tématem letošního 24. ročníku byl Management v ochraně přírody. Po příjezdu na zámek následovala registrace soutěžících (Jan Kundrát, Lucie Pšenicová a Kateřina Jurkovičová), ubytování, slavnostní zahájení dvoudenního klání a seznámení s nabitým programem. V dopoledním teoretickém bloku, který probíhal v Domě přírody Poodří, prokazovali žáci znalosti nejen z ekologie, ale i botaniky, zoologie, legislativy a metodiky zákonů o ochraně přírody. Po obědě následovala terénní exkurze do Přírodní rezervace Kotvice, práce na projektu a obtížné poznávání druhů organismů. Večer přišla na řadu recesistická scénka na téma „Znám křišťálovou studánku“, kde není žádná voda. V pátek byla hlavním bodem dopoledního programu prezentace práce před odbornou porotou. Naši žáci obhajovali prezentaci na téma Hvozdnice – maloplošné zvláštně chráněné území se společenstvy vod, mokřadů a zbytků lužních lesů. Dalším praktickým úkolem bylo odlévání stop, jejich určování a výroba ptačích budek. Poté následovala prohlídka expozice Domu přírody Poodří a vyhlášení výsledků. Náročnost letošního kola s nadmírou otázek na hlediska financování ekologických projektů se projevila neumístěním týmu v první šestici vyhlašovaných vítězů.

Mgr. Milena Mačáková

 

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 proběhlo školní kolo matematické postupové soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena žákům 5. – 8. ročníků. Do školního kola se zapojilo z naší školy celkem 180 dětí. Do okresního kola postupují úspěšní řešitelé, tedy ti žáci, kteří ve školním kole získali minimálně 10 b. Organizátoři mohou v průběhu soutěže posunout hranici pro postup minimálně na 8 bodů. Úspěšnými řešiteli, kteří dosáhli desetibodové hranice a mají tím pádem zajištěn jistý postup do okresního kola, jsou čtyři žáci naší školy (Gřešek Radek 5. C – 10 b, Kulhánek Jindřich 5. A – 10 b., Raus Tomáš 8. B – 14 b., Juroška Daniel 3. G – 11 b.). V kategorii 7. tříd získala 1. místo žákyně 2.G (Natálie Hrubá, 9 bodů) a v kategorii 6. tříd žák 1. G (Karel Vlk, 9 bodů).
Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a budeme držet palce v okresním kole soutěže. 

Mgr. Helena Kozlová  

Dne 8. dubna 2019 mohli žáci osmých ročníků a tercie zhlédnout ve Slezském divadle v Opavě zdařilou dramatizaci jednoho z nejoblíbenějších humoristických románů české literatury – Saturnina, jehož autorem je ostravský rodák Zdeněk Jirotka. Příběhy Jiřího, jeho sluhy Saturnina, slečny Barbory, tety Kateřiny a jiných postav nám umožnily nahlédnout do nostalgií obestřeného prvorepublikového světa elegantních dam a pánů. Svérázný Saturnin je protagonistou mnoha bláznivých situací, u nichž jsme se všichni bez výjimky skvěle bavili.

Mgr. Andrea Mášová