Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Společnost Obce v datech, s.r.o. zveřejnila dne 13. srpna tohoto roku kompletní data o kvalitě života v českých obcích pro rok 2019. Obce byly hodnoceny na základě 29 indexů, které mapují kvalitu života v obci v oblastech zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení (práce, bydlení, vzdělání) a služby.

Velmi nás potěšilo, že v konkurenci všech 206 obcí s rozšířenou působností se v indexu kvalitních středních škol naše gymnázium umístilo na 5. místě v Moravskoslezském kraji a na 27. místě v rámci celé České republiky.

Tento výsledek nás motivuje v naší další práci pro školu a taktéž ukazuje případným zájemcům o studium, že kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání a přípravu na vysokoškolské studium všech směrů není nutné hledat ve vzdálenějších a větších městech regionu.

Mgr. Lenka Zychová, zástupkyně ředitele školy pro gymnázium

V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.

Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala 2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili ekologické výzvy – např. bezmasý týden, do školy pěšky/na kole, hlídat spotřebu vody a energií, chovat se v souladu s cíli udržitelného rozvoje – a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie – biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s ním, pěšky nebo na kole.

Do soutěže dorazilo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patří naše škola mezi ty oceněné a je pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční ve středu 23. října 2019 na KÚ MSK. Zde převezme referenční list a poukaz ve výši 10.000,- Kč.

Chtěl bych tímto poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci Ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.

Mgr. Miroslav Bučánek

Dne 26. 6. 2019 proběhla akademie spojená s minipřehlídkou v zájmové umělecké činnosti Comedias. Žáci sedmých, osmých, devátých tříd a příslušných ročníků víceletého gymnázia si připravili taneční, pěvecké a divadelní vystoupení. Na konci dopoledního vystoupení byli navíc vybraní žáci oceněni za své aktivity během školního roku.

Přeji vše krásné, dlouhé a bezúrazové prázdniny!

Barbora Skřehotová

 

 

 

 

Ve dnech 14. až 16. června 2019 jsem se zúčastnil 41. celostátní přehlídky SOČ, kterou letošní školní rok organizovalo Mendelovo gymnázium v Opavě ve spolupráci se Slezskou univerzitou.

Program byl rozdělen do 3 dnů – v pátek bylo slavnostní zahájení a diskuse s účastníky minulých ročníků SOČ, v sobotu probíhaly obhajoby prací, jež byly rozděleny do 18 oborů, večer jsme pak zhlédli kulturní program v podání herečky Simony Babčákové. V neděli konečně nastalo všemi očekávané slavnostní vyhlášení výsledků.

Já jsem soutěžil v oboru Ekonomika a řízení s prací na téma Efektivita prospěchových stipendií. K tomuto tématu mě přivedlo zavedení stipendií na škole, již navštěvuji, přičemž jsem se snažil na teoretickém podkladu behaviorální ekonomie zjistit, zdali je finanční podnět skutečně efektivním stimulem pro zvýšení motivace ke studiu.

V silné konkurenci jsem nakonec k mému velikému překvapení skončil na 2. místě.

Tímto bych chtěl poděkovat panu řediteli Miroslavu Bučánkovi, jenž mi svými připomínkami, radami i náměty pomáhal při psaní mé práce.

Alexandr Pisani, septima

 

Dne 18. června navštívili žáci gymnázia a ZŠ v rámci výuky biologie nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců stejnojmenného dokumentárního seriálu, Earth: Den na zázračné planetě. Film jedinečným způsobem dokázal zachytit rozmanité ekosystémy např. džungli, rozvodněnou řeku, ostrov, hory, velkoměsto, hlubiny oceánů a život tamních zvířecích obyvatel během 24 hodin. Byli jsme tak svědky žirafích soubojů, medvědího tance, plujících narvalů, spících vorvaňů, rodinné idylky pand, tučňáků zápasících s příbojem, bitvy kolibříka s rojem včel, zamilované výpravy lenochoda a mnohých dalších zvířecích dobrodružství. Slovy filmové kritičky Mirky Spáčilové: Vidět a vědět, podrobit smysly úžasu a mozek poznání v dokonale vyvážené souhře. V tomto případě se její slova naplnila beze zbytku.

Mgr. Milena Mačáková

Dne 7. 6. 2019 se konalo okresní finále atletického čtyřboje mladších žáků (běh 60m, běh 600m, skok daleký/vysoký a hod míčkem). Tradičně byla ZŠ Englišova pořadatelem a akci uspořádala v Opavě na Tyršově stadionu. Skvělého umístění dosáhla děvčata. Ve složení Vanessa Vašíčková (VII. B), Thammová Nela Sofie (VII. C), Drimajová Zdenka (III. G), Nováková Adéla (VII. C) a Kokořová Tereza (II. G) vybojovala třetí místo z třinácti zúčastněných škol okresu Opava! Dále musíme zmínit individuální výkony Vanessy Vašíčkové a Nely Thammové. Vanessa byla v celkovém pořadí pátá a Nela osmá z 65 závodnic!

Hoši reprezentovali pouze ve čtyřech z důvodu nemoci. Obsadili desátou pozici ze sedmnácti škol. I v této kategorii je třeba vyzdvihnout individuální výkon a to Lukáše Adámka, který se umístil na šestém místě z 84 závodníků. Tým hochů tvořili: Lukáš Adámek (VII. A), Dan Juroška (III. G), Roman Skalka (VII. B) a Karel Beníšek (VII. C).

Mgr. Ivo Hasala