Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z provozních důvodů na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno, které se týká provozu školy, školní družiny, školního klubu i výdejny stravy.

 
Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy
 

Žáci maturitního ročníku – od 11. 5. 2020

  • možnost konzultací pouze distanční cestou
  • více k maturitním zkouškám:

Aktuální informace k maturitní zkoušce

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pro maturanty

Čestné prohlášení

 

Informace MŠMT k otevírání středních škol

Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

 

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení budou vydávány v pondělky, středy a pátky od 8:00 do 14:00 na ekonomickém oddělení školy.

Na vyžádání jsou vydávány také e-mailem (kontakt iveta.janatova@zsgvitkov.cz).

 

Týmu Ekokomisaři ze třídy V. G ve složení Gabriela Zubíková, Magdaléna Tomešová, Klára Vašutová, Barbora Švecová a Tereza Jonášová se úspěšně podařilo projít všemi 4 obtížnými misemi celoročního ekologického projektu CO2 liga a má tak možnost zúčastnit se slavnostní závěrečné konference, která se uskuteční 24. 6. v Senátu ČR v Praze.

Mgr. Milena Mačáková

Zpětná vazba od odborné poroty

Téma 4. mise: Udělej změnu

Kategorie: Paříž.

Plnění mise jste se ujali velmi dobře. Udělali jste velké množství práce a splnili důležité úkoly. Vaše opatření pomáhají udržet oteplení planety na maximálně 2 °C a máte nakročeno k ještě lepším výsledkům!

Komentář:

Milí Ekokomisaři,

nesmírně nás těší, že jste došli s CO2 ligou až do konce a s úspěchem jste zvládli všechny čtyři mise a jejich úkoly! Navíc v posledních měsících ve ztížených a chaotických podmínkách, klobouk dolů! Za tu dobu každý z vás udělal velký posun – dozvěděli jste se o klimatické změně a rozhodli jste se, že se aktivně zapojíte do toho, abychom klimatickou změnu společně dokázali zmírnit a zvládnout její projevy. A co víc, nezůstali jste jen u sebe, ale poctivě jste informovali své okolí a snažili se zlepšit školu.
V této misi se vám povedla udělat jasná myšlenková mapa a našli jste v úkolu dvě bariéry – topení a maso v jídelnách. Díky za vaši celoroční práci! 🙂 

Za odbornou porotu Barbora Valešová

 

 

Dne 24. 4. 2020 proběhlo on-line krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši školu zastupovaly dvě práce.

V konkurenci sedmi soutěžících v oboru 16 Historie se na 3. místě umístila Dita Baraňáková (ze septimy) s prací Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců a na 5. místě Eliška Halamíčková (ze sexty) s prací Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy.

Oběma blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek

 

 

V letošním roce se nám podařilo zorganizovat lyžařský výcvik pro vyšší ročníky gymnázia (doplněné o studenty a žáky nižších ročníků) v kvalitním rakouském středisku Matrei in Osttirol. Po úmorné cestě autobusem nás čekaly čtyři dny lyžování na 44 kilometrech upravených sjezdovek. Lyžaře a snowboardisty jsme si rozdělili do pěti družstev a rozjeli se do všech koutů rozlehlého střediska. Vyzkoušeli jsme si svahy všech obtížností včetně neupravené freeride sjezdovky.  

Jelikož skipasy platily do více okolních středisek, zkusili jsme si třetí den další úžasné středisko – Lienz. Až na jeden den bylo krásné slunečné počasí a široké sjezdovky byly poloprázdné. Všichni jsme si zalyžovali do sytosti!   

Tomáš Kaluža

 

 

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 proběhlo online okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde naši školu reprezentovali 3 soutěžící ve dvou soutěžích oborech.

Aby vše mohlo proběhnout, museli soutěžící do úterý 14. 4. 2020 do 12 hodin nahrát obhajobu své práce v podobě videa do YouTube. Následně si museli vyzkoušet připojit se do Teams, skrze nějž ve čtvrtek probíhala vlastní přehlídka. Jednotlivé poroty se postupně dle harmonogramu do systému připojovaly a soutěžící zde měli porotcům zodpovědět otázky, které jim byly předem zaslány. Poté, co se sočkaři odpojili, porota se poradila o výsledném pořadí soutěžících.

Naši zástupci uspěli následujícím způsobem:

V oboru 06 Zdravotnictví se na 4. – 6. místě umístil Jiří Zwesper ze septimy (práce Nikotin, největší vrah v historii lidstva), který soutěžil v konkurenci osmi soutěžících.

V oboru 16 Historie soutěžily dvě práce, obě z naší škol. Na 1. místě se umístila Dita Baraňáková ze septimy (práce Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců) a na 2. místě Eliška Halamíčková ze sexty (práce Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy).

Obě postupu práce v oboru Historie postupují do krajského kola. Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy