Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Od 1. února 2019 začne účinnost nově zavedeného Stipendijního řádu gymnázia, finančně podpořeného městem Vítkovem a schváleného školskou radou.

Toto prospěchové stipendium má sloužit k dosažení lepších studijních výsledků u žáků gymnázia ve čtyřletém (1. – 4. ročník) a osmiletém (5. – 8. ročník) oboru vzdělávání, a také motivovat zájemce o studium vybrat si naši školu.

Žáci musí splnit několik základních podmínek týkajících se řádného studia a při dosažení vyznamenání nebo průměru zámek do 1,8 jim pak bude na základě stipendijního řádu vyplacena stanovená částka.

V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří podpořili stipendijní řád gymnázia, a popřát našim gymnazistům hodně sil, neboť překonat sám sebe je mnohdy těžší, než radit a pomáhat druhým. A snad ještě jedna z mnoha památných vět, které v naší škole zaznívají z úst studentů: „Studuj na vítkovském gymnáziu a v životě se ti to určitě vyplatí!“ (Jan Leher, sexta).

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

 

Stipendijní řád ZŠaG Vítkov 2018-2019

V pátek 15. 2. 2019 proběhlo školní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. V pěti oborech z osmnácti možných soutěžilo tentokrát osm studentských prací.

Odborná porota, složená z Mgr. Mileny Mačákové, Mgr. Michaely Škrabalové a Mgr. Miroslava Bučánka, se rozhodla do okresního kola poslat z 1. místa práce Účinky pH na aktivitu asparagové proteázy Nepenthesin z láčkovky Nepenthes mixta při chemickém rozkladu glutenu (obor 4 Biologie, Jan Kundrát, septima), Celiakie v životě člověka (obor 6 Zdravotnictví, Lucie Pšenicová, septima), Efektivita prospěchových stipendií (obor 13 Ekonomika a řízení, Alexandr Pisani, septima), Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Martina Maléřová, septima), Walt Disney a jeho animovaný svět (obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, Ivona Marie Repková, septima), z 2. místa pak práci Etologie a způsob chovu plemene Zakrslý beran (obor 4 Biologie, Kláar Kořenková, kvinta).

Bez postupu se umístily na 2. místě práce Poruchy příjmu potravy v porovnání s obezitou a jejich vliv na psychické a fyzické zdraví člověka (obor 6 Zdravotnictví, Marie Čížová, septima) a na 3. místě práce Diverzita letounů na Vítkovsku (obor 4 Biologie, Anežka Šrubařová, septima).

Žákovská porota, složená z vybraných zástupců 9. tříd základní školy, pak ocenila práce takto: 1. místo Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky, 2. místo Celiakie v životě člověka, 3. místo Walt Disney a jeho animovaný svět.

Děkujeme všem žákům, kteří se rozhodli soutěžit, oběma porotám v jejich nelehké úloze, i všem přítomným studentům vyššího gymnázia, kteří během školního kola měli možnost načerpat inspiraci pro své budoucí práce. Postupujícím pak přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

Jednou z tradičních sportovních soutěží je šplh. Žáci mají za úkol vyšplhat po tyči do výše 4,5 metru. Jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů. Sčítají se nejlepší časy prvních tří sportovců.   

Okresní kolo každoročně organizuje ZŠ Šrámkova, Opava. Bylo vypsáno 6 kategorií.

Naše výsledky v okresním kole:

Ve II. kategorii – 4.-5. třídy (17 škol):

  1. místo – Thammová Julie, Dragonová Arleta, Daříčková Natálie, Kožaná Adéla
  2. místo – Strakoš Joseph, Demel Václav, Dobeš Adam, Šustr Miroslav

Ve III. kategorii – 6.-7. třídy (18 škol):

  1. místo – Beníšek Karel, Roháč Přemysl, Adámek Lukáš
  2. místo – Beranová Adéla, Vašíčková Vanessa, Trnková Lucie, Košťálová Viktorie

Ve IV. kategorii – 8.-9. třídy (20 škol):

  1. místo – Roháč Ondřej, Smolka Pavel, Smolka Petr, Černín Radek
  2. místo – Halamíčková Apolena, Šavrdová Valerie, Sobolová Kateřina, Kosterová Karolína

Je třeba vyzdvihnout výkony jednotlivců: Pavel Smolka vyhrál svou kategorii v konkurenci osmdesáti žáků! Vanessa Vašíčková se umístila na třetí příčce ze sedmdesáti žákyň.

Z nižšího stupně předvedl vynikající výkony Adam Dobeš (9. místo ze 70) a taktéž Natálie Daříčková (6. místo ze 70). 

 

Do krajského kola ve Frýdku-Místku postupovaly dvě nejúspěšnější školy v každé kategorii. Starší hoši měli stejný celkový čas jako ZŠ Kylešovice na druhém místě (v tomto případě nás posunul na třetí místo součet umístění všech čtyř závodníků). Základní škola z Kylešovic se nemohla zúčastnit krajského finále, tudíž okres Opava reprezentovala v kraji naše škola a ZŠ Englišova.  

Náš tým jsme museli z důvodu nemoci pozměnit. Vyslali jsme Pavla a Petra Smolkovi, Jakuba Hýbela a  Tomáše Rause. Hoši i v kraji předvedli skvělé výkony a vybojovali bronzové medaile! Navíc Pavel Smolka měl druhý nejlepší čas ze všech soutěžících!

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Kabinet TV

 

Ve středu 13. února 2019 ovládla výuku ruštiny ve škole rodilá mluvčí paní Anastasia Spinu. Všichni žáci, kteří se učí jako druhý cizí jazyk ruštinu, absolvovali s ní po jedné vyučovací hodině. Seznámila žáky s pamětihodnostmi Moskvy a Sankt – Peterburgu, s tradičními svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce včetně rozdílných způsobů slavení. Žáci se naučili novou slovní zásobu a došlo i na ústní projevy žáků. Od sedmé třídy po oktávu se učí na naší škole ruštinu 145 žáků.

 

Bývalé žáky ve škole vždy rádi přivítáme, ať už absolvovali před desítkami let, nebo vloni, a nejinak tomu bylo i 23. ledna, kdy mezi nás přišli studenti VUT Brno Vojta Šíma, který letos svá studia končí, a Jan Juroška, který právě úspěšně zakončil první semestr, aby se se svými mladšími spolužáky podělili o radosti i strasti, jež život vysokoškoláka provázejí. Nedávno jsme měli podobně zajímavou debatu se studentkou 5. ročníku LF UP Olomouc Dominikou Kundrátovou, jejíž prezentace detailně, ale zároveň poutavě, představila medicínská studia u nás. Tyto dva pohledy se příliš nelišily, neboť pokud chcete být úspěšní, předpokládá se dobrá příprava z gymnázia, odhodlanost, chuť do studia, pracovitost a onen pověstný kousek štěstí …  Žáci dostali řadu dobrých rad, ale i varování. Vojtova a Honzova prezentace i vystoupení, byť to jsou technici každým coulem, byla zábavná, ovšem hlavně užitečná, což si někteří žáci jistě vybaví, až budou poprvé stát před budovou oné vysněné vysoké školy, až se budou zapisovat, řešit ubytování či kredity. A my jim přejeme, ať to zvládnou na výbornou!   

PhDr. Marie Mikulíková