Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve středu 21. 2. 2018 proběhla přednáška naší bývalé absolventky Kateřiny Kubesové, studentky politologie a čínské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, která se své mladší kolegy a spolužáky od kvarty po oktávu snažila seznámit s úskalími, ale také příležitostmi, které nabízí studium těchto oborů.

Během dvou hodin Kateřina posluchače seznámila jak s problematikou studia, tak se svou stáží v Evropském parlamentu u europoslance Jana Kellera, s působením v Konfuciovu institutu, ale také s tříměsíčním pobytem v Číně, který ji ukázal, jak rozdílná je čínská společnost a její vnímání okolního světa.

Přednáška všechny posluchače zajala, nejvíce asi při popisech jídelníčku, denního režimu a výchovy dětí v Číně. Úsměvy pak vyvolal popis dopravní situace v čínské metropoli, kde se Kateřina stávala středem pozornosti jakožto představitelka Západu, kdy zájem Číňanů velice často opadal, když prohlásila, že není Američkanka, ale je z Evropy. V závěru přednášky došlo i na zodpovídání dotazů, týkajících se především čínského jazyka a jeho učení.

Kateřině přejeme hodně úspěchů při dalším studiu a budeme rádi, pokud se v naší škole zastaví z nějakou další zajímavou přednáškou.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20180221_115431 20180221_115454  20180221_121706 20180221_12171920180221_115502

V rámci semináře Volitelné biologie proběhlo v pondělí 19. 2. školní kolo Biologické olympiády kategorie A/B na téma Když musíš, tak musíš…aneb odpady v přírodě. Řešitelů školního kola bylo pouhých sedm, což je důkazem náročnosti této soutěže. V botanické laboratorní části žáci zkoumali listy fíkovníku, hesperidia pomerančů, suknice česneku a cibule. Pro určení vlastností éterických olejů pracovali se svíčkou a balonkem. V anatomické laboratorní části testovali trávicí soustavu a soustavu tělního pokryvu. Následoval test odborných znalostí z botaniky, zoologie, antropologie, genetiky a ekologie. V závěru žáky čekala poznávačka organismů, u této kategorie včetně určení nejen rodových, ale i druhových jmen. Do krajského kola postupuje v kategorii A z 1. místa Lenka Miková (7. G) a z 2. místa Lucie Marethová (8. G). V kategorii B postupuje do krajského kola, vzhledem k počtu bodů, pouze žák z 1. místa – Jan Kundrát ze 6. G.

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

Bi Ol AB (1)Bi Ol AB (2) Bi Ol AB (3) Bi Ol AB

V pondělí 19. 2. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnila přednáška našeho bývalého absolventa Víta Mužíka, studenta práv na Karlově Univerzitě, který se své mladší kolegy a spolužáky od kvinty po oktávu snažil uvést do právní problematky s důrazem na ústavní právo.

Během dvou hodin se posluchači seznámili s tím, jak lze právo vnímat, udělali si krátký historický exkurz ke kořenům českého práva, ale především se obeznámili s praktickými dopady aplikace některých pasáží Ústavy a Listiny základních práv a svobod na náš život.

Řešili také, zda by jako soudci po 2. světové válce odsoudili soudce Třetí říše, kteří soudili dle tehdy platných zákonů, nebo zda se může například skupina žáků během školního výletu sejít v blízkosti budov Parlamentu ČR, aniž by to bylo považováno za nedovolené shromažďování.

Věřím, že i přes náročnost dané problematiky si naši současní studenti odnesli řadu poznatků, které jim pomohou nejenom během studia, ale také v běžném životě.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2018 02-19 Přednáška Víta Mužíka Úvod do práva a ústavního práva

V neděli 4. 2. 2018 jsme se vydali s žáky devátých tříd a žáků střední školy na Dolní Moravu, abychom zde zdokonalili už protřelé, či zasvětili nové, zájemce o lyžařský a snowboardový sport. V průběhu týdne se nám vystřídalo snad veškeré možné počasí, ale to neubralo dětem od zápalu a chuti se něco nového naučit. V pátek jsme odjeli obohaceni o zážitky ze sjezdovky, bobové dráhy, stezky v oblacích i každovečerních přednášek a společných her. Tak snad zase za rok na Dolní Moravě, nebo někde výš?

Tomáš Kaluža

 

Clipboard03

 

V pátek dne 16. 2. 2018 se konala na naší škole akce „Hasík,“ které se zúčastnily třídy 6. A, 6. B, 6. C a prima.

Tuto besedu, která je součástí projektu Ochrana člověka za mimořádných okolností, pořádali pro naše žáky členové místního požárního sboru ve Vítkově.

Žáci vzpomínali, kde všude hasiči pomáhají a zachraňují životy. Následně si zopakovali důležitá telefonní čísla. Poté si zkoušeli s hasiči zkušební hovory, kdy hlásili požár domu, havárii auta atd. Zopakovali si také správný postup při požáru budovy a jak a kdy používat hasicí přístroje.

Všem šesťákům se tato akce velmi líbila a už se těší na slíbenou prohlídku hasičské zbrojnice.

Mgr. Hana Halamíčková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V pátek 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Před odbornou porotou (Mgr. Milena Mačáková, Mgr. Kamila Kokešová a Miroslav Bučánek) a žákovskou porotou (Eliška Janečková, Daniel Kolesa, Iva Kalinová, Marcela Křížová, Štěpánka Fajkusová, Kryštof Wojnarowský a Apolena Moravcová) vystoupilo 12 studentů sexty a septimy s 11 soutěžními pracemi z 5 oborů.

Odborná porota udělila v oboru 4. Biologie 1. místo Kristýně Kolduškové (práce Etologie a chov rhodéského ridgebacka). V oboru 6. Zdravotnictví 1. místo Alexandře Zemanové (práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů) a 2. místo Janu Kundrátovi (práce Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže), Lence Mikové a Ondřeji Chřibkovi (práce Očkování aneb hazard se zdravím dítěte). V oboru 13. Ekonomika a řízení získal 1. místo Alexandr Pisani (práce Problematika státních bailoutů). V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo získala Ivona Marie Repková (práce Koloidním zlatem k vyšší inteligenci), 2. místo Klára Sucháčková (práce Exprese o táborové hře s aspekty Stanfordského vězeňského experimentu), Anežka Šrubařová (práce Vliv pobytu v nemocnici na psychiku dětí a mladistvých) a Martina Maléřová (práce Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky). 3. místo získala Sára Šromová (práce Strach, úzkost, fobie a jak nás determinují v běžném životě). V oboru 16. Historie získala 1. místo Adéla Kalužová (práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 1946).

Do okresního kola postupují tito soutěžící: Kristýna Koldušková, Alexandra Zemanová, Alexandr Pisani, Ivona Marie Repková, Adéla Kalužová, Jan Kundrát, Lenka Miková, Ondřej Chřibek a Klára Sucháčková.

Žákovská porota, složená ze zástupců žáků 9. ročníků základní školy, udělila 1. místo Martině Maléřové, 2. místo Adéle Kalužové a 3. místo Janu Kundrátovi a Alexandru Pisanimu.

Všem soutěžcím děkujeme za účast ve školním kole a postupujícím přejeme hodně štěstí a úspěchů ve vyšších kolech.

Za odbornou porotu školního kola SOČ Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 02-16 Školní kolo SOČ (1) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (2) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (3) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (4) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (5) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (6) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (7) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (8) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (9) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (10) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (11) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (12) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (13) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (14)