příspěvková organizace

Ve středu 18.2. 2014 se konalo v Opavě okresní kolo olympiády v angličtině v kategorii III A, tj. studenti 1.- 3. ročníků (kvinty – septimy) středních škol. Soutěž se skládala z poslechu, jazykového testu, mluvení na vylosované téma a řešení jazykové situace, zúčastnilo se jí 18 studentů z různých škol, včetně obou opavských gymnázií. Výrazného úspěchu dosáhla studentka naší školy Karolína Štěpánová, které se podařilo ve značné konkurenci zvítězit. Úspěch je o to cennější, že bojovala většinou se staršími studenty. Dobře si vedla i v předchozím ročníku soutěže, kdy jako kvintánka obsadila 5. místo, 2. místo tehdy vybojoval rovněž student naší školy Daniel Janečka. Karolína postupuje do krajského kola soutěže v Ostravě, do něhož jí přejeme hodně štěstí. Děkujeme jí za velmi úspěšnou reprezentaci školy a upřímně blahopřejeme.

Neztratili jsme se ani v kategorii II A (studenti tercie a kvarty), v níž dosáhla Alexandra Zemanová (kvarta) na 3. místo. Také Saše děkujeme a blahopřejeme, přejeme hodně chuti do dalšího studia.