příspěvková organizace

Tým Ekokomisařů ze třídy sexty splnil další úkol ze soutěže COLiga: zjistit, kolik uhlíku vyprodukují naše rodiny a škola a následně se snažit naši uhlíkovou stopu snížit. O svých poznatcích poté informoval ostatní spolužáky vytvořením nástěnky v prostorách školy.  Většinu opatření se podařilo dodržet, např. kratší dobu sprchování, jízdu do školy na kole místo autobusem a další.

Jak můžeme snížit naši uhlíkovou stopu my?  V oblasti potravinmáme možnost snížit spotřebu masa a mléčných výrobků nebo třeba nahradit dovozové potraviny potravinami místními. Podíváme-li se na bydlení, nejjednodušší způsob, jak podstatně snížit naši uhlíkovou stopu, je přechod k obnovitelným zdrojům elektřiny. Jistě lze doma nepřetápět či snížit spotřebu teplé vody.  Ve spotřeběobecně je dobré vždy přemýšlet, zda potřebuji kupovat další nové věci, jestli je skutečně potřebuji a jestli není možnost sehnat je z druhé ruky.

 

Za tým Ekokomisařů Anežka Šrubařová 6.G

Tvorba nástěnky (2)Tvorba nástěnky (4)Nástěnka (2)