příspěvková organizace

V pátek 26. 1. 2018 se na Slezské univerzitě v Opavě konal XII. ročník krajského kola Dějepisné soutěže gymnázií MSK, pořádané Mendelovým a Slezským gymnáziem v Opavě ve spolupráci se Slezskou univerzitou. Téma letošního ročníku znělo „Zásadní změny se nedějí bez souvislostí. Léta 1918, 1948 a 1968 v českých dějinách a osobnost M. R. Štefánika.“

Soutěže se zúčastnilo 24 soutěžících ze třinácti gymnázií, kteří v prvním kole psali dva testy, po jejichž vyhodnocení následovalo druhé (ústní) kolo, v němž osm nejlepších soutěžících zkoušeli doktorandi Slezské univerzity.

Nejlépe se z naší školy umístil Alexandr Pisani (sexta), který se v prvním kole s 67 body umístil na 11. místě. Matěj Volný (septima) skončil na 20. místě (45,5 bodu).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2018 01-26 Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK-Pisani 2018 01-26 Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií MSK-Volný