příspěvková organizace

V této části CO2 ligy jsme měli za úkol zjistit důležité informace o přírodních katastrofách a změnách v biotopech, které nás mohou ohrožovat. Dále zmapovat situaci v minulosti prostřednictvím rozhovorů s pamětníky, zhotovit graf analýzy zranitelnosti a vymyslet informační leták pro veřejnost o dané problematice.  Dozvěděli jsme se nové zajímavosti ohledně skleníkového efektu a přírodních pohromách (sucha, přívalové deště, vichřice, požáry), které ovlivňují naši planetu. Pomocí týmové spolupráce jsme vypracovali všechny potřebné úkoly a pokusili jsme se zvládnout také některé nepovinné úkoly. Rovněž jsme zhotovili novou informační nástěnku s analýzou zranitelnosti města Vítkov. Téma, které jsme v této etapě řešili, nás všechny velmi zaujalo a obohatilo o nové poznatky a vědomosti.

Za Ekokomisaře z VI. G Patrik Lamatschek

 

Tvorba Analýzy zranitelnosti (1)Tvorba nástěnkyEkopředsevzetí pro rok 2018