příspěvková organizace

V úterý 13. 2. 2018 v prostorách Krajského úřadu MSK proběhlo krajské kolo Ekonomické olympiády, kterého se zúčastnilo 30 středoškolských studentů. Naši školu reprezentovali Alexandr Pisani (sexta) a Pavlína Vavříčková (oktáva).

„Celá akce začínala odbitím 10 hodiny, avšak půl hodiny před začátkem, už čekala téměř polovina všech zúčastněných před sálem na oficiální zahájení. V předsálí v této době panovala nervozita, která mi na sebevědomí a ambicích příliš nepřidala, a spolu s většinou soutěžících jsem se snažila během posledních pár minut rychle ještě něco málo doučit. Účast byla dle mého názoru hojná. Z různých škol celého Moravskoslezského kraje dorazilo asi třicet studentů.

Krátce po zahájení jsme si pořídili společnou fotografii. Pak následovalo obsazení míst sálu a obdržení papírů se soutěžními otázkami, kterých sice nebylo mnoho, ale zato nepatřily zrovna k nejlehčím. Na vypracování všech odpovědí stanovená lhůta tři čtvrtě hodiny naprosto stačila všem studentům.“

Alexandr Pisani se umístil na 1. místě a postupuje tak do finále, v němž se střetne padesát vybraných účastníků v Praze v prostorách České národní banky. Pavlína Vavříčková pak získala 8. – 10. místo.

Oběma soutěžícím blahopřejeme.

Pavlína Vavříčková (oktáva), Mgr. Miroslav Bučánek