příspěvková organizace

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Tato myšlenka provázela žáky naší školy po celý týden od 26. 2. do 2. 3. 2018. V těchto dnech jsme na půdě naší školy realizovali projekt Edison, kdy naši školu navštívili stážisté z Gruzie, Brazílie, Ukrajiny, Indonésie, Turecka a Ruska. I když hlavním dorozumívacím jazykem byla angličtina, občas jsme v kuloárech zaslechli portugalštinu, turečtinu, ruštinu, ukrajinštinu nebo indonéštinu. Hodiny angličtiny byly plné informací nejen o přírodních, kulturních a ekonomických zajímavostech dané země, ale také o běžném životě jejich obyvatel.

Poděkování patří všem, kteří se na úspěšné realizaci projektu podíleli z řad pedagogů – Mgr. Petře Bartoschové, Mgr. Michaele Hasalové, PhDr. Janě Ambrožové, Mgr. Jitce Složilové, zvláště pak rodinám, které stážisty ubytovávaly – rodičům Bohdany Komárkové, Adély Kalužové, Adriany Štěpánkové, Ester Novákové, Odřeje Lukašíka a Johany Šosté a dalším pracovníkům školy, kteří zajišťovali zázemí pro stážisty – Barboře Valové, Lukáši Váňovi a Věře Burdíkové.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

P3010105