příspěvková organizace

Velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda, na jehož provedení se podílí na 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, zavítalo opět do katedrály Božského Spasitele. Bylo zde uváděno v letech 2009–2016, kdy jej v devíti představeních vidělo přes devět tisíc diváků. Letošní dvě ostravská představení – první pro školní mládež a seniory a druhé pro veřejnost – proběhly 13. dubna 2018. Také naše škola vypravila jeden autobus zájemců na dopolední představení. Celý koncert zahájil mohutný nástup mužského sboru v oblečení ortodoxních židů.  Příběhy ze života Ježíše Krista byly přiblíženy pomocí uměleckých hudebních obrazů v lidovém nářečí. Hudební motivy čerpaly ze staré židovské hudby, církevních tónin i lidové hudby Jižní Moravy. Závěr představení vygradoval mohutným smíšeným sborem s technicky náročným sólem Máří Magdalény. Přestože některé scény se nesly v trudném duchu, úplnou tečkou programu bylo vypuštění živé bílé holubice jako symbolu naděje a života.

Mgr. Helena Kozlová

 

E3 E2 E1