příspěvková organizace

V úterý 27. 6. 2018 probíhala po celé dopoledne na gymnáziu soutěž Po stopách Jamese Cooka. Její podoba vznikala po dobu několika měsíců v Žákovském parlamentu gymnázia. Vytvořili ji žáci kvinty – septimy pro žáky nižšího gymnázia (prima – kvarta). Na jedenácti stanovištích plnilo osm týmů řadu zajímavých úkolů, během nichž si žáci osvěžili své znalosti a dovednosti, ale také se lecčemus novému i přiučili. Stanoviště byla tato:

1) Příprava na cestu – zde žáci trénovali svou paměť. Byly jim ukázány desítky předmětů, které byly následně zakryty a tým jich musel co nejvíce vyjmenovat.

2) Austrálie a Nový Zéland – na základě obrázků Aboriginců a Maorů měli žáci navrhnout vlastní podobu „tetování“ a poté ji po paměti překreslit na jednoho z týmu pomocí barev na obličej.

3) Od Mysu Dobré naděje po Nový Zéland – zde si osvěžili znalosti z biologie, neboť museli poznávat minerály, rostliny i živočichy, vytvořit správný řetězec rodu, druhu a taxonu rostliny, nebo živočicha a na tabletech museli správně přiřadit orgány do modelu člověka.

4) Cookovy ostrovy – žáci nižšího gymnázia si vyzkoušeli jak postavit a složit stan v časovém limitu.

5) Tahiti – na tomto stanovišti museli soutěžící nalézt v atlase na základě souřadnic správná místa, spojená s osobností Jamese Cooka.

6) Jižní polární kruh – zde si tým vybral jednoho zástupce ze svých řad, kterého museli v časovém limitu co nejvíce obléci, s tím, že mohli používat pouze nepreferovanou ruku (tj. leváci pravou a praváci levou).

7) Havaj – zde museli žáci vymyslet, jak s použitím jedné ruky vystřihnout papírový květ a následně jej navléct na nit a vytvořit tak věnec lea.

8) Velikonoční ostrovy – z plastelíny měli žáci vytvořit známé sochy z tohoto ostrova, nebo nakreslit co nejpřesnější kopii obrazu s Jamesem Cookem.

9) Brazílie – tým na tomto stanovišti musel nacvičit krátký tanec se speciálními tanečními kreacemi.

10) Obloha – zde bylo úkolem poznat souhvězdí a známé astronomy a astronauty.

11) Japonsko – tým na tomto místě musel v časovém limitu poskládat co nejvíce origami ve tvaru jeřába.

Soutěž byla ukončena před 13 hodinou v učebně Přízemí 3, kde se shromáždili jak soutěžící žáci, tak organizátoři z řad studentů vyššího gymnázia, tak také učitelé, kteří jednotlivé týmy doprovázeli po celý den.

Všem účastníkům patří velký dík za nasazení a dobrou náladu, kterou po celou dobu soutěže zachovávali.

 

Mgr. Miroslav Bučánek

 

AS2 B4B1  B5 KY1 M2O1   O3 OBL4 OR1 OBL6  PŘ2 S1 T6T2 T3  20180626_124814 20180626_125204 20180626_125108  20180626_125307 20180626_125434 20180626_125543