příspěvková organizace

Je 10. 1. 2019 a za okny naší školy je úžasná zimní atmosféra a 17 dětí z pátých tříd s velkým nasazením soutěží již v tradičním klání Šifra Jana Ámose. Jsme rádi, že můžeme být v teple, bavit se a vzdělávat hrou tak, jak si to přál mistr Komenský.

Na devíti stanovištích děti plní úkoly z různých výukových předmětů a při správném řešení obdrží část skládačky, kterou musí v závěru hry sestavit. V průběhu soutěžení se kdykoli občerstvují chutným zobáním a čajíčkem. Páťáčci vše v limitu zvládají a za svou snahu jsou na závěr odměněni velkou čokoládou a pamětním listem.

Mgr. Jana Repková, Mgr. Jitka Složilová