příspěvková organizace

Ve dnech 11. a 12. 4. proběhlo na zámku v Bartošovicích krajské kolo Ekologické olympiády. Tématem letošního 24. ročníku byl Management v ochraně přírody. Po příjezdu na zámek následovala registrace soutěžících (Jan Kundrát, Lucie Pšenicová a Kateřina Jurkovičová), ubytování, slavnostní zahájení dvoudenního klání a seznámení s nabitým programem. V dopoledním teoretickém bloku, který probíhal v Domě přírody Poodří, prokazovali žáci znalosti nejen z ekologie, ale i botaniky, zoologie, legislativy a metodiky zákonů o ochraně přírody. Po obědě následovala terénní exkurze do Přírodní rezervace Kotvice, práce na projektu a obtížné poznávání druhů organismů. Večer přišla na řadu recesistická scénka na téma „Znám křišťálovou studánku“, kde není žádná voda. V pátek byla hlavním bodem dopoledního programu prezentace práce před odbornou porotou. Naši žáci obhajovali prezentaci na téma Hvozdnice – maloplošné zvláštně chráněné území se společenstvy vod, mokřadů a zbytků lužních lesů. Dalším praktickým úkolem bylo odlévání stop, jejich určování a výroba ptačích budek. Poté následovala prohlídka expozice Domu přírody Poodří a vyhlášení výsledků. Náročnost letošního kola s nadmírou otázek na hlediska financování ekologických projektů se projevila neumístěním týmu v první šestici vyhlašovaných vítězů.

Mgr. Milena Mačáková