příspěvková organizace

Dne 30. 4. 2019 byla na základě Stipendijního řádu gymnázia podpořeného finančně městem Vítkov vyplacena první prospěchová stipendia pěti žákům oktávy, kteří v tento den obdrželi svá výroční vysvědčení z posledního ročníku gymnázia.

Těchto pět žáků splnilo podmínky stipendia, proto měli nárok na vyplacení částky v jedné ze dvou úrovní. Tři žáci tak obdrželi stipendium v úrovni B) ve výši 3.000,- Kč, neboť v daném pololetí měli vyznamenání, dva žáci pak v úrovni A) ve výši 1.500,- Kč, neboť průměr jejich známek na vysvědčení byl do 1,8 a v jednotlivých předmětech se neobjevila horší známka než 3 (dobrý).

Blahopřejeme!

Mgr. Miroslav Bučánek