příspěvková organizace

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vyhlásil ku příležitosti 150. výročí publikování Periodického zákona prvků ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem soutěž na téma Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce? Žáci měli možnost výběru tématu i způsobu zpracování:

Literární soutěž

 • úvaha nad negativními dopady používání chemických látek
 • úvaha „Bez chemie se těžko obejdeme“
 • Čím mě chemie zaujala?
 • Významní chemici a jejich odkaz lidstvu
 • Co by měla chemie řešit v dnešní době?

Výtvarná soutěž

 • využití chemie v každodenním životě
 • periodická soustava prvků očima výtvarníka
 • návrh loga pro vyhlášené šířeji pojaté téma chemie
 • kde chemie škodí a kde naopak pomáhá

Fotosoutěž

 • propagace Mezinárodního roku periodické soustavy prvků s komentářem
 • chemie v každodenním životě (s komentářem)

Do soutěže se s chutí zapojili 3 sextáni. Vanda Bendíková napsala úvahu na téma Bez chemie se těžko obejdeme. Kristýna Jamerová se zamýšlela nad otázkou Co by měla chemie řešit v dnešní době.  Štěpán Chromek fotografoval korozi a paliva, tedy chemii v každodenním životě. V široké konkurenci 77 soutěžících získala krásné 2. místo Vanda Bendíková.

Gratulujeme.

Mgr. Milena Mačáková