příspěvková organizace

V dubnu jsme v hodinách výtvarné výchovy zpracovávali téma „Voda pro život“. Hledali jsme společně okruhy, kterých by se tato problematika mohla týkat. Žáky zaujal podmořský život, ale i nedostatek vody a její znečišťování.  Nakonec bylo vybráno 12 kreseb a maleb k účasti v celostátní soutěži. Porota vybírala ze sedmi set výkresů, žáci Dan Juroška z III. G, Veronika Adamcová z I. G, Denisa Machalová z VIII. B, Tereza Leherová z VIII. B se umístili na 4. místě jako kolektiv, neboť dle slov paní organizátorky všechny naše práce byly nádherné.

Slavnostní udělování ocenění proběhlo 30. 5. 2019 ve víceúčelové hale v Opavě, ceny předávala náměstkyně primátora paní Brňáková. Víceúčelová hala byla plná talentovaných dětí z celé republiky. Všichni jsme shlédli krásné taneční vystoupení na úvod a následovalo udílení cen v oboru výtvarném, poté přišla na řadu próza a poezie. Naši žáci David Hýbel z VI. A a Tereza Graclíková ze VII. C byli úspěšní i v tomto oboru, získali za svou práci čestné uznání. Pro děti byly připraveny workshopy a výtvarné dílny. Koho už nebavilo tvoření, mohl sledovat probíhající gymnastickou soutěž.

Z Opavy jsme se vraceli dobře naladěni a motivování k dalším úspěchům.

Mgr. Daniela Přívětivá