příspěvková organizace

Ve středu 27. 11. odjely dva žákovské týmy ve složení Vanda Bendíková a Kristýna Jamerová ze septimy za vyšší gymnázium, Dan Juroška a Vojtěch Jakubík z kvarty za nižší gymnázium na finále krajské soutěže Ekoenergie 19 – Chytrý region, která se konala ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě Porubě. Týmy měly necelé dva měsíce na zpracování prezentací s ekologickou tematikou. Vybírat mohly ze čtyř okruhů:

  • Úspory energií jsou cool 
  • Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost 
  • Užitečné odpady a jejich následné využití 
  • Smart region – zelená budoucnost MSK

Tým ze 7. G si zvolil téma Užitečné odpady a jejich následné využití. Zmapoval známé obchodní značky např. Adidas či Converse a jejich postoj k výrobě produktů z recyklovaných plastů,  fair trade a myšlence spravedlivého obchodu. V praktické části se děvčata zaměřila na nákup s minimalizací obalů. Navštívila firmu Bez obalu a seznámila porotu a publikum s praktickými typy, jak postupovat šetrně k životnímu prostředí při běžném každodenním nákupu. Chlapci ze 4. G prezentovali práci z okruhu Smart region – zelená budoucnost MSK. Zaměřili se na problematiku vodního režimu v krajině. Ve své práci provedli monitoring melioračních opatření v okolí města Odry. V široké konkurenci 20 škol se bohužel naši žáci na předních příčkách neumístili.

Mgr. Milena Mačáková