Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V prvních dvou týdnech nového školního roku probíhaly na naší škole adaptační programy pro žáky 1. tříd základní školy, 1. ročník víceletého gymnázia a 1. ročník čtyřletého gymnázia. Tyto programy zajišťovali pracovníci organizace EUROTOPIA Opava. Cílem bylo usnadnit žákům co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy mezi sebou a poznat se lépe se svým třídním učitelem. Společně se svými třídními učitelkami byli žáci zaměstnáváni různými aktivitami: seznamovacími, prožitkovými, tvořivými, pohybovými či relaxačními.
Celý příspěvek

První dva týdny letních prázdnin 2013 jsem trávil na soustředění v táborovém areálu u vesnice Běstvina na úpatí Železných hor, kterého se mohli účastnit pouze dva nejlepší biologové z každého kraje – vítězové biologické olympiády. Tábor nás měl připravit na příští ročník olympiády a obohatit naše dosavadní znalosti a zkušenosti. Zároveň jsme měli možnost vyzkoušet si, v jakém prostředí pracují opravdoví biologové.

Celý příspěvek

Na začátku letošních prázdnin jsem se rozhodl připojit k „Expedici TIS“, která je jednou z aktivit „Talnetu“, projektu Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, založeném na individuálním přístupu k nadaným žákům v oblasti přírodních věd, technických disciplín a matematiky, ale také humanitně založeným, která nabízela mladým badatelům možnost účastnit se různých vědeckých činností. Samotné expedici předcházela online příprava, kde se badatelé věnovali svému tématu a hlavně přípravě do terénu. Já jsem se přidal do sekce antropologie, kterou vedla zkušená antropoložka Mgr. Petra Beran-Cimbůrková, Ph.D.

Celý příspěvek

V pondělí 2. září 2013 proběhl v pozdních odpoledních hodinách na MÚ ve Vítkově vůbec poprvé v dějinách školy slavnostní obřad imatrikulace, při němž byli uvedeni do svých nových rolí studenti prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia Základní školy a gymnázia Vítkov. Slavnostního aktu se kromě žáků a jejich rodičů zúčastnili představitelé města, vedení školy a příslušní vyučující obou tříd. Obřad začal nástupem studentů za zvuků studentské hymny Gaudeamus Igitur. Po hymně České republiky následoval projev pana starosty ing. Pavla Smolky, paní ředitelky Mgr. Blanky Váňové a paní zástupkyně Mgr. Lenky Zychové. Studentský slib přečetla žákyně prvního ročníku Petra Švecová.
Celý příspěvek