Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Když se řekne adapťák, tak si každý představí tábor vysoko v horách, kde se horolezci připravují na výstup na Kx. Ten náš (dne 11. září 2013) byl však trochu jiný.  Přistupovali jsme k němu s nedůvěrou. Na školním hřišti? Co tam budeme dělat? Nu, na hřišti jsme nebyli, protože poprchalo, a tak jsme se schovali do gymnastického sálu, kde jsme se nejprve zhlíželi v zrcadlech, ale pak začalo vlastní seznamování. Dozvěděli jsme se něco nového o každém z nás. I náš třídní o sobě něco prozradil. Ve skupinách jsme řešili řadu problémových situací, chodili jsme po horké lávě, snažili se dotknout země omezeným počtem styčných bodů, ochránit pomocí brček vejce tak, aby sneslo pád z velké výšky. Někomu se dařilo to, a jinému ono. A tak nám to odpoledne pěkně uteklo. Škoda, že ve vyučovacích hodinách nezažijeme tolik švandy, i když tam občas také je přítomna. Už teď se začínáme těšit na lyžák.

V prvních dvou týdnech nového školního roku probíhaly na naší škole adaptační programy pro žáky 1. tříd základní školy, 1. ročník víceletého gymnázia a 1. ročník čtyřletého gymnázia. Tyto programy zajišťovali pracovníci organizace EUROTOPIA Opava. Cílem bylo usnadnit žákům co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy mezi sebou a poznat se lépe se svým třídním učitelem. Společně se svými třídními učitelkami byli žáci zaměstnáváni různými aktivitami: seznamovacími, prožitkovými, tvořivými, pohybovými či relaxačními.
Celý příspěvek

První dva týdny letních prázdnin 2013 jsem trávil na soustředění v táborovém areálu u vesnice Běstvina na úpatí Železných hor, kterého se mohli účastnit pouze dva nejlepší biologové z každého kraje – vítězové biologické olympiády. Tábor nás měl připravit na příští ročník olympiády a obohatit naše dosavadní znalosti a zkušenosti. Zároveň jsme měli možnost vyzkoušet si, v jakém prostředí pracují opravdoví biologové.

Celý příspěvek

Na začátku letošních prázdnin jsem se rozhodl připojit k „Expedici TIS“, která je jednou z aktivit „Talnetu“, projektu Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, založeném na individuálním přístupu k nadaným žákům v oblasti přírodních věd, technických disciplín a matematiky, ale také humanitně založeným, která nabízela mladým badatelům možnost účastnit se různých vědeckých činností. Samotné expedici předcházela online příprava, kde se badatelé věnovali svému tématu a hlavně přípravě do terénu. Já jsem se přidal do sekce antropologie, kterou vedla zkušená antropoložka Mgr. Petra Beran-Cimbůrková, Ph.D.

Celý příspěvek

V pondělí 2. září 2013 proběhl v pozdních odpoledních hodinách na MÚ ve Vítkově vůbec poprvé v dějinách školy slavnostní obřad imatrikulace, při němž byli uvedeni do svých nových rolí studenti prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia gymnázia Základní školy a gymnázia Vítkov. Slavnostního aktu se kromě žáků a jejich rodičů zúčastnili představitelé města, vedení školy a příslušní vyučující obou tříd. Obřad začal nástupem studentů za zvuků studentské hymny Gaudeamus Igitur. Po hymně České republiky následoval projev pana starosty ing. Pavla Smolky, paní ředitelky Mgr. Blanky Váňové a paní zástupkyně Mgr. Lenky Zychové. Studentský slib přečetla žákyně prvního ročníku Petra Švecová.
Celý příspěvek