Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve středu 16. 5. 2018 jsem se v prostorách židovské radnice v Praze zúčastnil slavnostního předávání cen pro vítěze VII. ročníku mezinárodní soutěže CEMACH, která se zaměřuje na moderní stát Izrael.

Soutěžilo se ve třech kategoriích – literární, výtvarné a multimediální. Já jsem vytvořil animované video o moderním Izraeli a k mému potěšení jsem skončil ve své kategorii na 1. místě a převzal tak ocenění od velvyslance Izraele Daniela Merona a prezidenta Česko-izraelské smíšené obchodní komory JUDr. Pavla Smutného.

Alexandr Pisani, sexta

 

32651633_1614782261903813_2427360896876544000_n

Co jsme celý rok dělali aneb Ekokomisaři v akci

Po náročných 5 etapách celoročního ekologického projektu CO 2 liga máme za sebou sepsání závěrečné zprávy a poslední akci v rámci kampaně Uhlíková stopa. Seznámili jsme spolužáky s problematikou klimatické změny pomocí nástěnek, článků na webu a naučné besedy.

Spočítali jsme svoji uhlíkovou stopu a následně se ji snažili snížit (např. více šetřit vodou, méně jezdit autem, kupovat spíše přírodní obaly než plastové, …)

Vytvořili jsme pocitovou mapu zranitelnosti našeho města v rámci dopadů klimatické změny, z faktorů jsme si vybrali vítr a povodeň (ve Vítkově je plno kopců a budovy na nich jsou vystaveny nebezpečí bouřek, přívalových dešťů a neustálému působení větru; řeka Čermenka se může při deštích rozvodnit). Domluvili jsme si schůzku se zastupitelkou města a zároveň radní PhDr. Marií Mikulíkovou a seznámili ji s našimi návrhy. Paní Mikulíková byla velice vstřícná a ráda si na nás udělala čas. Ohledně našeho navrhovaného zabezpečení Čermenky řekla, že město se toho rádo ujme a již je v provozu návrh na opravu nevyhovujícího potrubí. Ohledně výměny tašek na střechách nám řekla, že město neprodleně zkontroluje své budovy, ale že se soukromníky a jejich střechami toho mnoho nenadělá. Může je však vhodně upozornit a například napsat toto upozornění na webové stránky města. Ohledně elektrických drátů jsme se dozvěděli, že je má na starosti společnost ČEZ, která provádí pravidelné kontroly.

Co navrhujeme změnit

  • Byla by zde možnost prohloubení dna Čermenky, do čehož by se musela zapojit městská rada. Dále by se dalo ohradit okolí řeky jakousi mini přehradou.
  • Aby nedocházelo k poškození budov, byla by vhodná výměna nekvalitních stavebních materiálů a střešních tašek za kvalitnější. Dále by měla existovat pravidelná kontrola střešní krytiny, kterou by vytvořilo město. Mělo by se dbát na řádné upevnění elektrických drátů. Také by se dalo vysekat nebezpečné velké stromy.

 

Kampaň

Letáček k naší kampani vytvořila Lucka Pšenicová. Třída se rozdělila na 4 skupiny. 1. skupina rozdávala ráno před začátkem vyučování letáčky před školou a ve škole ve vestibulu dětem a všem lidem, kteří tudy prošli. Byl to výborný tah, jelikož jsme rozdali ohromné množství letáčků.Druhá skupina byla situována na autobusovém nádraží, kde měli skvělou šanci na autobus čekajícím lidem povědět něco o CO2 Lize. Také se obraceli na lidi vycházející z nedalekého Penny marketu.Třetí skupinka se rozhodla zajít na náměstí, přes které denně prochází spoustu lidí. Spolužáci oslovovali jak procházející, tak babičky sedící na lavičkách a maminky s kočárky. Opět rozdali hodně letáčků.Čtvrtá skupina to vymyslela velice chytře. V den rozdávání letáčků totiž naše škola pořádala každoroční akademii, na níž se přišli podívat rodiče všech žáků. Spolužáci tedy dali letáčky paním učitelkám, které seděly u vchodových dveří u Kulturního domu, kde se akademie pořádala.

Za Ekokomisaře Anežka Šrubařová a Ivona Marie Repková ze 6.G

 

Leták na kampaň  Kampaň IMG_2433 Kampaň (3)

V roce 2018 slavíme 25 let vzájemné spolupráce mezi partnerskými městy Vítkov – Kalety. Do této historie se výraznou měrou zapsala také naše škola, která spolupracuje s partnerskými školami v polských Kaletách nepřetržitě po celou tuto dobu.

Spolupráci zahájila v roce 1993 Mgr. Marie Burianová, ředitelka Základní školy v Komenského ulici ve Vítkově. Spolu se svými kolegy a žáky organizovala Mezinárodní atletické závody, kterých se účastnili i žáci okolních základních škol. Na podzim vyjížděli za sportem naši žáci se svými učiteli do polských Kalet. V tomto období se konal také na polské straně týdenní letní tábor společně s polskými harcery.

Od roku 1999 až dosud pak pokračovala spolupráce škol pod vedením Mgr. Blanky Váňové, ředitelky Základní školy a gymnázia Vítkov.

Kromě pravidelně konaných sportovních akcí na  podzim na polské straně, které se vryly do našich pamětí jako běh O zlatý dub, se konaly v jarním období mezinárodní sportovní závody ve Vítkově.  Soutěžili jsme nejenom v běhu, ale také v kopané, vybíjené, basketbalu, sportovní gymnastice, atletice, stolním tenisu, interkrosu, softbalu, badmintonu,  speedmintonu, golfu, minikopané, ringu, atletice, lanových dovednostech a dalších sportovních disciplínách. Nezapomenutelné pak byly závody dračích lodí.

Vzájemné každoroční sportovní akce byly rozšířeny o další spolupráci, a to v oblasti matematiky. V  jarních měsících jsme se začali účastnit  mezinárodních matematických soutěží v Kaletách, kde se žáci potýkali s nelehkými matematickými úlohami.

Odměnou žákům pak byla, kromě dobrého pocitu z úspěchů, návštěva aquaparku v Tarnowských Górách, Muzea chleba v Radzionkově, Dolu na těžbu stříbra v Tarnowských Górách, Ichtyoparku v Kaletách, rychlodráhy pro rychlá kola nebo přírodní rezervace na Zielonej, poutního místa v Czestochowé nebo Dolu černého pstruha.

Nedílnou součástí naší spolupráce se staly od roku 2007 projekty z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.

V projektu Spolupráce bez hranic I jsme společně absolvovali vodácký kurz, putovní tábor a dny plné zábavy, v rámci projektu Spolupráce bez hranic II se konalo setkání pedagogických sborů a lyžařský kurz, v projektu Spolupráce bez hranic III jsme absolvovali lyžařskou školičku, lyžařský výcvik, školní akademii, poznávali jsme Kladskou kotlinu a kulturní tradice jednotlivých zemí, pedagogové diskutovali o školských systémech na setkání pedagogických sborů. Ve čtvrtém projektu s názvem Žijeme sportem jsme realizovali pět sportovních aktivit – bavíme se na sněhu, užijme si na sněhu, česko– polský koloběh, vodácký kurz a olympiádu, v pátém projektu Přírodu si musíme chránit jsme se věnovali environmentálním aktivitám, putovali jsme po přírodních památkách Moravskoslezských Beskyd, komunikovali jsme o přírodě v cizích jazycích, pozorovali jsme kouzlení v přírodě nebo lesní čarování a vydali jsme se rovněž do divočiny v Safari parku ve Dvoře Královém.

Šestý projekt Poznáváme hory z české a polské strany, byl zaměřen na turistiku a pobyt v horách.  Vypravili jsme se na polskou stranu Krkonoš a do Hrubého Jeseníku.

Sedmý projekt nesl název Voda pro život, byl zaměřen na koloběh vody v přírodě. Zajímala nás voda ze všech úhlů pohledů – voda jako zdroj života a energie, voda léčivá a živelná, voda z pramenů hlubin země, přírodní zdroje vody, distribuce a spotřeba vody, úpravny a čističky odpadních vod.

Osmý projekt s názvem Dějiny umění jinak byl zaměřen na výtvarné techniky a výtvarnou tvorbu. Dva kurzy se konaly v Kalwarii Zebrzydowské a v Olomouci. Projekt byl ukončen výstavou výtvarných prací s názvem „Vzpomínám na společné školní akce s polskými a českými přáteli“ ve výstavní síni kulturního domu ve Vítkově.

Devátý projekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ jsme zaměřili na místa utrpení a bolesti našich předků, válečné stopy v Moravskoslezském kraji a stopy 2. světové války v polském Slezsku. Projekt jsme také zakončili výstavou fotografií z jednotlivých aktivit projektu.

Devátý se jmenoval „Společně na hory“. Jeho cílem bylo zdokonalit se v lyžařských a snowboardových dovednostech. Kurz byl organizován ve Ski areálu Bílá.

Desátý projekt byl zaměřený na turistiku. Nesl název „Poznáváme Slezské Beskydy“. Jeho cílem bylo poznávat Slezské Beskydy z polské strany.

V letech 2013 – 2015 jsme byli zapojení do projektu Comenius Regio, který se jmenoval „Arts, music and dance in a teenager´s life“. Na jeho realizaci se podílelo Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, Středisko volného času Vítkov, Město Kalety, Dům kultury v Kaletách a Základní škola a gymnázium v Kaletách.

Skutečné partnerství nezná hranic, nebojí se jazykových bariér, kilometrů a ani ubíhajícího času.

Spolupráce škol byla neobyčejně plodná, a to i za nesmírného úsilí zaměstnanců a vedení škol na obou stranách. Poděkování patří rovněž vedení radnic obou měst.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 pátek 11. května 2018 se konala tři vystoupení žáků 2. stupně základní školy a gymnázia v rámci akademie, která nesla název „Letem světem“. V dopoledních hodinách se uskutečnily pro žáky školy a odpoledne pro rodičovskou a vítkovskou veřejnost. Zcela zaplněné sály potěšily všechny organizátory akademie.

Děkuji všem třídním učitelům za nesmírné úsilí spojené s nácviky jednotlivých vystoupení. Jedná se o Mgr. Danu Kajzarovou, Mgr. Janu Brožovou, Mgr. Janu Ambrožovou, Mgr. Iva Hasalu, Mgr. Renátu Šťastnou, Mgr. Petru Bartoschovou, Mgr. Michaelu Hasalovou, Mgr. Jitku Složilovou, Mgr. Milenu Mačákovou, Mgr. Kamilu Kokešovou, Mgr. Kristýnu Krejčí, Mgr. Andreu Mášovou, Mgr. Petru Bekovou, Mgr. Miroslava Bučánka, Mgr. Lenku Jamnickou, Mgr. Helenu Kozlovou a Mgr. Veroniku Trlicovou. Děkuji rovněž netřídním pedagogickým pracovníkům Barboře Valové, Lukáši Váňovi, Mgr. Lence Schleiderové a Mgr. Romaně Fajmonové.

Zvláštní poděkování pak patří Karíně Kopecké, Tomáši Kalužovi, Mgr. Martinu Šrubařovi, Blance Sedlaříkové a Mgr. Petru Molkovi za režii, moderování a práci za mixážním pultem.

Jako oponáři pracovali Zuzana Kundrátová, Zuzana Krejčí, Kamila Šustková, Anna a Marie Lichovníkovy, jako osvětlovači Matěj Bek a David Machala, fotodokumentaci pořizoval Jan Leher, filmový dokument Lukáš Váňa. Pořadatelskou službu a další práce v zákulisí postupně zajišťovali Pavel Chromek, Mgr. Ivona Binarová, Mgr. Petra Grossmannová, Lenka Baroňová, Markéta Rusňáková, Mgr. Eva Janštová, Jana Franková, Petr Ambrož, Radka Kopecká a Mgr. Dáša Kalužová.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

 

P5110391 P5110451 P5110505 P5110511 P5110543 P5110600 P5110609 P5110640 P5110643 P5110653 P5110704 P5110717

Ve středu 9. 5. 2018 proběhlo na VŠB-TU v Ostravě krajské kolo 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovalo 5 studentů sexty a septimy v 5 soutěžních oborech.

1. místo získal Alexandr Pisani (obor 13 Ekonomika a řízení, práce Problematika státních bailoutů), který postupuje do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 15. – 17. 6. 2018 v Olomouci.

Další zástupci naší školy se umístili takto: 3. místo Adéla Kalužová (obor 16 Historie, práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 1946), 4. místo Kristýna Koldušková (obor 4 Biologie, práce Etologie a chov Rhodéského ridgebacka), 6. místo Ivona Marie Repková (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, práce Koloidním zlatem k vyšší inteligenci) a 7. místo Alexandra Zemanová (obor 6 Zdravotnictví, práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů).

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších studijních i soutěžních úspěchů do dalších let a děkujeme za reprezentaci školy. Alexandrovi pak budeme držet palce během celostátního klání.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

Adéla Kalužová Alexandr Pisani

20180509_125400 20180509_125439 20180509_161510

 

V pondělí  7. 5. se výběr padesáti žáků gymnázia a ZŠ se zájmem o přírodní vědy a historii vydal do Prahy na unikátní výstavu Mumie světa. Tato výstava má v Evropě svou premiéru. Je umístěna v Křižíkových pavilonech na Výstavišti v pražských Holešovicích. Vznikla ve vzájemné spolupráci  předních  renomovaných vědců, archeologů, lékařů a kulturních antropologů. Představila nám fascinující mumie a artefakty zapůjčené ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a soukromých sbírek. Nahlédli jsme do života lidí z různých epoch a oblastí světa včetně Evropy, Jižní Ameriky a starověkého Egypta. Měli jsme možnost odhalit nečekaná tajemství  dávných kultur a civilizací. Asi nejvíce ohlasů mezi žáky získala tzv. Burnsova sbírka. Allen Burns – skotský profesor anatomie, lékař a patolog vytvořil tuto sbírku dosud neznámou metodou mumifikace. Preparáty však zůstaly zcela zachovány. Neméně úžasu vyvolaly i mumie rodiny Orlovits z maďarského Vácu,  která podlehla tuberkulóze. Těla byla nalezena v roce 1994 v zapomenuté podzemní kryptě. Právě díky shodě náhod a správnému proudění vzduchu zůstala v perfektním stavu. Obdivovali jsme rovněž sbírku zmenšených hlav bojovníků tzv. tsantsy, které byly používány jako rituální předměty přinášející svému nositeli sílu. Zvláštní  rituál prováděl amazonský kmen Chívarové. Proces zmenšování hlavy znali jen zasvěcení. Bojovník odsekl hlavu svého nepřítele, odřízl z lebky skalp s vlasy i kůží z obličeje. Pod vedením šamana ponořil skalp do vroucí vody se šťávou z listů bylin, aby se zabránilo odpadnutí vlasů.  Kůže se scvrkla na poloviční velikost. Následovalo tvarování v kouři do podoby nepřátelského válečníka. Celý proces trval cca týden. Seznámili jsme se s detaily přírodní mumifikace i chemickými postupy, které používali již ve starověkém Egyptě. Zajímavé byly i poutavé příběhy z egyptské mytologie o Esetě a Usirovi. Po výstavě následoval rozchod a pro zájemce procházka historickým centrem Prahy. Radost z exkurze nepokazilo ani  40 minutové zpoždění vlaku a konec naší expedice v Hranicích na Moravě. Děkujeme všem obětavým rodičům za pomoc s rozvozem žáků.

 

Mgr. Milena Mačáková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mumie 1 (1) Mumie světa 2 Mumie světa