Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 15. 12. 2017 proběhlo na Katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se myslet!, jejímž cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů středních škol. Během soutěže mají studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují dva členové katedry nezávisle na sobě.

Témata, z nichž si účastníci mohli letos vybírat zněla takto:

1) „Proč lidé tak neradi říkají pravdu? Myslím, že odpověď znám, je to proto, že pravda je mnohem méně udiví než výmysl a že podivnost je půvabná a překvapující.“ (W. V. O. Quine, Covitosti)

2) „Je možná součástí lidské přirozenosti pohlížet s hrůzou a odporem na mravy a způsoby odlišné od těch, na něž jsme zvyklí. Mravenci a divoši posílají cizince na smrt. A ti, kteří nikdy necestovali fyzicky ani mentálně, mají často potíž tolerovat podivné chování a bizarní názory jiných národů a jiných historických epoch, jiných církví a jiných politických stran. Tato na nevzdělanosti založená netolerance je pravým opakem civilizovaného postoje, a je jedním z nejvážnějších nebezpečí, jimž je náš přelidněný svět vystaven.“ (Bertrand Russell, Unpopular Essays)

3) „Kde není zákon, není svoboda.“ (John Locke, Dvě pojednání o vládě)

4) „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ (Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus)

Naši školu reprezentovali: Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková, Lenka Miková, Michaela Skřehotová, Klára Sucháčková (septima), Jan Juroška, Sára Poloučková (oktáva).

Výsledky soutěže budou známky v závěru ledna 2018.

 

Mgr. Miroslav Bučánek

V úterý 12. 12. 2017 se v Opavě v KD Na Rybníčku konala výtvarná a hudební soutěž Eurotopia.

Soutěžilo se v několika věkových kategoriích: 6-8, 9-11 a 12-15 let.

V hudební části ve 2. kategorii 9 – 11 let reprezentovali naši školu Adéla Kopřivová s písní O šípkových růžích, Natálie Daříčková s Holubím domem, Natálie Hrubá zazpívala dojemnou píseň Jednu krásnou zemi znám a Michal Trojanowski zanotoval při kytarovém doprovodu své matky píseň od skupiny Kryštof Šňůry.

I ve 3. kategorii měla naše škola zástupce. Ondřej Ječmenek roztleskal sál písní Rovnou, tady rovnou. Poté vystoupila Magdaléna Tomešová, kterou doprovázela na klavír Barbora Švecová, s písní When We Were Young od zpěvačky Adele. A nakonec zazpívala naše poslední zpěvačka Anna Mužíková tklivou melodii People Help The People.

Všechny žáky doprovázel na klavír pan Leoš Váňa, čímž mu tímto děkujeme za jeho obětavost a čas.

Přestože byla konkurence velká, a v soutěži zpívali i žáci z hudebně zaměřené ZŠ Ilji Hurníka, naši zpěváci sklidili velký aplaus a chválu poroty i publika.

Po krátké přestávce, kdy se porotci pečlivě radili, jsme se konečně dozvěděli vítěze. Ve 3. kategorii vyhrála 1. místo Anna Mužíková a 2. místo Magdaléna Tomešová.

Ve výtvarné části reprezentovali naši školu v kategorii 9 – 11 let Štěpán Prokš, Martin Sobol, Natálie Polcíková a Veronika Adamcová. Letošní téma výtvarné soutěže znělo „Světlo vánoční“.

I zde jsme se umístili hned na dvou předních místech. 1. místo získal Štěpán Prokš za dílo „Rozjímaní anděla“ a 2. místo obsadila v téže kategorii Veronika Adamcová, která zobrazila „Putování tří králů“.

Po celou dobu hudebního vystoupení mohli účastníci soutěže vytvářet v přísálí společnou výtvarnou práci, čehož se naši malíři i zpěváci ujali a vytvořili za naši školu velkou sněhovou vločku, která byla vystavena v kulturním domě.

Mgr. Hana Halamíčková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA Diplom Eurotopia

V předvánoční době má náš pěvecký sbor vždy velmi nabitý program. Hned jak napadl první letošní sníh, tak 23. listopadu jsme s dětmi zamířili na Městský úřad ve Vítkově, kde jsme předvedli náš adventní program. Sešli se zde bývalí zaměstnanci úřadu, aby se společně naladili na sváteční období.

Vystoupení se moc líbilo, protože jsme dostali pozvánku na vystoupení v následujícím týdnu.  Proto jsme 30. listopadu vystoupili znovu k vánočnímu posezení tentokrát současných zaměstnanců.
K svátku sv. Mikuláše 5. prosince jsme vyrazili mezi naše mladší žáky. Letos mezi děti 5. ročníků, abychom je také naladili na sváteční notu a možná získali i nové zpěváčky do následujících let.
Společně s dětmi z 2. B jsme 13. prosince vyjeli autobusem do LDN Klokočov. Tam jsme potěšili místní klienty s programem básní, písní a tanců v podání žáků 2. B, a také s naším pěveckým sborem.

 

Helena Kozlová a Jana Brožová

 

Klokočov 1úprava Klokočov 2 úprava Klokočov 3 úprava

V úterý 12. 12. 2017 se na naší škole konalo ve spolupráci s Žákovským parlamentem gymnázia první kolo Studentských prezidentských voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb.

Simulace voleb se během dvou dnů (12. – 13. 12. 2017) v ČR zúčastnilo 384 středních škol, odevzdáno bylo 43 559 platných hlasovacích lístků. Zapojilo se 171 gymnázií, 170 středních odborných škol a 43 učilišť. V našem kraji se zapojilo 41 škol, z toho 16 gymnázií.

Dle celorepublikových výsledků se kandidáti umístili v tomto pořadí: Jiří Drahoš (33,59 %), Miloš Zeman (19,95 %), Marek Hilšer (13,23 %), Pavel Fischer (9,57 %), Michal Horáček (9,26 %), Mirek Topolánek (6,25 %), Jiří Hynek (3,04 %), Petr Hannig (2,72 %) a Vratislav Kulhánek (2,39 %).

V Moravskoslezském kraji zvítězil Miloš Zeman (29,37 %) a druhý v pořadí byl Jiří Drahoš (27,06 %).

V naší škole přišlo volit 90 žáků ze 127. Všechny odevzdané hlasy byly platné. Volební komisi tvořil Patrik Lamatschek, Jakub Hamrozi (sexta) a Jiří Zwesper (kvinta). Nejúspěšnějšími kandidáty na prezidenta byli Miloš Zeman (30 hlasů) a Jiří Drahoš (21 hlasů). Ostatní kandidáti se umístili takto: Marek Hilšer (15 hlasů), Vratislav Kulhánek (7 hlasů), Pavel Fischer (6 hlasů), Petr Hannig (4 hlasy), Jiří Hynek (3 hlasy), Michal Horáček a Mirek Topolánek (po 2 hlasech).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (1)2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (2)2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (3)2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (4)2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (5)2017 12-12 První kolo Studentských prezidentských voleb - na web, do zpravodaje (6)

Tým Ekokomisařů ze třídy sexty splnil další úkol ze soutěže COLiga: zjistit, kolik uhlíku vyprodukují naše rodiny a škola a následně se snažit naši uhlíkovou stopu snížit. O svých poznatcích poté informoval ostatní spolužáky vytvořením nástěnky v prostorách školy.  Většinu opatření se podařilo dodržet, např. kratší dobu sprchování, jízdu do školy na kole místo autobusem a další.

Jak můžeme snížit naši uhlíkovou stopu my?  V oblasti potravinmáme možnost snížit spotřebu masa a mléčných výrobků nebo třeba nahradit dovozové potraviny potravinami místními. Podíváme-li se na bydlení, nejjednodušší způsob, jak podstatně snížit naši uhlíkovou stopu, je přechod k obnovitelným zdrojům elektřiny. Jistě lze doma nepřetápět či snížit spotřebu teplé vody.  Ve spotřeběobecně je dobré vždy přemýšlet, zda potřebuji kupovat další nové věci, jestli je skutečně potřebuji a jestli není možnost sehnat je z druhé ruky.

 

Za tým Ekokomisařů Anežka Šrubařová 6.G

Tvorba nástěnky (2)Tvorba nástěnky (4)Nástěnka (2)