Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve středu 11. 10. proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého gymnázia a 8. a 9. ročníků ZŠ. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší žáky). Body soutěžících byly statisticky vyhodnoceny v rámci okresu Opava. Žáci naší školy slavili úspěch.

Jan Gazdík ze třídy kvarty získal v kategorii Kadet 2. místo s počtem 100 bodů, přičemž 1. místo mu uniklo o pouhý 1 bod.

V kategorii Junior získal 2. místo s počtem 83 bodů Alexander Pisani ze třídy sexty a 3. místo Dominik Nedzbala ze třídy kvinty s počtem 81 bodů.

Blahopřejeme

Mgr. Milena Mačáková

 

 

V pondělí 30. 10. 2017 se konalo školní kolo XII. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií MSK, kterou pořádá Mendelovo a Slezské gymnázium ve spolupráci s Ústavem historických věd Slezské univerzity v Opavě. Téma letošního ročníku zní „Zásadní změny se nedějí bez souvislostí. Léta 1918, 1948 a 1968 v českých dějinách.“

Školního kola se zúčastnilo 5 žáků. Na 1. místě se umístil Alexandr Pisani (sexta), o 2. – 3. místo se dělí Karel Makovický (oktáva) s Matějem Volným (septima), 4. místo získala Dita Baraňáková (kvinta) a 6. místo Matěj Gebauer (7. G).

Do vyššího kola, které se tradičně bude konat v lednu, vyšleme 2 zástupce z vítězné trojice.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171030_135727 20171030_140432

 

ZÁŘÍ – termíny schůzek: 14. a 26. 9. 2017

Činnost Žákovského parlamentu gymnázia byla zahájena dne 14. 9. 2017. Na první schůzce uvítala zvolené zástupce jednotlivých tříd paní ředitelka Mgr. Blanka Váňová a sdělila jim všechny důležité akce, které je do Vánoc čekají. Následovala volba předsedy parlamentu a jeho zástupců, taktéž se volil hlasatel a zapisovatel. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší návrh maskota školy. Jelikož na schůzce nemohli být přítomni všichni zástupci tříd, bylo naplánováno společné focení žáků na 26. 9. 2017.

Na druhé schůzce byli vyfoceni přítomní členové žákovského parlamentu (vzhledem k absenci některých zástupců z důvodu nemoci bylo stanoveno, že se zbývající členové vyfotí 2. 10. 2017). Zástupci tříd byli informováni o plánované schůzce členů parlamentu 2. stupně ZŠ a gymnázia s představiteli města a školy (7. 11. 2017). Bylo navrženo, aby jednotlivé třídy do té doby vytvořily seznam problémových okruhů, týkajících se školy a města, které by mohly být na setkání řešeny. Taktéž bylo projednáno zapojení do akce „Podzimní slavnost“ (12. 10. 2017), která se bude pořádat v rámci projektu 72 hodin ve spolupráci se Školním klubem.

 

ŘÍJEN – termíny schůzek: 2., 5., 11. a 18. 10. 2017

V průběhu měsíce října se z důvodu doladění některých aktivit konalo více setkání. 2. 10. 2017 byli vyfoceni zbylí členové žákovského parlamentu a seznámeni s úkoly, které byly projednány na poslední zářijové schůzce.

5. 10. 2017 se konalo krátké setkání, na němž byly doladěny jednotlivé úkoly členů žákovského parlamentu na „Podzimní slavnost“.

Na schůzce 11. 10. 2017 byli zástupci tříd seznámeni s dalšími akcemi školy, které se budou konat, byl stanoven termín pro dodání návrhů na školního maskota (do první listopadové schůzky), bylo upřesněno, jaký typ problémových okruhů jednotlivé třídy mají dodat pro setkání členů žákovského parlamentu se zástupci města a školy, a taktéž se dolaďovalo zapojení do „Podzimní slavnosti“.

Poslední říjnové setkání se konalo 18. 10. 2017. Zástupci některých tříd dodali první návrhy na školního maskota a seznamy okruhů pro setkání se zástupci města a školy. Byl doplněn seznam plánovaných akcí školy. Byli vybráni členové, kteří pojedou na „Krajskou konferenci Žákovských parlamentu ZŠ“ (8. 11. 2017) společně se zástupci Žákovského parlamentu 2. stupně ZŠ prezentovat „Podzimní slavnost“. Byl domluven termín listopadové schůze na 1. 11. 2017.

Cyklus přednášek společnosti MP Education, s.r.o. o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji „ Dospívám“ proběhl na naší škole dne 19. a 20. března 2017.

Děvčata a chlapci šestých ročníků a primy měli přednášku na téma Adam a Eva. Dozvěděli se o činnosti hormonů, o vhodné životosprávě a správných hygienických návycích v době dospívání, o vztazích v období puberty.

Žáci osmých ročníků a tercie shlédli prezentaci na téma Holky z Venuše, Kluci z Marsu, dozvěděli se o adolescenci a vhodném sexuálním chování.

Děvčata devátých ročníků a kvarty se dozvěděla, jaký vztah mají zaujmout ke své ženskosti, jak provádět prevenci CA prsou a dělohy v tématu Žena jako symbol života.

Po velmi poutavých prezentacích lektorka odpovídala na dotazy žáků. Všichni žáci strávili příjemné vyučovací hodiny a dozvěděli se mnoho zajímavých a pro ně užitečných informací.

Mgr. Eva Janštová

Clipboard01-300x225

V pondělí 23. 10. se třída sexta zúčastnila webové konference, která probíhala v rámci CO2 ligy, celoročního projektu ekologického sdružení Veronica. On-line konference představila projekt CO2 liga, konkretizovala jednotlivé etapy, zodpověděla otázky žáků k projektu a do hloubky vysvětlila význam projektu pro environmentální vzdělávání.  Pro tento školní rok jsme sestavili tým Ekokomisaři ve složení Alexander Pisani, Martina Maléřová, Anežka Šrubařová, Jan Kundrát, Ivona Repková a Patrik Lamatschek. 1. etapa projektu Klimatická změna začala v polovině října. Termín k odevzdání výsledků byl stanoven na 14. 11. Žáci natočí video, vytvoří informační nástěnku k problematice globálního oteplování a klimatickým změnám a uspořádají přednášku pro mladší spolužáky. Pro konferenci museli žáci sexty předem zaslat odborníkům otázky, které jsou důkazem jejich zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Zazněly např. tyto otázky:

Kdy čeští meteorologové začali pozorovat klimatické změny na našem území?
Kde na světě se jako první objevily výrazné změny klimatu?
Snížil se počet lidí zajímajících se o změnu klimatu po Trumpově dosazení Scotta Pruitta, jenž nevěří na globální oteplování, do úřadu ministra životního prostředí?
Bude mít na celosvětové klima dopad Trumpovo odmítnutí podepsat Pařížskou smlouvu o klimatu, jež přijala většina států světa včetně Číny, přestože ji mnohé americké státy stále dodržují?
Zvýšil se v USA počet lidí zajímajících se o změnu klimatu po amerických volbách v roce 2000, kdy kandidoval Al Gore?
Proč se během ekonomické recese v roce 2009 nesnížily emise skleníkových plynů, přestože Mezinárodní energetická agentura v září roku 2008 odhadovala snížení emisí o 2,6 % díky poklesu průmyslové činnosti?

Konference je v projektu CO2 liga přínosnou novinkou.

Mgr. Milena Mačáková

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V pátek 20. 10. proběhla druhá schůzka Ekotýmu gymnázia. Nesla se v radostném duchu. Saša s Honzou přivezli z Envofilmu ocenění Absolutní vítězný film za ekofilm Lightbulb. Takže nás to opět motivuje k točení a realizaci ekoscénářů pro další ročník. Společně jsme vymýšleli možné aktivity pro projekt CO2 liga, který se rozběhne už v pondělí webkonferencí. Dostali jsme také nový  úkol – vymyslet aktivity pro spolužáky na oslavu Dne ekoškol.

 

Daniel Frank – kvinta