Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V pátek 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Před odbornou porotou (Mgr. Milena Mačáková, Mgr. Kamila Kokešová a Miroslav Bučánek) a žákovskou porotou (Eliška Janečková, Daniel Kolesa, Iva Kalinová, Marcela Křížová, Štěpánka Fajkusová, Kryštof Wojnarowský a Apolena Moravcová) vystoupilo 12 studentů sexty a septimy s 11 soutěžními pracemi z 5 oborů.

Odborná porota udělila v oboru 4. Biologie 1. místo Kristýně Kolduškové (práce Etologie a chov rhodéského ridgebacka). V oboru 6. Zdravotnictví 1. místo Alexandře Zemanové (práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů) a 2. místo Janu Kundrátovi (práce Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže), Lence Mikové a Ondřeji Chřibkovi (práce Očkování aneb hazard se zdravím dítěte). V oboru 13. Ekonomika a řízení získal 1. místo Alexandr Pisani (práce Problematika státních bailoutů). V oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 1. místo získala Ivona Marie Repková (práce Koloidním zlatem k vyšší inteligenci), 2. místo Klára Sucháčková (práce Exprese o táborové hře s aspekty Stanfordského vězeňského experimentu), Anežka Šrubařová (práce Vliv pobytu v nemocnici na psychiku dětí a mladistvých) a Martina Maléřová (práce Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky). 3. místo získala Sára Šromová (práce Strach, úzkost, fobie a jak nás determinují v běžném životě). V oboru 16. Historie získala 1. místo Adéla Kalužová (práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v roce 1946).

Do okresního kola postupují tito soutěžící: Kristýna Koldušková, Alexandra Zemanová, Alexandr Pisani, Ivona Marie Repková, Adéla Kalužová, Jan Kundrát, Lenka Miková, Ondřej Chřibek a Klára Sucháčková.

Žákovská porota, složená ze zástupců žáků 9. ročníků základní školy, udělila 1. místo Martině Maléřové, 2. místo Adéle Kalužové a 3. místo Janu Kundrátovi a Alexandru Pisanimu.

Všem soutěžcím děkujeme za účast ve školním kole a postupujícím přejeme hodně štěstí a úspěchů ve vyšších kolech.

Za odbornou porotu školního kola SOČ Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 02-16 Školní kolo SOČ (1) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (2) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (3) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (4) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (5) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (6) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (7) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (8) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (9) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (10) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (11) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (12) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (13) 2017 02-16 Školní kolo SOČ (14)

V této části CO2 ligy jsme měli za úkol zjistit důležité informace o přírodních katastrofách a změnách v biotopech, které nás mohou ohrožovat. Dále zmapovat situaci v minulosti prostřednictvím rozhovorů s pamětníky, zhotovit graf analýzy zranitelnosti a vymyslet informační leták pro veřejnost o dané problematice.  Dozvěděli jsme se nové zajímavosti ohledně skleníkového efektu a přírodních pohromách (sucha, přívalové deště, vichřice, požáry), které ovlivňují naši planetu. Pomocí týmové spolupráce jsme vypracovali všechny potřebné úkoly a pokusili jsme se zvládnout také některé nepovinné úkoly. Rovněž jsme zhotovili novou informační nástěnku s analýzou zranitelnosti města Vítkov. Téma, které jsme v této etapě řešili, nás všechny velmi zaujalo a obohatilo o nové poznatky a vědomosti.

Za Ekokomisaře z VI. G Patrik Lamatschek

 

Tvorba Analýzy zranitelnosti (1)Tvorba nástěnkyEkopředsevzetí pro rok 2018

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala v době od 5. září do 30. listopadu 2017 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné esejistická soutěž pro žáky středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. O vítězích pak rozhodovala porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti.

Velmi nás potěšilo zjištění, že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty.

Téma:   Je hypotéka správnou volbou k vlastnímu bydlení?

Alexandr Pisani               1. místo

Téma:   Jaká nás čeká budoucnost v nakupování?

Ivona Marie Repková    2. místo

Téma:   Umíte si představit svůj život bez internetu a mobilu?

Lucie Pšenicová              3. místo

 

Hodnotné ceny si žáci převzali osobně dne 23. ledna 2018 v Karviné.

Mgr. Andrea Mášová

 

Soutěž

V minulém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 176 žáků ve čtyřech kategoriích. Vítězstvím si postup do okresního kola zajistili – v kategorii A Tereza Kokořová, v kategorii B Vojtěch Vašátko, v kategorii C Denis Přikryl a z kategorie D (střední školy) postupují první dva Jan Juroška a Matěj Volný.

Výsledky: Kategorie A:

1. Tereza Kokořová, 1.G, 38 bodů

2. Adam Karlík, 1.G, 36,5 bodů

3. Daniel Zeisberger, 1.G, 34 bodů

Kategorie B:

1. Vojtěch Vašátko, 2.G, 24,5 bodů

2. Lucie Konečná, 2.G, 23,5 bodů

3. Aleš Till, 2.G, 23 bodů

Kategorie C:

1. Denis Přikryl, 4.G, 34 bodů

2. Kryštof Wojnarowský, 9.A, 30 bodů

3. Lenka Söllösy, 4.G, 29 bodů

Kategorie D:

1. Jan Juroška, 8.G, 39,5 bodů

2. Matěj Volný, 7.G, 36,5 bodů

3. Anežka Šrubařová, 6.G, 30,5 bodů

Tomáš Kaluža

V pondělí 29. 1. se na naší škole konalo školní kolo 52. ročníku Biologické olympiády kategorie C pro žáky tercie a kvarty. Zúčastnilo se 15 zapálených biologů – 9 ze třídy tercie a 6 ze třídy kvarty. Žáci měli 1. pololetí na nastudování 120 stránek učebního textu, tentokrát na téma Pohyb. Své znalosti zúročili v teoretické části školního kola, v praktické části pracovali s mikroskopem a lupou, preparovali výtrusnice kapradin. Na závěr je čekala část nejobtížnější poznávání botanických a zoologických přírodnin. Na 1. místě se umístili Jan Gazdík a Soňa Peterová(kvarta), na druhém místě Valerie Šavrdová (tercie) a na 3. místě Ondra Šamárek a Barbora Pavlů (kvarta). Do okresního kola postupují žáci z 1.místa, nyní mají jeden měsíc na zpracování vstupního úkolu.

 

Blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Bi Ol C (1) Bi Ol C (2) Bi Ol C

V pátek 15. 12. 2017 proběhlo na Katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se myslet!, jejímž cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů středních škol. Během soutěže mají studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují dva členové katedry nezávisle na sobě.

Témata, z nichž si účastníci mohli letos vybírat zněla takto:

1) „Proč lidé tak neradi říkají pravdu? Myslím, že odpověď znám, je to proto, že pravda je mnohem méně udiví než výmysl a že podivnost je půvabná a překvapující.“ (W. V. O. Quine, Covitosti)

2) „Je možná součástí lidské přirozenosti pohlížet s hrůzou a odporem na mravy a způsoby odlišné od těch, na něž jsme zvyklí. Mravenci a divoši posílají cizince na smrt. A ti, kteří nikdy necestovali fyzicky ani mentálně, mají často potíž tolerovat podivné chování a bizarní názory jiných národů a jiných historických epoch, jiných církví a jiných politických stran. Tato na nevzdělanosti založená netolerance je pravým opakem civilizovaného postoje, a je jedním z nejvážnějších nebezpečí, jimž je náš přelidněný svět vystaven.“ (Bertrand Russell, Unpopular Essays)

3) „Kde není zákon, není svoboda.“ (John Locke, Dvě pojednání o vládě)

4) „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“ (Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus)

Naši školu reprezentovali: Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková, Lenka Miková, Michaela Skřehotová, Klára Sucháčková (septima), Jan Juroška a Sára Poloučková (oktáva).

Nejúspěšnější z našich žáků byla Sára Poloučková, která se dostala mezi jednadvacet postupujících do druhého kola soutěže, které se uskuteční 9. 2. 2018 na FF UPOL. Účastníci tentokrát budou psát eseje v angličtině. Dva vítězové, kteří vzejdou z tohoto kola budou reprezentovat ČR na Mezinárodní filozofické olympiádě v černohorském Baru.

Mgr. Miroslav Bučánek