Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Envofilm 001

Ve čtvrtek 19. 10. jsme se již podruhé zúčastnili  mezinárodní soutěže Envofilm  2017 aneb nebuďte lhostejní k ochraně životního prostředí, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.  Přehlídka žákovských a studentských filmů probíhala v prostorách kulturního domu Střelnice v Českém Těšíně za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczného.

Reprezentovaly nás 4 týmy:

  • Kvarta : Klára Kořenková a Eliška Halamíčková
  • Sexta: Jan Kundrát a Alexander Pisani
  • Septima: Adéla Kalužová, Lenka Miková a Klára Sucháčková
  • Septima: Kristýna Koldušková a Barbora Macháčková

Týmy základních, středních a vysokých škol měly za úkol natočit v minulém školním roce zajímavý film s environmentální problematikou. Odborná porota hodnotila především nápad, kreativitu, technické provedení, potenciál filmu a jeho přínos pro udržitelný rozvoj. Tři týmy se ve svých filmech zaměřily na problematiku třídění a recyklace odpadů, jeden tým si vybral zdravé stravování a původ potravin. Odborná porota ve složení Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová (předsedkyně Klubu ekologické výchovy), Mgr. et Bc. Jana Harmanová (ředitelka Education World), RNDr. Jiřina Kábrtová (ředitelka Ostravského muzea), Mgr. Petra Veličková (referentka EVVO MSK), Mgr. Pavla Tomisová (koordinátorka EVVO Albrechtovy střední školy), Ing. Vít Slováček (starosta města Český Těšín), Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. (akademický pracovník VŠB) a Antonio Pedro Nobre  (portugalský režisér  a scénárista) vybrala nejlepší filmy k postupu do hlavní soutěže. Do slavnostního finále se probojovaly  filmy o recyklaci. V široké mezinárodní konkurenci (do soutěže zaslali své filmy i žáci Slovenska a Polska) dokázal tým sexty ve složení Jan Kundrát a Alexandr Pisani s filmem Lightbulb obstát a získal nejvyšší ocenění Absolutní vítězný film.

Blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

 

Envofilm 4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Envofilm 2017 1 Envofilm 2017 2 Envofilm 2017 3 Envofilm 2017

 

V neděli 8. října 2017 vyjela skupina deseti žáků naší školy do polského Poronina, aby se ve dnech 8. 10. – 16. 10. 2017 účastnila mezinárodního projektu Erasmus +, jehož podstatou je pomoc mladým lidem zbavit se rostoucí závislosti na moderních technologiích a sociálních sítích. Hlavním komunikačním jazykem byl jazyk anglický.

K naší školní skupince se v Polsku v Bytomi přidali Poláci a v Krakově přistoupili i žáci z Litvy. Již v autobuse opadl veškerý ostych, a došlo tak k navázání přátelských vztahů zejména prostřednictvím moderní hudby. V úvodních workshopech se žáci pomocí mnoha her mezi sebou seznámili a postupně poznávali kulturu a tradice Polska a Litvy. Během prvních dvou dnů žáci překonali svůj stud a zjistili, že umí mluvit anglicky a nemají problém vyjadřovat své myšlenky před větším publikem. Zajímavým oživením projektu byl úterní výlet do Zakopaného, kde mezinárodní týmy plnily úkoly v terénu a měly možnost si prohlédnout krásy tohoto významného horského letoviska. V odpoledních hodinách se již zabývali tématy související s médii a sociálními sítěmi. Náročný den všichni zakončili diskotékou.

Ve středu večer vystřídali Mgr. Lenku Zychovou a Mgr. Miroslavu Chovancovou jako pedagogický dozor Lukáš Váňa a Věra Burdíková. Na pořadu byl první mezinárodní večer, kterého se ujala Litva. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o tomto pobaltském státě, vyzkoušeli si tradiční litevský tanec a ochutnali místní speciality. Ve čtvrtek si oddechli od sociálních sítí pěším výletem na Mořské oko, horské jezírko, které se nachází pod nejvyšším polským vrcholem Rysy a termálními koupelemi Bukovina. V pátek se již ovšem zase všichni pilně pustili do práce, neboť museli připravit vše potřebné na sobotní akci ve městě Zakopaném. Po večeři všechny čekal druhý mezinárodní večer, kterého se tentokrát ujali žáci naší školy. Představili hlavní město, kraj a školu, zazpívali několik národních písní a naučili ostatní tančit mazurku. Připravili ochutnávku českých specialit – lentilek, čokolády Studentská pečeťˇ, Kofoly, Marlenky, Hašlerek a dalších. V sobotu se po snídani vydali do Zakopaného, ráje lyžařů, kde uskutečnili na pěší zóně Krupowki akci o sociálních sítích. Nebylo vůbec jednoduché oslovovat kolemjdoucí, jednalo se však o cennou zkušenost.  Odpoledne zhodnotili celou akci a pomalu se již mohli začít těšit na třetí mezinárodní večer, o který se tentokrát postarali zástupci z Polska.  Neděle se nesla ve znamení zhodnocení celého pobytu a předání certifikátů o účasti. Večer si všechny děti mohly užít poslední společné diskotéky, při které došlo i na slzy. V pondělí po snídani se vydali na cestu domů, bohatší o nové kamarády a spoustu zážitků, které nikdy nezmizí.

Lenka Zychová a Lukáš Váňa

 

DSC_0460 DSC_0476 DSC_0489 IMG_2682 IMG_2699 IMG_2742 IMG_2745  IMG_2777

V pondělí 16. 10. 2017 proběhlo školní kolo mezinárodní Dějepisné soutěže gymnázií. Tematicky byl letošní ročník zaměřen na dějiny Československa v letech 1968 – 1977. Školního kola se zúčastnilo 5 studentů kvinty – septimy. Do krajského kola, které se bude konat ve čtvrtek 12. 4. 2017 v Bohumíně, vyšleme tříčlenný tým složený z Alexandra Pisaniho (sexta), Jiřího Zwespera a Dity Baraňákové (kvinta). Náhradníky budou Sára Šromová a Matěj Volný (septima).

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171016_135728 20171016_135754

Ve středu 11. 10. proběhla na naší škole již tradiční soutěž Přírodovědný klokan, která je určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého gymnázia a 8. a 9. ročníků ZŠ. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší žáky). V každé kategorii řešili žáci jednorázový test, který obsahoval 24 úloh nejen z biologie, ale i matematiky, fyziky, zeměpisu a logiky. V kategorii Kadet se na 1. místě umístil Jan Gazdík z kvarty, na 2. místě Denis Václavík z tercie a na 3. místě Alexandr Peter rovněž z tercie. V kategorii Junior se na 1. místě umístil Alexandr Pisani ze sexty, na 2. místě Dominik Nedzbala z kvinty a na 3. místě Daniel Horák rovněž z kvinty. Výsledková listina s pořadím ostatních soutěžících je vyvěšena na nástěnce u kabinetu biologie.

Výhercům blahopřejeme.

Mgr. Milena Mačáková

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v rámci projektu „72 hodin“ (12. – 15. 10. 2017), jehož cílem je naučit mladé lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je motivovat k dobrovolnictví, konala v areálu školy „Podzimní slavnost“. Na přípravách spolupracovali zástupci Žákovského parlamentu 2. stupně ZŠ, gymnázia a Školní klub.

Účastníci slavnosti mohli posedět u ohně, přátelsky si popovídat, sníst čerstvý bramborák, ochutnat a ohodnotit občerstvení, které donesli zástupci jednotlivých tříd, ale také si zasoutěžit (nachystána byla např. přetahovaná, běh překážkovou dráhou s pingpongovým míčkem na lžíci, lovení píšťalky z mouky bez použití rukou, tančení s obručí, tipování množství kamínků v lahvi, soutěže vědomostní i o postřehu). Především však museli navštívit „Budku dobrých skutků“, kde si pomocí kola štěstí vylosovali zadání svého úkolu, který v následujících 72 hodinách měli vykonat a fotograficky zdokumentovat jeho řádné splnění.

Poděkování zaslouží všichni pracovníci školy, žáci i studenti, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, ale i dobrovolníci, kteří si vylosovali dobrý skutek a vykonali jej. Ze studentů gymnázia bych pak chtěl především poděkovat zástupcům tříd kvinty, sexty a oktávy, kteří po celou dobu pomáhali se soutěžními aktivitami – Tereza Škutová, David Handl, Daniel Horák, Jiří Zwesper, Martina Maléřová, Lucie Pšenicová, Jan Kundrát, Jana Šromotová a Jan Juroška.

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20171012_15254720171012_165711(0)20171012_15340120171012_153617  20171012_153607  20171012_164610  20171012_172006 20171012_172243 20171012_172344