Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

7. 10. v sobotu se konala v Praze závěrečná konference v rámci projektu „MENU PRO ZMĚNU“, do kterého jsme vstoupili minulý školní rok jako jedna z pilotních škol. Zástupci všech přítomných škol vzájemně sdíleli výsledky své celoroční práci a dojmy ze závěrečného projektového dne. Naši školu na konferenci reprezentovali Lucie Marethová z VIII. G a Adam Barbořák z VIII. C. Společně vytvořili prezentaci o práci ekotýmu za celý školní rok, která zahrnovala: tvorbu nástěnek o vybraných potravinách, pečení cukroví z lokálních a sezonních potravin, vytvoření pravidel zodpovědného strávníka, vytvoření dotazníků a jejich vyhodnocení, vyhledání bio farem v našem okolí a zajištění exkurze na jednu z nich, vytvoření naší „VÍTKOVSKÉ KUCHAŘKY“ z rodinných receptů studentů naší školy a seznámení spolužáků a veřejnosti s pojmy fair trade a bio. Setkání s ostatními školami bylo pro nás velmi přínosné. Získali jsme spoustu inspirativních nápadů. Také náš projekt sklidil u ostatních velký úspěch, proto jsme se vraceli domů spokojení a s úsměvem.

Mgr. Kamila Kokešová

 

Menu pro změnu

Stalo se již tradicí, že si na naší škole připomínáme Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Vyučující připraví pro žáky netradiční aktivity, jež jsou vítaným zpestřením základní výuky. V hodinách angličtiny mladší ročníky zpívaly píseň Bratře Kubo v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a španělštině, nasmály se při vyslovování jazykolamů a jejich následnému výtvarnému zpracování. Starší žáci dostali nastříhané kartičky, jež obsahovaly základní atributy několika států: hlavní město, definici, vlajku, známou osobnost, typickou věc pro danou zemi, slavnou památku a výraz „Dobrý den“ v daném jazyce. Kartičky pak museli správně seřadit k sobě. Další třída vymýšlela vtipné dialogy na základě vylosovaných pomůcek. Středoškoláci řešili kvízy spojené s méně známými reáliemi Británie a vývojem angličtiny, septima si vyzkoušela empírový tanec Tythe Pig populární v době Jane Austenové. Hodiny ruštiny a francouzštiny byly zaměřené kulinářsky: žáci napekli typické pečivo (francouzský koláč a tradiční ruské pečivo), dále ochutnávali francouzské sýry, uzeniny a ruské bonbóny. Vše se setkalo s velmi příznivým ohlasem. Další hodiny ruštiny se vyznačovaly zpěvem ruských písní. V němčině měli žáci prezentace na různé oblasti Německa – např. geografii, umění a sport, někteří se zabývali přiřazováním kartiček podobně jako angličtináři.

PhDr. Jana Ambrožová

 

Schránka 01 Schránka 02 Schránka 03 Schránka 04

external7

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a z němčiny. Starší žáci na portále naleznou mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.

Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

Ve školním roce 2017/2018 jsme vytvořili tři komory Žákovského parlamentu (dále jen ŽP). ŽP 1. stupně ZŠ, ŽP 2. stupně ZŠ a ŽP gymnázia.

Během pravidelných schůzek, které se budou konat vždy 2. středu v měsíci od 7:15 hod. v učebně Pří1 za přítomnosti Mgr. Miroslava Bučánka a Mgr. Lenky Jamnické, budou zvolení zástupci za jednotlivé třídy pracovat na utváření dobrého klimatu školy, pomáhat s informovaností napříč školou, s případnými problémy a zvyšovat zájem žáků o školní.

Cílem je vést žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu, pomáhat nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dávat jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

 

Mgr. Miroslav Bučánek

 

20170926_073810_kopieab

V úterý 3. 10. 2017 proběhly na naší škole Studentské volby, pořádané v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb. Simulace voleb do Poslanecké sněmovny se během dvou dnů (3. – 4. 10. 2017) zúčastnilo 294 středních škol, výsledky odeslalo společnosti Millward Brown 281 škol, z toho 162 gymnázií, 132 středních odborných škol a 36 učilišť. Volební účast dosáhla 51 %.  V našem kraji se zapojilo 30 škol, z toho 15 gymnázií. Nejvíce hlasů získala dle celorepublikových výsledků Česká pirátská strana (24,52 %), ANO 2011 (11,88 %) a TOP 09 (11,75 %).

V naší škole přišlo volit 109 žáků ze 127, kteří odevzdali před tříčlennou volební komisí (Sára Poloučková – oktáva, Patrik Lamatschek, Jakub Hamrozi – sexta) 104 platné hlasy dvaceti politickým subjektům. Šest stran, které šlo volit v Moravskoslezském kraji, nezískalo žádný hlas. S výrazným náskokem se na prvním místě umístila strana ANO (25,68 %), následovaná Českou pirátskou stranou (11 %), která ztrácela o více než polovinu hlasů. Třetí v pořadí by byla strana SPORTOVCI (8,25 %).

 

Mgr. Miroslav Bučánek

 

2017 10-03 Studentské volby (1) 2017 10-03 Studentské volby (2) 2017 10-03 Studentské volby (3)