Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Nový obrázek.jpg

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137

V září 2017 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši 12 167,24 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky jsme využili v projektu „POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY“, který byl realizován v polské Wisle 18. 9. – 23. 9. 2017. Do projektu se aktivně zapojilo 44 žáků a 6 pedagogů základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.

Akce proběhla sice v hrozném počasí, ale žáci se překonávali a splnili všechny úkoly a ukázali, že vše co se dověděli na přednáškách uměli zvládnout i v praxi. Našli nové kamarády a určitě zažili tolik, že budou mít na co vzpomínat. Akce splnila to nejdůležitější – naučila několik dalších mladých lidí milovat turistiku a hory.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vlajka 1.jpg Vlajka 2.jpg Vlajka 3.jpg

 

DSCN2862 DSCN2872 DSCN2901 DSCN2921 DSCN2935 DSCN2959 DSCN2981 DSCN2988 DSCN2993

Ve školním roce 2017/2018 jsme vytvořili tři Ekotýmy – Ekotým 1. stupně základní školy, Ekotým 2. stupně základní školy a Ekotým gymnázia. Během pravidelných schůzek budeme pracovat na úkolech Ekoškoly z okruhů voda, biodiverzita, doprava, energie, šetrný spotřebitel a jídlo. Pro velký zájem pokračujeme v loňském celoškolním projektu Víš, co jíš? i v tomto školním roce. Schůzky probíhají každý 3. čtvrtek v měsíci a dále dle potřeby.

Přehled schůzek Ekotýmu 2. a 3. stupně ve školním roce 2017/2018

Schůzky budou probíhat každý 3. čtvrtek v měsíci v 7.15:

21.9., 19.10., 16.11., 21.12., 18.1., 15.2., 15.3., 19.4., 17.5. a 21.6.

Ekotým ZŠ: Mgr. Kamila Kokešová  a Kristýna Krejčí– učebna biologie

Ekotým SŠ: Mgr. Milena Mačáková – učebna chemie

V pátek 15. 9. 2017 jsme se my, žáci kvinty, sexty a vybraní studenti z oktávy Základní školy a gymnázia ve Vítkově, vydali autobusem na exkurzi, pořádanou Československou obcí legionářskou, která se tímto snaží pomoci při výchově dnešní mládeže k vlastenectví.

Autobusem jsme nejprve dojeli do Opavy, kde k nám přistoupil náš průvodce Ing. Jaromír Breuer, člen Matice slezské a Svazu bojovníků za svobodu. Poskytl nám velmi zajímavý výklad o vojenské historii Opavy, budování opevnění za první republiky i odbojové činnosti během 2. světové války.

Samotné opevnění se začalo stavět už v roce 1935. Dozvěděla jsem se, že v naší republice bylo vybudováno asi 10 000 malých bunkrů, tzv. řopíků, a dále několik stovek velkých bunkrů, tzv. srubů. My jsme měli tu možnost navštívit objekt s názvem OP – S 25 „Trigonometr“ v Milostovicích, kterým nás provedli členové Klubu vojenské historie Opava. Byli jsme se podívat do ubytovacích místností pro vojáky, kterých tu mohlo být téměř 40. Také jsme shlédli sociální zařízení, místnost pro radiotelegrafistu a řadu dalších věcí. Zajímavé pro mě byly střelecké místnosti, v nichž se nacházely protitankové kanóny s kulomety.

Po prohlídce jsme jeli do Sádku, kde nad vchodem do hasičské zbrojnice visí pamětní deska Jana Kubiše, jenž zde pobýval během své vojenské služby na Opavsku. Naše výprava zamířila také k poslednímu bunkru linie OP – S 38. Jen byla škoda, že tento dvoupodlažní pěchotní srub není udržován a přístupný veřejnosti. To mě moc mrzelo.

Cesta nazpátek vedla přes Hlavnici, kde je pamětní deska „Obrany Slezska“, působiště spisovatele A. C. Nora, a Litultovice, kde byl Jan Kubiš taktéž dočasně ubytován. Poslední zastávkou se stala Opava. Zde jsme v bývalých Vajdových kasárnách, dnes v objektu Magistrátu, u pamětní desky Jana Kubiše, Štěpána Vajdy a I. československé partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova položili kytici k uctění jejich památky.

Celou exkurzi zpětně hodnotím velmi pozitivně a jsem moc ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit. Výklad průvodců byl velmi zajímavý. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které jsem předtím nevěděla. A za to vše bych chtěla všem, kteří exkurzi umožnili, poděkovat.

Dita Baraňáková, kvinta

 

20170915_090155A 20170915_090331A20170915_101021A  20170915_105421A 20170915_110435

O prázdninách ve dnech 2. – 6. 8. 2017 jsem se zúčastnila mezinárodního kola chovatelské soutěže v Poběžovicích, které leží v okresu Domažlice. Celá akce začala náročnou cestou na druhý konec republiky. V ranních hodinách jsem společně s ostatními soutěžícími z Opavy vyrazila vlakem směrem do Prahy, Plzně a konečné stanice Poběžovice. Ve vlaku jsme se spřátelili a probírali svoje práce. I po osmi hodinách cesty panovala dobrá nálada a jako zpestření bylo náhodné setkání se skupinou chovatelů mířící stejným směrem. Samotná soutěž probíhala v rozdílných dnech podle skupiny odborností. Pokud jsme nesoutěžili, jeli jsme na několik zajímavých exkurzí, například na ekologickou farmu Moulisových. Já jsem soutěžila v odbornosti kynologie, konkrétně s prací o chovu rhodéského ridgebacka. Jako první jsem psala test, který se týkal základních informací o chovatelství psů, ale nechyběly také otázky z anatomie. Poté přišla na řadu obrazová poznávačka třiceti plemen psů a obhajoba mé práce. Celkově jsem se ve své kategorii umístila na šestém místě. Celá tato akce se mi velice líbila, obohatila jsem se o nové zkušenosti, vědomosti, ale také o nové přátelé a krásné zážitky.

Kristýna Koldušková, septima.

Ve středu 6. 9. 2017 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku osmiletého gymnázia. Kurzem nás provázeli manželé Petra a Roman Večerkovi. Program byl velice pestrý. Začali jsme seznamovací hrou „PAVUČINA“. V této aktivitě si třída posílala klubko provázku se svým jménem a vlastností. Nakonec nám vznikla krásná a pevná pavučina. Dále jsme pokračovali hrou na „KYKLOPA“. Vybraný Kyklop si zavázal oči. Měl za úkol chytit určená čísla spolužáků, která si sám vybral. Poslední hrou v budově byla hra na „INTUICI“. Celá třída v jednu chvíli odpovídala na zadané otázky tak, aby odpověď byla shodná s celou třídou. Po aktivitách v budově jsme se přesunuli do místního parku.
Začali jsme rozdělením do skupin. Každá skupina byla jedním „DRAKEM“. Každý drak si musel chránit svůj ocásek (provázek), a naopak chytat ocásky ostatních draků. Pokračovali jsme aktivitou opět ve skupinkách „HLEDÁNÍ ZVÍŘAT“. Skupinka složená ze tří hráčů měla za úkol hledat schovaná zvířata v parku (lístečky s názvy). Když hráč našel zvíře, musel si zapamatovat číslo a název. Běžel zpátky na své stanoviště a bez mluvení nakreslil zvíře, které viděl. Poslední aktivitou byla hra „ZACHRAŇ VEJCE“. Každá skupinka dostala vejce na šňůře, které bylo zavěšené na stromě. Úkolem dětí bylo vymyslet z různých pomůcek stavbu, která by po odstřižení vejce zachránila.

 

IMG_5546 IMG_5556 IMG_5613 IMG_5645