Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Čtyři žáci našeho gymnázia, Michaela Konečná, Vít Mužík, Lenka Bílková (sexta) a Michal Škrobánek (oktáva), se pod vedením svého učitele Mgr. Miroslava Bučánka rozhodli v prosinci loňského roku zapojit se svým projektem „Má to smysl aneb Ekologie v praxi 2014“ do grantového programu „Thing Big“, vyhlášenému „Nadací Telefónica“ ve spolupráci s „Nadací rozvoje občanské společnosti“, a určenému pro mladé lidi ve věku 15-19 let, kteří chtějí získat praktické zkušenosti s řízením vlastního projektu a zároveň udělat něco prospěšného pro své okolí.
Celý příspěvek

Ne každému se naskytne možnost zažít na vlastní kůži diskusní pořad jako jeden z přímých účastníků. Čtyřem žákům našeho gymnázia to však umožní projekt „Kavárna Evropa“, pořádaný neziskovými organizacemi EUTIS, o.p.s. a Civipolis, o.p.s. za podpory Zastoupení Evropské komise v České republice a nadačního fondu Konrad Adenauer Stiftung v průběhu února až května tohoto roku. Projekt se skládá z několika aktivit, které jsou určeny především studentům středních škol, s cílem zvýšit jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v Unii, ale také rozvíjet jejich argumentační dovednosti a schopnost reagovat na názor protistrany. Studenti se v rámci projektu zúčastní řady přednášek v sedmi vybraných městech (Olomouc, Zlín, Brno, Opava, Ostrava, Pardubice a Žďár nad Sázavou) za účasti známých osobností veřejného a politického života, včetně odborníků z praxe. Poté budou mít za cíl připravit se v týmu na debatu, během níž budou prezentovat a konfrontovat určité stanovisko (tzv. possition paper) s dalšími týmy, ale také reagovat na zvídavé otázky zkušeného moderátora či moderátorky. Nejlepší tým z jednotlivé „městské debaty“ postoupí do závěrečné konference v Olomouci. Celý projekt však není určen jen středoškolákům, ale také široké veřejnosti, protože v odpoledních hodinách se hosté z přednášek, určených studenům, přesunou do kaváren a budou besedovat i s širokou veřejností. Držte našemu týmu palce, a přijďte si také zadebatovat. Více o projektu na http://www.kavarna-evropa.cz/. Mgr. Miroslav Bučánek

Multikulturní projekt EDISON - education, drive, internacionality, students, opportunity, network

Edison2014V týdnu od 10. 2. do 14. 2. 2014 ovládne naší školu angličtina. Po tyto dny bude na naší škole pobývat 6 vysokoškolských studentů z Velké Británie, Brazílie,  Turecka, Chile, Bulharska a Ruska.  Dopolední hodiny budou probíhat ve znamení workshopů, prezentací, diskuzí, ochutnávek tradičních jídel a pití, besed o možnostech studia v zahraničí, národní her, zpěvu národních písní a tzv. světové vesnice „global village“. V odpoledních hodinách se odehrají sportovní utkání, poznávání našeho města, návštěva kulturních památek a zařízení. Všechny aktivity jsou přístupné také veřejnosti.

VítMužíkUž osmým rokem připravuje Mendelovo gymnázium a Slezské gymnázium ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě „Dějepisnou soutěž“ pro studenty středních škol Moravskoslezského kraje. Toto krajské klání mívá vždy dvě části. V první studenti v průběhu hodiny píší znalostní test a po jeho vyhodnocení osm nejúspěšnějších předstupuje před odbornou komisi, složenou z doktorandů univerzity, kde dochází k ústnímu zkoušení. Letošní téma soutěže bylo náročné - „Společnost v pohybu aneb Raně novověké revoluce v Evropě a Zámoří a osobnost George Washingtona“. Naši školu v pátek 24. ledna 2014 v budově Slezské univerzity v Opavě reprezentovali dva žáci třídy sexty (vítězové školního kola) - Lenka Bílková a Vít Mužík. 

Text o Vítkovi na internetovém portálu Slezské univerzity v Opavě

Celý příspěvek

L. Marethová 001Lucie Marethová, žákyně kvarty, dosáhla vynikajícího úspěchu v okresním kole matematické olympiády v Opavě, kde obsadila v konkurenci žáků devátých tříd a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií vynikající třetí místo. Gratulujeme!