Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 žáci tercie a kvarty společně navštívili Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou. Toto unikátní muzeum, založené v roce 1996, se nachází v budově bývalého mlýna. Zde se nás ujala paní Jana Pavlů, zdejší průvodkyně. Velmi poutavým způsobem nám vyložila vše o vzniku, těžbě, zpracování a využití břidlice. Prohlédli jsme si mnoho zajímavých exponátů – fosilie, nářadí, ale také hodiny, brože a umělecké předměty z břidlice, nebo břidlicové školní tabulky. Zhlédli jsme krátký dokument o břidlicových dolech a také o zajímavé historii obce Budišov. Ti nejšikovnější z nás se pak v malé štípárně pokusili z břidlicových tabulí „vyštípat“ srdíčko a jiné tvary. Mgr. Zuzana Kotrlová

Plánovanou odstávku elektřiny ve škole jsme s primánky využili k botanické vycházce na zříceninu hradu Vikštejn. Cestou jsme se rozhodně nenudili. Žáci plnili v týmech rozmanité úkoly, jako např. poznávání přírodnin, kvízové otázky na všeobecný přehled, házení na cíl, orientace v neznámém terénu atd. O sladkou závěrečnou odměnu, nejenom pro vítěze, se postarala p. učitelka Silvie Večeřová. Škoda jen, že jsme neměli košíky, protože hub bylo tolik, že se ani do batůžků nevešly. Mgr. Milena Mačáková

To bylo tenkrát, když nešel elektrický proud, 26. září 2013. To se vydali ti nejzdatnější studenti kvinty a septimy z Vítkova severozápadním směrem, šli a šli, až došli do obce Čermná ve Slezsku. V této poslední výspě civilizace si nakoupili proviant na další cestu a pokračovali k břidlicové lokalitě „Žlutý květ“. Zde nalezli opuštěná důlní díla a haldy zarostlé lesem. I pokračovali dále údolím k říčce zvané Budišovka. Nad ní nalezli břidlicovou haldu monstrózních rozměrů a u ní několik chat otrlých chatařů, kterým nevadí z jedné strany se svažující halda a z druhé obří rokle bývalých štol. Otrlý to žije lid v těchto končinách. Další část pochodu sledovala modré značení turistické a v dolině, zvané Baletkova, vystoupali na klokočovské prérie. Vonná vůně zdejší bioplynky jejich kroky nasměrovala ke Slunečnímu kopci, z jehož úpatí již mohli sledovat město Vítkov, skrápěné jemným podzimním deštíkem. Z břidlicových střech, jež kdysi kryly všechny střechy ve Vítkově, nezahlédli ni jedinou.

V pátek 13. září 2013 se uskutečnila již tradiční přednáška vzdělávací agentury Sokrates pro studenty maturitního ročníku. Ředitel agentury pan docent Kotlán upozornil studenty na možná úskalí při výběru vysoké školy či studijního programu. Dále studenty seznámil s možnostmi přípravy na přijímací zkoušky a stručně je provedl přijímacím řízením. V závěru pan docent Kotlán zodpověděl řadu konkrétních dotazů našich maturantů, kteří tak mají už jen jediný úkol – správně se rozhodnout, která vysoká škola je ta pravá. Mgr. Silvie Večeřová, výchovná poradkyně

Dne 12. září 2013 měli studenti tříd sexty, septimy a oktávy Základní školy a gymnázia Vítkov možnost zúčastnit se, díky Československé obci legionářské a opavskému odboru Matice slezské, první exkurze „Po stopách plukovníka Jana Kubiše na Opavsku“. Jan Kubiš se výrazně zapsal do dějin českého národa a to díky své spoluúčasti na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 27. května 1942. Tato operace, ač její důsledky byly strašlivé, a to v podobě jak vypálených vesnic Lidice a Ležáky, tak i zatýkání a poprav podezřelých osob, či likvidace rodin atentátníků, byla projevem odporu vůči útlaku. Tímto aktem bylo dokázáno, že ačkoliv je země obsazena, ještě není zcela poražena, a že je dál schopna bojovat za svou svobodu.

Celý příspěvek

11. září 2013 se studenti kvinty a septimy mohli díky besedě s Kateřinou Janečkovou seznámit blíže s životem paraplegika – člověka upoutaného na invalidní vozík. Během besedy se dozvěděli, jaké problémy může mít vozíčkář při svém začleňování do kolektivu, při pohybu ve městě i v domácnosti, jak je to s volným časem i prací, nebo závislostí na pomoci druhých. Během hodinové diskuze padla řada dotazů na nejrůznější témata – méně závažná i osudová. Mezi ty vážné patřila otázka, zda už to Kateřina někdy chtěla vzdát. Ta nám odpověděla, že mnohokrát, ale pokaždé se jí naskytl nějaký důvod k životu, který je vlastně velice krásný, což je obdivuhodný pohled na svět, protože řada lidí by po pár dnech na vozíku ztratila nervy a nedokázala se s handicapem vyrovnat. Věřím, že všichni přítomní si zapamatují její slova, která každého z nás nabádala k opatrnosti, a budou se jimi ve svém životě řídit. Kateřině bych pak chtěla touto cestou poděkovat za zajímavou besedu, která nám všem rozšířila obzory a určitě podnítila k zamyšlení o svých vlastních životech. Jana Drnková, kvinta