Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V úterý 16. 4. 2019 jsme připravili pro žáky šestých tříd základní školy a primy víceletého gymnázia tematickou exkurzi do zábavního vědeckého parku VIDA! v Brně.

Na ploše téměř 5000 m2 na nás čekalo přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým jsme mohli obdivovat, jak funguje svět kolem nás a ověřit nabyté vědomosti z hodin zeměpisu, přírodopisu, fyziky a dějepisu.

Expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum.

Seznámili jsme se například se vznikem tornáda, vlny tsunami, cyklony a zemětřesení, odpálili jsme vodíkovou raketu, otevřeli Pandořinu skříňku, prozkoumali jsme vady zraku, srdeční tep, orgány lidského těla, rostlinnou a živočišnou buňku, DNA a mikroskop, vyzkoušeli jsme si práci  se čtecím zařízením v televizi. 

Odhalili jsme také tajemství oceánu, kdy jsme zhlédli  3D dokument Oceány – naše modrá planeta. Zavítali jsme na korálové útesy, setkali jsme se s malou rybkou a jejím důmyslným otevíráním mušlí,  potěšili jsme se pohledem na delfíny a roztomilé mořské vydry, byli jsme svědky nelítostného útoku na hejno drobných rybek, na závěr jsme se vypravili na severní pól za mroži, kteří se ukrývají před ledními medvědy na přeplněných ledových krách.  

Došlo i na návštěvu místní restaurace a shopu.

Po čtyřhodinovém pobytu jsme se nabytí vědomostmi, novými zkušenostmi a zážitky vrátili zpět do Vítkova.

Mgr. Blanka Váňová

 

Dne 11. 4. 2019 si vyjelo 40 žáků, tříd IV. A a IV. B ze Základní školy a gymnázia ve Vítkově, na exkurzi do Záchranné stanice v Bartošovicích, kde jsme se zúčastnili výchovného programu Živá příroda na dosah.  Z vyprávění našeho průvodce jsme se dozvěděli, že záchranná stanice je schopna se dlouhodobě či krátkodobě postarat o všechny druhy volně žijících živočichů. Ročně projde stanicí okolo 1700 fyzicky i živočichy listnatého lesa, okolí toku Odry i pohled pod hladinu stojatých vod. Mohli jsme si vyzkoušet interaktivní dotykové panely, které nabízely podrobné informace o minulosti i současnosti Poodří, krajině, rostlinách i zvířatech. Šlo o interaktivní mapy, interaktivní panoramata, fotogalerie i video galerie. Náš průvodce taktéž využíval interaktivní projektor a mohl tak doprovodit svůj výklad obrazem i zvukem handicapovaných volně žijících živočichů.  Z toho je cca 80% ptáků. První část naší exkurze probíhala ve vnitřní expozici, která je věnovaná krajině Poodří. Zhlédli jsme diaramata zobrazující rostliny

 Venkovní expozici živých zvířat jsme procházeli s doprovodem jiného průvodce, který nám vyprávěl o životě a zvláštnostech více než 30 druhů živočichů – zejména ptáků, kteří jsou trvale handicapovaní a nelze je vypustit do přírody. Mají různé následky svých zranění. Někteří žáci poprvé na vlastní oči viděli rozpětí křídel orla skalního, seznámili jsme se s nejmenší naší sovou – kulíškem nejmenším, bylo nám umožněno pomocí zrcadla nahlédnout do hnízda sovy pálené, kde jsme spatřili dvě soví mláďata. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života asi 30 živočichů, zejména ptáků. A jaké bylo pro nás překvapení, když jsme mohli pozorovat volně se procházející malou srnku. Také jsme spatřili, jak se běžel ukrýt do své podzemní nory králík divoký. A teď už třeba dobře víme, jaký je rozdíl mezi zajícem polním a králíkem divokým a proč nesmíme nikdy sahat na opuštěné srnče, zajíčka či kolouška. Žáci měli možnost si zakoupit upomínkové předměty. Největší zájem byl o plyšové ježečky. Počasí bylo hodně nevlídné, a proto jsme se těšili na další cestu autobusem do krásného barokního zámku v Kuníně. Tam jsme procházeli 16 zámeckými komnatami a s úžasem jsme si prohlíželi toto venkovské šlechtické sídlo, které je spojeno se zajímavými osudy lidí, kteří je v průběhu staletí obývali. Pozorně jsme naslouchali vyprávění průvodkyň o historii zámku a o životě hraběnky Marie Walburgy, vnučky zakladatelů z rodu Harrachů. Prohlídku jsme ukončili návštěvou zámecké půdy s unikátním barokním komínovým systémem. Přijali jsme pozvání od místní zámecké restaurace na teplý ovocný čaj, který nám velmi chutnal. Naše unavené nohy jsme mohli ponechat odpočinout a přitom usednout na královské židle v salonku zámecké restaurace. Po malém odpočinku jsme se vydali zpět autobusem do Vítkova.

Byli jsme velmi spokojeni s celým průběhem našeho přírodovědného a historického výletu.

Mgr. Sylva Doleželová

Dne 11. 4. 2019 se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili akce s názvem Ukliďme Česko. V rámci dopoledne sbírali v okolí Vítkova odpadky v přírodě, které lidé místo do odpadkového koše, nebo kontejneru, hodili do přírody. Zejména se jednalo o věci z papíru, či plastu. Jednotlivé třídy se rozdělili do těchto předem zvolených lokalit města Vítkova – městský park s okolím kostela a sokolovny, oblast vlakového nádraží, cesta na Balaton, stezka na Podhradí, alej u nemocnice. Počasí nám v tento den moc nepřálo, bylo velmi chladno a větrno, ale i přesto se žáci odhodlaně a aktivně pustili do úklidu a posbírali opravdu velké množství odpadků. Každá třída dostala několik pytlů a rukavic od technických služeb města Vítkova. Tímto děkujeme městu a technickým službám města za spolupráci.

Mgr. Kristýna Krejčí

 

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 proběhlo školní kolo matematické postupové soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena žákům 5. – 8. ročníků. Do školního kola se zapojilo z naší školy celkem 180 dětí. Do okresního kola postupují úspěšní řešitelé, tedy ti žáci, kteří ve školním kole získali minimálně 10 b. Organizátoři mohou v průběhu soutěže posunout hranici pro postup minimálně na 8 bodů. Úspěšnými řešiteli, kteří dosáhli desetibodové hranice a mají tím pádem zajištěn jistý postup do okresního kola, jsou čtyři žáci naší školy (Gřešek Radek 5. C – 10 b, Kulhánek Jindřich 5. A – 10 b., Raus Tomáš 8. B – 14 b., Juroška Daniel 3. G – 11 b.). V kategorii 7. tříd získala 1. místo žákyně 2.G (Natálie Hrubá, 9 bodů) a v kategorii 6. tříd žák 1. G (Karel Vlk, 9 bodů).
Gratulujeme všem úspěšným řešitelům a budeme držet palce v okresním kole soutěže. 

Mgr. Helena Kozlová  

Dne 8. dubna 2019 mohli žáci osmých ročníků a tercie zhlédnout ve Slezském divadle v Opavě zdařilou dramatizaci jednoho z nejoblíbenějších humoristických románů české literatury – Saturnina, jehož autorem je ostravský rodák Zdeněk Jirotka. Příběhy Jiřího, jeho sluhy Saturnina, slečny Barbory, tety Kateřiny a jiných postav nám umožnily nahlédnout do nostalgií obestřeného prvorepublikového světa elegantních dam a pánů. Svérázný Saturnin je protagonistou mnoha bláznivých situací, u nichž jsme se všichni bez výjimky skvěle bavili.

Mgr. Andrea Mášová

Tradiční soutěže na ZŠ Jana Zajíce se účastnily děti z celého Vítkovska, Oder i z Hradce nad Moravicí. Soutěž se uskutečnila 27. března 2019 a na žáky zde čekala jako vždy odborná porota (letos v ní zasedl místostarosta Mgr. Martin Šrubař) a kvalitní ceny. V pěvecké části bodovali naši žáci ve všech třech kategoriích, kde získali tři 1. místa (Simona Vránová – 2. A – I. kategorie, Michal Trojanowski – 6. A – II. kategorie a Natálie Hrubá- sekunda – III. kategorie). Kromě těchto tří krásných prvních míst jsme získali také 3. místo v I. kategorii (Nina Šromotová – 3. B). Úspěch jsme zaznamenali i v kategorii dueta, kde jsme vybojovali 2. i 3. místo (Natálie Hrubá a Gabriela Vavrošová – sekunda, Emma Kubalová a Nina Šromotová – 3. B).
Výtvarná soutěž má vždy své specifické zaměření, letos to bylo téma „Nic nežije bez chemie.“ Odtud jsme si odnesli 1. místo v I. kategorii (Charlotte Složilová – 3. B), 2. místo ve II. kategorii (Rút Kučerková – 5. C) a 3. místo ve III. kategorii (Ondřej Roháč – 9. A).  

Mgr. Helena Kozlová

 

Vystoupení Simony Vránové

Vystoupení Michala Trojanowského

 

Náš pěvecký sbor se zapojil do charitativní akce s názvem „Zpíváme pro UNICEF“, která proběhla dne 20. 3. v 17:30 v kostele Nanebevzetí p. Marie ve Vítkově.   Po celé republice proběhla celá řada takovýchto koncertů. Pro charitu vystoupili žáci ze Základní umělecké školy, náš sbor při Základní škole a Gymnáziu a smíšený pěvecký sbor Komenský. Zhruba hodinový koncert byl zakončen společnou písní. Na dobrovolném vstupném se vybralo 7525 Kč. Tuto částku dorovnal sbor Komenský na 8000Kč. Věříme, že náš zpěv pomohl těm nejpotřebnějším a vážíme si pozvání našeho pěveckého sboru na tuto dobročinnou akci.                  

Mgr. Jana Brožová

 

V letošním roce se i druhý stupeň naší školy rozhodl podpořit děti s Downovým syndromem během Světového dne Downova syndromu a zapojil se tak do akce Ponožkový den. Dne 21. března si všichni žáci museli vzít na každou nožku jinou ponožku a nejlépe co nejvíce barevné. Na chodbách to jen zářilo a bylo k vidění spousta nápaditých kousků.

Mgr. Michaela Hasalová

 

 

Fotbalová asociace (FAČR) pořádá celostátní futsalový turnaj v rámci projektu „Fotbal ANO, drogy NE“. Přihlášené školy jsou rozlosovány do osmi divizí. Do naší divize (Severní Morava – Moravskoslezský+Olomoucký kraj) se přihlásilo 34 škol, které byly rozděleny do deseti skupin. V prvním (13. 11. 2018) kole jsme byli nalosováni do Bílovce, kde jsme postupně porazili ZŠ Bílovec (4:2), Stěbořice (4:1) a Hradec nad Moravicí (6:3). Zajistili jsme si postup z prvního místa do dalšího kola společně s Bílovcem.

Druhé kolo se konalo 6. 12. 2018 opět v Bílovci. Tentokrát postupoval pouze první tým a to rovnou do severomoravského finále. Náš tým opět nezaváhal. Hoši porazili Velké Heraltice 4:2 a Oldřišov 3:0. V posledním zápase jsme hráli opět s Bílovcem o první postupové místo. Zápas byl hodně vyhecovaný, ale hoši prokázali své fotbalové zkušenosti a zaslouženě zvítězili v poměru 4:3. Zajistili jsme si severomoravské finále, které se bude konat v Ostravě.

Finále naší divize se konalo v ostravské sportovní hale Sareza. Z důvodu vytížení haly byl termín stanoven na jarní prázdniny opavského okresu (15. 3. 2019). O prázdninách jsem byl mimo Vítkov. Požádali jsme o pomoc pana Josefa Jakubce, který finálový turnaj převzal pod hlavičkou TJ Vítkov.

Účast v Ostravě si zajistili výběry z přerovské a třinecké základní školy. V prvním utkání hoši remizovali 4:4 s Přerovem. Ještě necelou minutu před koncem vedli o gól, bohužel nešťastně inkasovali. Ve druhém zápase přehráli Třinec 2:1. O postupujícím do moravského finále se rozhodlo v posledním zápase, kdy Přerov porazil Třinec 4:2 a přerovský tým posunulo dál lepší skoré. Moravské finále bylo na dosah!!! Inkasovaný gól v poslední minutě zastavil skvělou pouť našeho výběru Školskou futsalovou ligou – takový je sport.             

Futsalový tým tvořili: Moravec Patrik a Ondřej (9. C), Fabík Daniel (9. A), Faldýn Adam (kvarta), Šustek Tomáš (9. C), Soukup Vojtěch (6. B), Sivák Rostislav (9. A), Kašpar Patrik (8. A), Kozák Luděk (9. A) a Leher Filip (9. A), Ondřej Vojtěch (7. C).    

Celému týmu děkuji za skvělé výkony a reprezentaci školy! Dále děkuji p. Jakubcovi a TJ Vítkov za vstřícnost a spolupráci!

Mgr. Ivo Hasala

 

 

Dne 22. 3. 2019 se konal komiksový workshop MAP – Země volí knihomola pro dva páté ročníky – V. A a V. C.

Žáci se dozvěděli, co je to komiks a jak má správný komiks vypadat.
Nejednalo se však pouze o přednášku. Žáci se aktivně ve skupinách podíleli na tvoření komiksu. Vytvářeli bubliny s textem, dokreslovali komiks a dokonce si jej pak i zahráli v kostýmech před tabulí.

Všechny žáky tento workshop velice bavil. Snad se dočkáme v dalších ročnících i jeho pokračování.

Mgr. Hana Halamíčková