Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Již 1. 10. 2019 bude spuštěna online rezervace na lyžařskou školičku v týdnu 10. 2. až 14. 2. 2020. Děti do kurzu přihlašují rodiče prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na  webových stránkách www.vankuvkopec.cz

 

CENA KURZU:

1 990,– Kč / dítě

Cena zahrnuje dopravu autobusem od školy až do areálu a zpět,
ZDARMA teplý čaj po celou dobu kurzu a zapůjčení bezpečnostní helmy a vesty pro všechny děti.

 

VAŇKŮV KOPEC NABÍZÍ TAKÉ PŮJČOVNÉ LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ:

ZÁKLADNÍ 350,– Kč / dítě
TOP 600,– Kč / dítě
VIP (nové) 1 000,– Kč / dítě na celý týden

 

V naší škole je každým rokem součástí výuky tělesné výchovy plavecký výcvik pro žáky 2. – 4. ročníků v rozsahu 30 hodin. Výuka plavání probíhá v krytém bazénu v Opavě pod vedením zkušených kvalifikovaných instruktorů plavecké školy Leandros, kteří přizpůsobují výuku věku a schopnostem jednotlivců. Při výuce používají plavecké pomůcky, jako jsou veselé plavecké desky a pontony, plavecké pásy, vodní nudle, kroužky, míče, skluzavky. Formou her nad vodou i pod vodou postupují krok za krokem k základům technicky správných pohybů vedoucích ke splývání a k plavání. Druháci zahájili plavání již 6. září 2019. Většina jako neplavci jeli poprvé s velkými obavami. Ty se však hned po prvním výcviku a dovádění ve vodě při hrách brzy rozplynuly a zůstala radost z plavání a těšení se na další výuku. Druháci absolvují v letošním roce 15 lekcí a plavecký výcvik ukončí 13. prosince 2019. Již druhým rokem pokračuje plavecký výcvik žáků třetích ročníků. V období od 9. září 2019 do 6. ledna 2020 absolvují také 15. lekcí. Na posledních deset lekcí plaveckého výcviku se již těšili žáci 4. tříd, kteří zahájili 10. září 2019 a ukončí 19. listopadu 2019. Na závěr plaveckého výcviku obdrží všichni žáci po 30 lekcích Mokré vysvědčení, které je dokladem jejich dosažených plaveckých dovedností.

Mgr. Dagmar Lanková

 

    

Základní škola v Háji ve Slezsku každoročně pořádá atletický víceboj – Memoriál Mirko Fišera. Soutěží šestičlenná družstva chlapců i dívek v pěti atletických disciplínách (běh 60 a 1500 m, skok daleký, hod míčkem a šplh). V soutěži startovalo 12 základních škol okresu Opava, což je přes 70 sportovců v obou kategoriích. Náš chlapecký tým byl pouze pětičlenný z důvodu nemoci (naštěstí boduje pouze pět nejlepších). V celkovém pořadí družstev jsme obsadili pěkné 5. místo. Úžasné výkony předvedl David Indrák (VII. C), který zvítězil v pořadí jednotlivců, což dokazuje jeho všestrannost. Dále náš tým slušnými výkony podpořili žáci
VI. A Adam Dobeš a Martin Sobol. Další dva atleti byli opět ze VII. C – Erik Hajch  a Grigoris Mavrudis.       

Děvčata obsadila 10. místo. Nejlepšího individuálního výkonu dosáhla Kateřina Kolbová (30. místo). Dále nás reprezentovala tato děvčata: Vendula Lichovníková (VII. A), Adéla Kožaná (VI. B), Lucie Trnková (VII. A), Natálie Ježová (VI. B) Barbora Řehulková (VII. A).

Kompletní výsledky jsou k dispozici na stánkách www.assk-msk.cz.

Děkuji všem sportovcům za bojovné výkony!     

Mgr. Ivo Hasala

 

Sportovní zápolení mezi družebními školami z Vítkova a polských Kalet stále pokračuje. V pátek 4. října 2019 jsme byli pozváni do Polska a pro 40 našich žáků byly připraveny soutěže v běhu, kopané, basketbalu a palantě (pravidla připomínají basebal). V běhu se na prvním místě ve svých kategoriích umístili Lukáš Adámek a Nela Thammová, pro druhé místo si doběhli David Čigaš, Zuzana Šustková, Natálie Daříčková, Eva Hruboňová a na třetím místě skončil Přemysl Roháč.

Další vítězství a pohár získalo družstvo děvčat v basketbalu a smíšené družstvo v palantě. Pochválit musíme i družstvo chlapců v kopané, kteří sice prohráli své utkání, ale nastoupili proti starším fotbalistům.

Po obědě jsme autobusem odjeli do nedalekých Tarnowskich Gór, kde nás pozvali do trampolinového centra a v něm celou hodinu mohl každý zkoušet salta, přemety, parkur a skoky do molitanových kostek.

Po tak náročném sportovním úsilí nás čekala ještě cesta zpět do Vítkova. Sice unavení, ale spokojení a s plnou hlavou nových zážitků se těšíme na další společná setkání.         

Mgr. Petr Molek

 

 

I v letošním školním roce jsme využili příležitost připojit se k oslavám Evropského dne jazyků, který připadá na 26.9. V hodinách cizích jazyků žáci plnili zábavné a méně obvyklé úkoly a aktivity.

V angličtině žáci ZŠ přiřazovali k sobě kartičky s názvy států, jejich hlavních měst, symbolů, známých památek a osobností. Mladší gymnazisté spojili pohyb venku s procvičováním angličtiny, starší popisovali a hádali obrázky z britské krajiny, tančili empírový tanec, vyzkoušeli si anglický hospodský kvíz a šifrovací hru s tématem reálií anglicky mluvících zemí.

Zajímavosti z kultury a života v Rusku se dověděli žáci v hodinách ruštiny, někteří také ochutnali typické ruské pochoutky.

Výuka němčiny byla ve znamení her v daném jazyce (domino, pexeso, puzzle Evropy, přiřazování vlajek, hlavních měst, symbolů a úředních jazyků k daným zemím).

Příležitost oslavit tento den si tak vzhledem k nadšení panujícímu v hodinách užili nejen žáci, ale i vyučující.

PhDr. Jana Ambrožová

 

 

  

Ve dnech od 16. do 26. září proběhlo ve čtvrtých ročnících testování čtenářské gramotnosti SCIO. Žáci ve zhruba dvouhodinovém bloku pracovali na on-line adaptivním ověřovacím testu, který byl pro ně individuálně sestavován tak, jak průběžně odpovídali na zadané úlohy. Takovýto test obsahoval 25 až 30 úloh, ve kterých si děti musely poradit nejen s vyhledáváním a zpracováním informací z textu, ale také s grafy, mapami či tabulkami.

Po dokončení testu mohli žáci ihned zjistit, jak jsou na tom se svými čtenářskými dovednostmi. Podle toho, jak odpovídali na otázky a řešili zadání, byli zařazeni do jedné ze šesti možných úrovní: nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista.

Ve čtvrtém ročníku by měly děti dosáhnout na úroveň průzkumníka. To se více než 40% dětí povedlo. Dalších 20 % pak dosáhlo ještě vyšší úrovně objevitele, což značí, že jsou ve svých čtenářských dovednostech na úrovni 5. až 6. ročníku. Kromě zařazení do těchto kategorií žáci získali i skvělé tipy na tituly knih, které odpovídají jejich dovednostem.

Informace získané z výsledků těchto testů jsou pro nás pedagogy velice přínosné. Pomáhají nám zjistit, jakým směrem se ve výuce čtení s konkrétní třídou i žáky ubírat a na jakých čtenářských dovednostech je třeba ještě zapracovat, aby z dětí vyrostli kvalitní čtenáři.

Mgr. Kristina Holáňová

Přestože červen sváděl k myšlenkám na prázdniny, pustili jsme se na závěr školního roku do soutěže Život bez/s cigaretou, vyhlášené odborem sociálních věcí města Vítkova.

Zabývat se touto tematikou nebylo pro žáky základní školy i studenty gymnázia nic nového, přesto jsme si připomněli, že každý nese zodpovědnost za své zdraví. Zajímalo nás hlavně poškozování organismu, které kouření způsobuje. Studovali jsme fotografie následků dlouhodobého kouření, ty byly inspirací pro další tvorbu. Studenti gymnázia přistoupili k tomuto tématu spíš filosoficky, pracovali s výtvarnou metaforou, díky níž vznikla díla plná fantazie, vybízející k zamyšlení.

Práce porotu oslovily, a proto si 7 žáků naší školy převzalo ocenění během vyhlášení výsledků 23. 9. 2019 ve Vítkovském kině. V 1. kategorii (7 – 10 let) získal 1. místo Štěpán Chroust, 2. místo Marie Pustějovská a 3. místo Eva Hýlová a Klára Ježová, ve 2. kategorii (11 – 15 let) se na 3. místě umístila Magdalena Tomešová a ve 3. kategorii (16 – 20 let) získala 1. místo Kristýna Jamerová a 3. místo Matylda Gintarová.

Všem oceněným blahopřejeme!

Mgr. Daniela Přívětivá

Místní akční skupina Opavsko z. s. v rámci projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Opavska a Vítkovska  vyhlásila koncem školního roku 2018/2019 výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských a základních škol. V září proběhlo vyhodnocení soutěže a naše žákyně se umístily na předních místech. Z počtu asi 100 prací se mezi 20 nejlepších dostaly  práce Veroniky Gazdíkové, Terezy Deszkásové, Kristýny Maderové a Marie Pustějovské, všechna děvčata dnes už ze IV. C. Práce oceněných žákyň byly vystaveny na výstavě v obchodním domě Breda&Weinstein v Opavě. Obrázek Marie Pustějovské postoupil mezi tři nejlepší práce v dané kategorii a svou cenu si Maruška převzala dne 14. 9. 2019 na akci „Den čisté dopravy“ v Hradci nad Moravicí. Při slavnostním předávání cen obdržela batůžek s dárky a určitě si z tohoto dne odnesla mnoho zážitků. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout elektrokola, elektromotorky, káry, vozítka a projít si dětskou i dědskou stezku. V přilehlém parku, kde se akce konala, byly vystaveny všechny namalované obrázky, které byly do soutěže zaslány. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů i v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

  

 

  

 

„I ty můžeš být muzikant!“ v rámci této náborové akce naší školu navštívili žáci Základní umělecké školy z Vítkova. Představili nám žesťové a bicí nástroje v souboru, který zahrál několik melodických skladeb. Během dvou dnů měly děti možnost si vyzkoušet zahrát na tubu, baskřídlovku, lesní roh nebo trumpetu, což byl asi pro všechny největší zážitek. Noví zájemci o nějaký hudební obor mohou podat přihlášky do 27. září na letošní školní rok 2019/2020.

Mgr. Lenka Hauerlandová

 

Čtvrtý školní den 5. 9. 2019 byli žáci naší školy pozváni na návštěvu Střediska volného času ve Vítkově. Akce se účastnili žáci druhého až čtvrtého ročníku. V budově střediska a přilehlé zahradě pro děti bylo připraveno představení vybraných kroužků pořádaných SVČ. Na jednotlivých stanovištích si děti měly možnost vyzkoušet lukostřelbu, lezení po malé horolezecké stěně, cvičení s tyčkou mažoretek, střelbu z pistolí Nerf ligy a další.  Z akce si žáci odnášeli upomínkový odznak a letáček s přehledem všech zájmových útvarů pořádaných SVČ Vítkov.

Mgr. Štěpánka Přečková