Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že vstupenky na dvě představení školní akademie byly vyprodány během jedné hodiny a na všechny se vstupenky nedostaly, rozhodli jsme mimořádně zařadit

třetí představení na pátek 27. 4. 2018 ve 13,00.

 

Prodej vstupenek se uskuteční v pondělí 23. 4. 2018 od 15,00 do 17,00 ve vestibulu 1. stupně základní školy.

 

Děkujeme za pochopení a za Váš zájem.

 

Ve Vítkově dne 18. 4. 2018                                               Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy, v.r.

Od 11. dubna do 17. dubna 2018 se postupně zúčastnily všechny páté ročníky ZŠ a G Vítkov dopravní výchovy, která se již několikátý rok po sobě konala na Dopravním hřišti v Odrách.  Žáci na toto hřiště jezdí ve čtvrtých a pátých ročnících jednou na podzim a jednou na jaře.

Výuka se dělí na dvě části. V první části (cca 2 hodiny) si žáci opakují ve vybudované učebně silniční pravidla a následně z nich píší test. Poté se přesunou na dopravní hřiště, kde je nejprve čeká jízda zručnosti. Na kolech musí zvládnout slalom, zatáčky, ale i jízdu na kole pomocí jedné ruky, protože druhou rukou musí ukázat změnu směru jízdy. Poté, co zkoušku složí, se přesunou na velké hřiště, kde musí jezdit podle dopravních značek a semaforů, dávat přednost chodcům na přechodech, ale také dbát pokynů policisty, který řídí křižovatku. Pokud i tuto část úspěšně zvládnou, dostanou žáci svůj vysněný „cyklistický průkaz“.

Mgr. Hana Halamíčková

 

Ve dnech 4. 4. 2018 – 6. 4. 2018 školní psycholožka za pomocí učitelů besedovala ve čtvrtých třídách na téma: Učební styly. Žáci vyprávěli, jak se snaží připravovat na vyučování, na jednotlivé předměty a jak dlouhá je jejich příprava. Společně se nám podařilo zjistit zajímavé informace o jejich školní přípravě celkově. Hodně žáků využívá partnerského učení za pomocí rodičů. Rodiče své děti přezkouší z domácí přípravy zadaného učiva. Dále se snaží využívat moderní audiovizuální techniku, učí se nahlas, učivo si vypisují na papír aj. Společně jsme zjistili, že jen velmi malé procento žáků pracuje se slovníky a vyhledávači na internetu. Besedování bylo přínosné hlavně pro žáky, protože si mohli vzájemně porovnat své učební styly a zamyslet se nad přístupy ke školní  přípravě. Společně jsme se dohodli, že je vhodné se průběžně připravovat na další vyučovací den. Závěrem jsme žákům připomněli, že se učí pro sebe a pro život

Třídní učitelé 4. tříd a školní psycholožka

Pravidelně každý rok v jarních měsících organizuje partnerská škola v polských Kaletách Mezinárodní matematickou soutěž. Letos se konal již 18. ročník a to ve čtvrtek 5. dubna 2018.  Za jejím vznikem stojí bývalý starosta města Kalety Dr. Josef Kalinovský, který také každý rok připravuje nelehká zadání úloh. V letošním roce jsme vypravili do Kalet delegaci osmi žáků z osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.  Osmé ročníky reprezentovali Ondřej Moravec, Kristýna Buchwaldová, Pavel Smolka, Zuzana Kolbová, za kvartu se soutěže účastnili David Jirout, Ondřej Šamárek, Vilém Vašátko a Denis Přikryl. Žáci museli za 60 minut vyřešit osm nesnadných zadání. Všichni si zaslouží náš obdiv, ale nejvíce Ondřej Šamárek, který obsadil i letos 2. místo.

Po soutěži absolvovali žáci lekci Robotiky, kdy ve dvojicích smontovali a oživili robota. Ukázky své práce z naší školy pak předvedl David Jirout, který prezentoval roboty vyšší kategorie – želvu a psa.

Odpoledne jsme se vypravili na exkurzi do dolu na těžbu stříbra s projížďkou na loďkách, návštěvu muzea o těžbě stříbra a současnosti Tarnovkých Gór.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

V pondělí dne 26. 3. 2018 se uskutečnily velikonoční vstupy pro první a druhé ročníky  na téma: „Velikonoce v zemích EU“ – proč a jak se slaví Velikonoce. Děti se seznámily s původem Velikonoc, s tradicemi, pokrmy či kuriozitami napříč Evropou. Pro zpestření vyhledávaly rozdíly u velikonočního zajíčka. Komu se rozdíly povedly najít, byl odměněn odznáčkem s velikonočním motivem. Celou akci pro děti připravili zástupci z Eurocentra Ostrava.

 

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

Ve dnech 20. 3. – 23. 3. 2018 školní psycholožka za pomocí třídních učitelů besedovala v pátých třídách na téma: Učební styly. Žáci vyprávěli, jak se snaží připravovat na vyučování.  Společně se nám podařilo zjistit zajímavé informace o jejich školní přípravě. Někteří využívají partnerské učení s pomocí kamaráda nebo některého z rodičů. Jedna žákyně si vše opakuje tak, že to říká papouškovi. Dále využívají moderní audiovizuální techniku, rovněž si podtrhují barevně v textu nejdůležitější informace.  Společně jsme zjistili, že jen malé procento žáků pracuje se slovníky a vyhledávači na internetu. Besedování bylo přínosné hlavně pro žáky, protože si mohli vzájemně porovnat své učební styly a přístupy ke školní  přípravě. Společně jsme se dohodli, že je vhodné se průběžně připravovat na další vyučovací den. Závěrem jsme žákům připomněli, že se učí pro sebe a pro život.

 

Třídní učitelé 5. tříd a školní psycholožka

Pěvecká a výtvarná soutěž, kterou pravidelně pořádá ZŠ nám. Jana Zajíce, se letos uskutečnila
22. března 2018. Na žáky vždy čeká skvělá konkurence z širokého okolí, zajímavé ceny a odborná porota. Děti z nižšího stupně základní školy bojovaly v 1. a 2. kategorii.  V první kategorii výtvarné soutěže malovaly černým fixem a pastelkami jumbo na téma jak vypadal pravěký člověk (zvíře).
Ve druhé kategorii pracovali žáci křídovým pastelem na dřevěné desce a zpracovávali téma akční pravěká jeskynní malba.
V pěvecké části se na stupních vítězů umístila Ulrika Neuwirthová ze 3. A, která získala v I. kategorii 3. místo.
Ve výtvarné části v  I. kategorii byli úspěšní hned dva mladí umělci z naší školy, Adam Štefan ze 3. B, který získal 2. místo a Lukáš Vindiš ze 3. B, který získal 3. místo.

 

Mgr. Helena Kozlová, Mgr. Zuzana Víchová

 

Do XVIII. ročníku výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí Znojmo, byly odeslány práce žáků IV. a V. tříd.

Veronika Adamcová, žákyně V. A, se v této soutěži umístila na vynikajícím 2. místě. Její orel v letu jistě zaujal svým precizním vykreslením detailů perutí. Při pohledu na obrázek může mít člověk pocit, že slyší a vidí, jak orel útočí na kořist.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 165 škol a školských zařízení z celé ČR s celkem 1690 pracemi.

Úspěšné kreslířce upřímně blahopřejeme k umístění a přejeme mnoho dalších úspěchů

 

Mgr. Sylva Doleželová, Mgr. Zuzana Víchová