Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.

Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala 2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní příslušníci plnili ekologické výzvy – např. bezmasý týden, do školy pěšky/na kole, hlídat spotřebu vody a energií, chovat se v souladu s cíli udržitelného rozvoje – a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie – biodiverzita, voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s ním, pěšky nebo na kole.

Do soutěže dorazilo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patří naše škola mezi ty oceněné a je pozvána na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční ve středu 23. října 2019 na KÚ MSK. Zde převezme referenční list a poukaz ve výši 10.000,- Kč.

Chtěl bych tímto poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci Ekotýmů školy a výuky dané projekty zrealizovali.

Mgr. Miroslav Bučánek

I v letošním školním roce jsme v rámci projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji pořádali Kluby pro rodiče, které byly zaměřeny na podporu rodičů, řešení konkrétních problémů a na osvětovou činnost. V tomto školním roce proběhlo celkem 8 klubů, ve kterých se prostřídala různá témata, mezi nejoblíbenější patřila relaxační cvičení pro žáky s ADHD a poruchami chování pod vedením, p. Dagmar Snášelové, čtenářská gramotnost, kterou lektorovala p. Martina Šostá a klub zaměřený na přehlídku středních škol, který byl cílen na rodiče vycházejících žáků. V příštím školním roce se také budeme snažit najít zajímavá témata, která rodiče do školy přilákají.

Mgr. Petra Beková

Dne 26. 6. 2019 proběhla akademie spojená s minipřehlídkou v zájmové umělecké činnosti Comedias. Žáci sedmých, osmých, devátých tříd a příslušných ročníků víceletého gymnázia si připravili taneční, pěvecké a divadelní vystoupení. Na konci dopoledního vystoupení byli navíc vybraní žáci oceněni za své aktivity během školního roku.

Přeji vše krásné, dlouhé a bezúrazové prázdniny!

Barbora Skřehotová

 

 

Dne 18. června navštívili žáci gymnázia a ZŠ v rámci výuky biologie nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců stejnojmenného dokumentárního seriálu, Earth: Den na zázračné planetě. Film jedinečným způsobem dokázal zachytit rozmanité ekosystémy např. džungli, rozvodněnou řeku, ostrov, hory, velkoměsto, hlubiny oceánů a život tamních zvířecích obyvatel během 24 hodin. Byli jsme tak svědky žirafích soubojů, medvědího tance, plujících narvalů, spících vorvaňů, rodinné idylky pand, tučňáků zápasících s příbojem, bitvy kolibříka s rojem včel, zamilované výpravy lenochoda a mnohých dalších zvířecích dobrodružství. Slovy filmové kritičky Mirky Spáčilové: Vidět a vědět, podrobit smysly úžasu a mozek poznání v dokonale vyvážené souhře. V tomto případě se její slova naplnila beze zbytku.

Mgr. Milena Mačáková

Dne 7. 6. 2019 se konalo okresní finále atletického čtyřboje mladších žáků (běh 60m, běh 600m, skok daleký/vysoký a hod míčkem). Tradičně byla ZŠ Englišova pořadatelem a akci uspořádala v Opavě na Tyršově stadionu. Skvělého umístění dosáhla děvčata. Ve složení Vanessa Vašíčková (VII. B), Thammová Nela Sofie (VII. C), Drimajová Zdenka (III. G), Nováková Adéla (VII. C) a Kokořová Tereza (II. G) vybojovala třetí místo z třinácti zúčastněných škol okresu Opava! Dále musíme zmínit individuální výkony Vanessy Vašíčkové a Nely Thammové. Vanessa byla v celkovém pořadí pátá a Nela osmá z 65 závodnic!

Hoši reprezentovali pouze ve čtyřech z důvodu nemoci. Obsadili desátou pozici ze sedmnácti škol. I v této kategorii je třeba vyzdvihnout individuální výkon a to Lukáše Adámka, který se umístil na šestém místě z 84 závodníků. Tým hochů tvořili: Lukáš Adámek (VII. A), Dan Juroška (III. G), Roman Skalka (VII. B) a Karel Beníšek (VII. C).

Mgr. Ivo Hasala

 

Červen, byť je posledním měsícem školního roku, je pro žáky velmi náročný. Je to měsíc pololetních prací, zkoušení a uzavírání známek. O to více se děti těší na školní výlety, které jsou pro všechny zaslouženým odpočinkem. Ve čtvrtek 13. 6. se svého výletu dočkali také žáci VI. A a primy. Cílem naší cesty byly Beskydy. Sportovně nabitý den jsme zahájili v lanovém centru Tarzánie. Na výběr bylo několik tras různých obtížností. Někteří volili trasu jednodušší, zato v opravdu velkých výškách, jiní zdolávali překážky nižší, ale o to fyzicky náročnější. Po takových mnohdy až akrobatických výkonech bylo třeba si krátce odpočinout a děti tedy s radostí uvítaly lanovku, jež nás vyvezla na Pustevny, jedno z nejnavštěvovanějších horských středisek Beskyd. Tady jsme doplnili energii a především tekutiny, nakoupili suvenýry a navštívili nově otevřenou atrakci – Stezku Valaška. Ta nás dovedla až nad koruny stromů a uchvátila dech beroucím výhledem do okolí. Pak už nás čekal sedmi kilometrový výšlap nádhernou horskou přírodou se zastávkou u sochy Radegasta a cesta autobusem zpátky domů.  I přesto, že jsme se celý den potýkali se značně horkým počasím a mnozí opravdu překonali sami sebe a své největší strachy, jsme následující den zhodnotili výlet jako velmi povedený a už společně plánujme, kam se vydáme zase za rok.

Mgr. Veronika Trlicová

 

Dne 7. 6. 2019 se žáci ekotýmu základní školy vydali na výlet do ZOO Olomouc. Na místě na žáky čekal environmentální výukový program s názvem Ohrožené druhy zvířat, ve kterém se krom informací o vybraných zvířatech dozvěděli také o specifikách jednotlivých biomů planety Země. Následovala lektorem komentovaná prohlídka některých pavilónů a výběhů v ZOO. Žáci také ocenili samostatný rozchod po areálu, místní občerstvení, vyhlídkovou věž a jistě i zážitky při cestování. Vyšlo nám krásné počasí, žáci byli hodní a až na drobnou komplikaci při cestování se vše obešlo bez problémů, takže se nám výlet líbil a den jsme si užili.

Mgr. Kristýna Krejčí

 

Dne 6. 6. 2019 cestoval Ekotým  1. stupně do ZOO v Ostravě. Jelo 25 žáků, z toho jednu žákyni z 5. ročníku jsme pozvali na výlet za odměnu ve sběru papíru (150 kg). Projeli jsme se vlakem, trolejbusem. V ZOO jsme pozorovali život zvířat, nejvíce se nám líbila panda červená. Pohráli jsme si ve výběhu s kamerunskými kozičkami.  Víme, že v ZOO chovají 417 zvířat…. Výlet byl zajímavý a poučný. Během cesty jsme zažili veselé příhody, vyzkoušeli jsme si i označování lístků v trolejbusu, někteří poprvé měli možnost nabídnout v dopravních prostředcích své sedadlo starším lidem. Výlet byl uskutečněn za finanční podpory DPOV (a. s., člen skupiny ČD) z Přerova.

Domů jsme se vraceli mírně unavení, ale spokojeni, že jsme mohli strávit celé dopoledne v přírodě a mezi zvířaty.

Ema Martínková, žákyně V. A