příspěvková organizace

P1120155

Na Valdštějnském náměstí v Praze jsme hledali recepci A do Jednacího sálu Senátu. Nenašli jsme pouze hlavní vchod, ale potkali jsme se tam i s dalšími „žákovskými parlamenťáky“ z celé České republiky. Nejdříve probíhala registrace účastníků, z naší školy to byl Jakub Koláček a Nikola Holubcová ze 7. A. Celou akci zahájil a moderoval Mgr. Filip Hotový Ph. D., metodik a organizátor vedení CEDU (Centrum pro demokratické učení). V devět hodin začali žáci prezentovat jednotlivé oblasti školy pro demokracii. Našim úkolem bylo zmapovat oblast nazvanou „Práce ve třídě“, kde jsme popisovali různé role a služby ve třídě.
Po každé prezentované části následovaly dotazy ze strany ostatních účastníků a senátorů – prof. MUDr. Jana Žaloudíka,  CSc. a Jiřího Oberfalzera. Následoval veletrh papírových prezentací a jejich ohodnocení. Převzali jsme titul Škola pro demokracii a stali se konzultační školou pro žákovské parlamenty. Odnesli jsme si zajímavé rady a nápady, hry, materiály a seznámili jsme se s novými kamarády. Prošli jsme se předvánoční Prahou a jeli se pochlubit domů. (Terezie Šímová)

LogoParlament