příspěvková organizace

Každý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou děti poprvé do školy. První den ve škole je pro každého prvňáčka nezapomenutelným zážitkem. Pro 57 prvňáčků se stalo pondělí 4. září 2017 dnem slavnostním. Na svou první cestu do školy děti doprovodili rodiče i prarodiče. Děti se těšily nejen na školu, ale také na nové kamarády a na své paní učitelky. Prvňáčky nejprve přivítaly ve třech prvních třídách paní učitelky Mgr. Dagmar Lanková, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Lenka Hauerlandová. Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přesunuli do kulturního domu ve Vítkově, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní ráz umocnila přítomnost zástupců města pana starosty Ing. Pavla Smolky,  místostarostky Lenky Sonnkové, tajemnice Ing. Šárky Petrtýlové, vedoucího odboru služeb Ing. Zdeňka Kuboně a předsedkyně klubu rodičů Vladislavy Sobolové. Všechny přítomné přivítala zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová a předala slovo paní ředitelce školy Mgr. Blance Váňové, která nastínila rodičům i prvňáčkům, co je v novém školním roce čeká a na co se mohou těšit. V krátkém projevu povzbudivá slova přidal i pan starosta. Společně předali dětem pamětní listy, upomínkové dárky a popřáli jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu. Věříme, že celý školní rok bude pro všechny prvňáčky tak hezký jako byl první školní den.

Mgr. Dagmar Lanková