příspěvková organizace

Ve dnech 20. 3. – 23. 3. 2018 školní psycholožka za pomocí třídních učitelů besedovala v pátých třídách na téma: Učební styly. Žáci vyprávěli, jak se snaží připravovat na vyučování.  Společně se nám podařilo zjistit zajímavé informace o jejich školní přípravě. Někteří využívají partnerské učení s pomocí kamaráda nebo některého z rodičů. Jedna žákyně si vše opakuje tak, že to říká papouškovi. Dále využívají moderní audiovizuální techniku, rovněž si podtrhují barevně v textu nejdůležitější informace.  Společně jsme zjistili, že jen malé procento žáků pracuje se slovníky a vyhledávači na internetu. Besedování bylo přínosné hlavně pro žáky, protože si mohli vzájemně porovnat své učební styly a přístupy ke školní  přípravě. Společně jsme se dohodli, že je vhodné se průběžně připravovat na další vyučovací den. Závěrem jsme žákům připomněli, že se učí pro sebe a pro život.

 

Třídní učitelé 5. tříd a školní psycholožka