příspěvková organizace

Pravidelně každý rok v jarních měsících organizuje partnerská škola v polských Kaletách Mezinárodní matematickou soutěž. Letos se konal již 18. ročník a to ve čtvrtek 5. dubna 2018.  Za jejím vznikem stojí bývalý starosta města Kalety Dr. Josef Kalinovský, který také každý rok připravuje nelehká zadání úloh. V letošním roce jsme vypravili do Kalet delegaci osmi žáků z osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.  Osmé ročníky reprezentovali Ondřej Moravec, Kristýna Buchwaldová, Pavel Smolka, Zuzana Kolbová, za kvartu se soutěže účastnili David Jirout, Ondřej Šamárek, Vilém Vašátko a Denis Přikryl. Žáci museli za 60 minut vyřešit osm nesnadných zadání. Všichni si zaslouží náš obdiv, ale nejvíce Ondřej Šamárek, který obsadil i letos 2. místo.

Po soutěži absolvovali žáci lekci Robotiky, kdy ve dvojicích smontovali a oživili robota. Ukázky své práce z naší školy pak předvedl David Jirout, který prezentoval roboty vyšší kategorie – želvu a psa.

Odpoledne jsme se vypravili na exkurzi do dolu na těžbu stříbra s projížďkou na loďkách, návštěvu muzea o těžbě stříbra a současnosti Tarnovkých Gór.

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy