příspěvková organizace

3. září je opět tady a s ním definitivně odzvonilo prázdninám. Nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které jsme spolu s jejich rodiči i prarodiči slavnostně přivítali na naší základní škole. Atmosféra setkání byla už od počátku velmi příjemná. Žáci se seznámili s třídními učitelkami, nakreslili si obrázek a nechyběla ani uvítací písnička.

Po společném seznámení ve třídách se žáci v doprovodu rodičů a třídních učitelek přemístili do kulturního domu, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní náladu umocnili svým příchodem a milými slovy hosté – starosta Ing. Pavel Smolka, místostarostka paní Lenka Sonnková a místostarosta Mgr. Oldřich Huška a zástupkyně školské rady paní Gabriela Haasová. V krátkém projevu popřáli žákům i jejich rodičům pohodový a úspěšný školní rok a ocenili kvalitní výchovnou a vzdělávací práci kolektivu zaměstnanců školy. Ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a zástupkyně Mgr. Dáša Kalužová žákům popřáli, aby školu navštěvovali rádi, našli si nové kamarády a naučili se vše, co bude pro jejich budoucí život potřebné. A co by to bylo za zahájení, kdyby děti nedostaly něco pro radost a na památku? Na děti tak čekaly školní potřeby, pamětní list a různé drobnosti. Pro všechny malé i velké tak bylo ráno 3. září jedinečným zážitkem, na který budou ještě dlouho s úsměvem vzpomínat.             

 

 

                                                          

Mgr. Dana Štenclová