příspěvková organizace

Dne 11. 4. 2019 se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili akce s názvem Ukliďme Česko. V rámci dopoledne sbírali v okolí Vítkova odpadky v přírodě, které lidé místo do odpadkového koše, nebo kontejneru, hodili do přírody. Zejména se jednalo o věci z papíru, či plastu. Jednotlivé třídy se rozdělili do těchto předem zvolených lokalit města Vítkova – městský park s okolím kostela a sokolovny, oblast vlakového nádraží, cesta na Balaton, stezka na Podhradí, alej u nemocnice. Počasí nám v tento den moc nepřálo, bylo velmi chladno a větrno, ale i přesto se žáci odhodlaně a aktivně pustili do úklidu a posbírali opravdu velké množství odpadků. Každá třída dostala několik pytlů a rukavic od technických služeb města Vítkova. Tímto děkujeme městu a technickým službám města za spolupráci.

Mgr. Kristýna Krejčí