příspěvková organizace

V pondělí 27. 5. 2019 se žáci 8. ročníků vydali na exkurzi do SOU stavebního do Opavy. V této škole pro ně mistři odborných výcviků připravili zajímavý program. Nejprve žáky přivítali ve školní jídelně, kde se žáci dozvěděli o učebních a studijních oborech, které tato škola nabízí a o možnosti stipendií. Po této úvodní schůzce se žáci rozdělili do tří skupin a postupně absolvovali všechna pracoviště odborných výcviků, která SOU nabízí. Osmáci si vyzkoušeli zedničinu, truhlařinu, práci na CNC stroji, svařování instalatérských materiálů a zapojení elektrické zásuvky. Myslím, že praktický nácvik některých řemesel žákům přiblížil představu o povoláních, která v současné době na trhu práce chybějí.

Mgr. Petra Beková