příspěvková organizace

21. 1. 2020 pro žáky 6. ABC a primy byla připravena tradiční akce ODISBUS. Pro žáky byla připravena školní vyučovací hodina, kterou strávili ve speciálně upraveném autobusu, zaměřená na několik aspektů cestování veřejnou dopravou, kdy cílem bylo propojit otázky ekologie právě s cestováním veřejnou hromadnou dopravou tak, aby děti pochopily, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Tento netradiční způsob výuky se žákům velmi líbí a už se těší letošní páťáci na příští rok.

Mgr. Romana Fajmonová