příspěvková organizace

I v letošním roce byla na naší škole uspořádána školní kola soutěží v angličtině. Jako tradičně měla nejprve část hromadnou, v níž byli všichni žáci spadající do příslušné kategorie testováni z poslechu, porozumění čtenému textu a znalostí slovní zásoby a gramatiky. Ti nejlepší následně postoupili do ústního kola, v němž popisovali obrázky a bez přípravy hovořili na vylosované téma.

Výsledky soutěží jsou následující:

30. 1. 2020 – kategorie ZŠ II. A (8. a 9. třídy):

1. Jakub Kubiš (9. A)

2. Tomáš Raus (9. B)

3. Jan Ihnát (9. A)

 

28. 1. 2020 – kategorie VG I. B (prima a sekunda):

1. Veronika Adamcová (sekunda)

2. Diana Marie Hrabálková (sekunda)

3. Václav Demel (prima)

 

16. 12. 2019 – kategorie VG II. B (tercie a kvarta):

1. Jáchym Chroust (kvarta)

2. Aleš Till (kvarta)

3. Samuel Metelka (tercie)

 

9. 12. 2019 – kategorie G III. A (kvinta, sexta, septima):

1. Jan Leher (septima)

2. Dominik Nedzbala (septima)

2. Matylda Gintarová (sexta)

 

Vítězové (v kategoriích VG II. B a G III. A i soutěžící na 2. místě) postupují do okresních kol, která se budou konat v únoru v Opavě. Všem soutěžícím děkujeme za účast.

PhDr. Jana Ambrožová