příspěvková organizace

Projektový den s rodilým mluvčím v ruském jazyce se uskutečnil v pondělí  2. března 2020. Zúčastnily se ho všichni žáci s výukou ruského jazyka. Sedmé, osmé a deváté ročníky základní školy. Tercie, kvarta, kvinta a sexta gymnázia. Lektorku zajistila Hello language centre s. r. o.. Lilia Volkmer žáky seznámila se systémem vzdělávání v Ruské federaci. Překvapila je skutečnost, že žáci sami vykonávají dohled na chodbách a udržují čistotu a pořádek. Také pomáhají svým nejmladším spolužákům s oblékáním v šatnách a prostírají jim ve školní jídelně. Druhou částí hodiny byly informace o státních svátcích a tradicích. Některé jsou shodné s našimi. Jiné zcela odlišné jako například Svátek konstituce nebo Den obránce vlasti zasvěcený obětem První světové války.

Žáci získali nové informace a také si upevnili grafickou a fonetickou stránku druhého cizího jazyka.

Mgr. Eva Janštová