příspěvková organizace

Škola vydává Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy – to platí po celou dobu mimořádného opatření.

Rodiče si u svého zaměstnavatele každý měsíc vyzvednou a vyplní Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, kde vyznačí identifikaci dítěte, pečující osoby  a dny čerpání OČR a tento vyplněný výkaz odevzdají svému zaměstnavateli, který ho po doplnění odevzdá na OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ  a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné doklady.

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení