příspěvková organizace

Žáci 9. ročníků ZŠ – od 11. 5. 2020

 • možnost konzultací pouze žákům, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ
 • skupina maximálně 15 žáků (1 žák v lavici)
  • skupiny budou stanoveny školou na základě zjištěného zájmu – tyto skupiny nelze měnit
  • docházka žáků bude evidována, absenci žáka musí zákonný zástupce do 3 dnů prokazatelně omluvit (přes Bakaláře třídnímu učiteli)
  • konzultace k procvičování matematiky a českého jazyka budou probíhat v úterý a čtvrtky dle rozvrhu stanoveného školou – bude upřesněno
  • učebny určené ke konzultacím – Zem, Mat
 • zákonní zástupci musí doložit Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

 • s sebou: 1x náhradní rouška, sáček pro ukládání roušky v případě možnosti odložení právě používané roušky
 • žák je povinen dodržovat hygienická pravidla – při opakovaném nedodržení může být vyřazen ze skupiny a přípravy
 • zákonní zástupci musí zájem o docházku vyjádřit do 7. 5. 2020
 • škola i nadále preferuje distanční výuku
 • více k přijímacím zkouškám:

Aktuální informace k přijímacímu řízení

 

Informace MŠMT k otevírání základních škol

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020


Žáci 1. stupně – od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 • školní skupiny max. 15 žáků (1 žák v lavici)
  • skupiny budou stanoveny školou na základě zjištěného zájmu – tyto skupiny nelze měnit
  • skupiny budou školou zřizovány / otevírány dle personálních možností od nejnižších ročníků
  • výuka bude probíhat každý pracovní den dle rozvrhu stanoveného školou
   • příchod do školy – bude stanoven konkrétní čas a místo před budovou 1. stupně, na kterém si pedagogický pracovník bude žáky dané skupiny vyzvedávat a odvede je do školy – JE NUTNÉ DODRŽET!
   • po dopolední výuce mohou jít žáci domů
   • v případě zájmu zákonného zástupce škola zajistí obědy v podobě balíčků
   • odpolední aktivity budou ukončeny nejpozději v 15:00 odchodem žáků
  • dopolední výuka se zaměří na procvičování českého jazyka, matematiky a anglického jazyka; bude odpovídat distanční výuce
  • docházka žáků bude evidována, absenci žáka musí zákonný zástupce do 3 dnů prokazatelně omluvit (přes Bakaláře třídnímu učiteli)
  • ranní družina není zajišťována
 • zákonní zástupci musí doložit Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

 • s sebou: 1x náhradní rouška, sáček pro ukládání roušky v případě možnosti odložení právě používané roušky
 • žák je povinen dodržovat hygienická pravidla – při opakovaném nedodržení může být vyřazen ze skupiny a přípravy
 • zákonní zástupci musí zájem o docházku vyjádřit do 18. 5. 2020

 

Informace MŠMT k otevírání základních škol

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020


Musím dítě do školy poslat?

 • Nemusíte, pokud Vám výuka na dálku vyhovuje, zvládáte to, můžete si dovolit zůstat doma.
 • Výuka na dálku probíhá i nadále, při prezenční výuce děti řeší učivo, které by dostávaly dálkovým způsobem.

 

Rizikové skupiny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

 • osoby nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • s chronickým onemocněním plic (pozor – i středně těžké astma)
 • s cukrovkou
 • s onemocněním srdce
 • s oslabeným imunitním systémem
 • s onemocněním ledvin/jater
 • s těžkou obezitou

 

 

Je jen a na Vás, zda se rozhodnete dítě při takových okolnostech do školy pustit.

 

  

HARMONOGRAM OTEVÍRÁNÍ ŠKOL DLE MŠMT

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení