příspěvková organizace

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z provozních důvodů na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno, které se týká provozu školy, školní družiny, školního klubu i výdejny stravy.

 
Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy