Základní škola

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov

Komenského 754, 749 01 Vítkov
IČO: 266 66 588
Email: klubzsag@seznam.cz

Návrh rozpočtu spolku

Odhlasování výše členského příspěvku

Oznámení o konání členské schůze

Volba orgánů spolku

Zpráva o činnosti spolku

Stanovy Klubu rodičů

 

Návrh hlavních směrů činnosti:

 • Vítání žáků do 1. tříd
 • Účast na slavnostní imatrikulaci žáků primy a kvinty
 • Mikulášská nadílka 1. 12. 2017, příprava balíčků pro děti
 • Reprezentační ples školy (maturitní a školní ples) 8. 12. 2018
 • Maškarní ples pro děti 20. 1. 2018
 • Blahopřání ke Dni učitelů
 • Účast na ústních maturitních zkouškách
 • Loučení se žáky 9. tříd

Proplácení jízdného žákům, kteří reprezentují školu na olympiádách, sportovních a jiných soutěžích, jejich doprovodu, proplácení ostatních výdajů spojených s aktivitami žáků, nákup odměn na akce pořádaných školou, nákup odměn na konci školního roku pro žáky, kteří jsou úspěšní při reprezentaci třídy nebo školy.

 

 1. Výbor spolku Klubu rodičů: 

předseda: Ladislava Sobolová

členové: Bc. Bronislava Balnarová, Mgr. Alena Grossová, Gabriela Haasová, Andrea Lukašíková, Eva Hýžová, Pavel Vašátko

 1. Kontrolní komise spolku Klubu rodičů:

Renata Klevarová, Edita Kyjovská, Zuzana Jiroutová

 1. Hospodář spolku Klubu rodičů:

 Renata Švihelová

 1. Členové z řad zákonných zástupců:
třída zástupce třídy třída zástupce třídy
I.A Jitka Vránová, Kamila Machačová VI.B Lucie Šimíková
I.B Pavlína Hnátová VI.C Martina Hrabovská
I.C Lucie Balážová VII.A Martina Kašparová
II.A Barbora Dudoková, Ivona Švihelová VII.B Ladislava Sobolová
II.B Adéla Ambrožová VIII.A Pavlína Lhotská
II.C Hana Goralčíková, Roman Goralčík VIII.B Andrea Lukašíková
III.A Michaela Králová, Eva Pauschová VIII.C Zdeňka Buchwaldová
III.B Jana Tyranová, Markéta Mičková IX.A Kateřina Koldušková
III.C Petra Chroustová, Marie Stránská IX.B Bc. Romana Nováková
IV.A Pavlína Kubalová I.G Alena Zeisbergerová
IV.B Gabriela Daříčková II.G Gabriela Haasová
IV.C Petra Mlčáková III.G Eliška Měrková
V.A Radka Zouharová, Ž. Jadavanová IV.G Zuzana Jiroutová, Alena Grosová
V.B Ivana Mikulčáková, B. Balnarová V.G Petra Nedzbalová
V.C Martina Machačová, L. Tošovská VI.G Andrea Mášová
V.D Marie Jedináková VII.G Ivana Mikulčáková
VI.A Jaroslava Špalková VIII.G Jiří Satke

 

Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2013-2014
Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2014-2015
Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2015-2016

Zpráva o hospodaření spolku 2016-2017