Základní škola

ZÁVODY AUTÍČEK NA OVLÁDÁNÍ – 21. 12. 2017

Na schůzce žákovského parlamentu zástupci z jednotlivých tříd naplánovali, připravili a zorganizovali předvánoční závody autíček na ovládání. Cílem závodu bylo co nejrychlejší projetí dráhy, ve které se nacházely nejrůznější slalomové překážky. O přestávkách žáci dovolili svým spolužákům, si zajezdit s jejich závodními autíčky. Závody se povedly a doufáme v pravidelnou každoroční akci.

 

DEN ZDRAVÍ – ZDRAVÁ SVAČINKA VE ŠKOLE – 8. 11. 2017

Den zdraví má na naší škole již dlouhou tradici. Nejinak tomu bylo i letos. Ve středu 8. 11. se žáci společně se svými učiteli věnovali aktivitám, které se zdravím úzce souvisí. Děti si sestavovaly například zdravé jídelníčky a učily se připravit vydatnou svačinu. Každý školák si ten den měl svou zdravou svačinu přinést. Své místo si našly informace o biopotravinách a také o civilizačních chorobách, které souvisejí s  nezdravým životním stylem.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – MASKOT 1. STUPNĚ ZŠ

Ze všech návrhů, které se nám v parlamentu sešly, jsme vybrali za maskota školního roku 2017/2018 postavičku tučňáka. Žákovský parlament 1. stupně vyhlásil výtvarnou soutěž. Vaším úkolem je namalovat za třídu 3 výkresy tučňáka do 20. 10. 2017. Nejlepší výkresy odměníme a vystavíme.

 

„PODZIMNÍ SLAVNOST“ ANEB 72 HODIN DOBROVOLNICTVÍ

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se konala podzimní slavnost. Na její přípravě se také podíleli zástupci žákovského parlamentu 1. stupně. Měli za úkol zajistit materiál pro výzdobu „Budky dobrých skutků“. Výrobky a výkresy na výzdobu dodaly třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B.

 

HALLOWEEN VE ŠKOLE – 23. 10. 2017