příspěvková organizace

Toto nás zavazuje ke zveřejnění našeho školního vzdělávacího programu. Po kliknutí na níže uvedené odkazy můžete do ŠVP nahlédnout.

ŠVP pro ZŠ od 1. 9. 2016 aktuální

Dodatek č. 13 od 1. 9. 2019

Dodatek č. 14 od 1. 9. 2019

 

ŠVP pro ZŠS od 1. 9. 2016 – identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika ŠVP, učební plány, hodnocení výsledků vzdělávání, průřezová témata, přílohy

 

ŠVP – školní družina a školní klub 2018