příspěvková organizace

Toto nás zavazuje ke zveřejnění našeho školního vzdělávacího programu. Po kliknutí na níže uvedené odkazy můžete do ŠVP nahlédnout.

ŠVP pro ZŠ od 1. 9. 2016 – identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika ŠVP, učební plány, hodnocení výsledků vzdělávání, průřezová témata, přílohy

ŠVP pro ZŠS od 1. 9. 2016 – identifikační údaje, charakteristika školy, charakteristika ŠVP, učební plány, hodnocení výsledků vzdělávání, průřezová témata, přílohy

ŠVP – školní družina a školní klub 2018