Základní škola a gymnázium Vítkov

Základní škola

Cyklus přednášek společnosti MP Education, s.r.o. o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji „ Dospívám“ proběhl na naší škole dne 19. a 20. března 2017.

Děvčata a chlapci šestých ročníků a primy měli přednášku na téma Adam a Eva. Dozvěděli se o činnosti hormonů, o vhodné životosprávě a správných hygienických návycích v době dospívání, o vztazích v období puberty.

Žáci osmých ročníků a tercie shlédli prezentaci na téma Holky z Venuše, Kluci z Marsu, dozvěděli se o adolescenci a vhodném sexuálním chování.

Děvčata devátých ročníků a kvarty se dozvěděla, jaký vztah mají zaujmout ke své ženskosti, jak provádět prevenci CA prsou a dělohy v tématu Žena jako symbol života.

Po velmi poutavých prezentacích lektorka odpovídala na dotazy žáků. Všichni žáci strávili příjemné vyučovací hodiny a dozvěděli se mnoho zajímavých a pro ně užitečných informací.

Mgr. Eva Janštová

 

Dne 13.11.2017 v odpoledních hodinách vyrazili členové Ekotýmu v doprovodu pana mykologa Ing.Leoše Váni na vycházku do okolních lesů. Hlavním cílem bylo zmapovat růst známých i méně známých hub v okolí Vítkova.Členové se seznámili s hlavními znaky jednotlivých druhů nalezených hub. Nalezeny byly i hřiby pravé či muchomůrka panterová. Přes značnou fyzickou náročnost se vycházka všem líbila a těšíme se společně na druhý ročník.Děkujeme panu  Ing. Leoši Váňovi za věnovaný čas a poutavé vyprávění.

Mgr. Bára Marešová

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 se v rámci projektu „72 hodin“, jehož cílem je naučit mladé lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je motivovat k dobrovolnictví, konala v areálu školy „Podzimní slavnost“. Na přípravách spolupracovali zástupci Žákovského parlamentu 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, gymnázia a Školní klub.

Účastníci slavnosti mohli posedět u ohně, přátelsky si popovídat, sníst čerstvý bramborák, ochutnat a ohodnotit občerstvení, které donesli zástupci jednotlivých tříd, ale také si zasoutěžit (nachystána byla např. přetahovaná, běh překážkovou dráhou s pingpongovým míčkem na lžíci, lovení píšťalky z mouky bez použití rukou, tančení s obručí, tipování množství kamínků v lahvi, soutěže vědomostní i o postřehu). Především však museli navštívit „Budku dobrých skutků“, kde si pomocí kola štěstí vylosovali zadání svého úkolu, který v následujících 72 hodinách měli vykonat a fotograficky zdokumentovat jeho splnění. Sami jsme byli zvědaví, jak se děti úkolu zhostí. Velmi mile nás překvapila spousta fotografií dokazujících řádné splnění úkolů. Děti měly například navštívit psí útulek a darovat pejskům granule, pomoci rodičům a prarodičům s domácími pracemi, vyrobit podzimní dekorace a darovat je seniorům v Domově důchodců, uklidit veřejná prostranství.

Velmi vydařené odpoledne, na kterém bylo vidět, že každý přiložil ruku k dílu. Děti si soutěže připravovaly samy, žáci 1. stupně nám krásně podzimně vyzdobili prostory školní zahrady a přátelská atmosféra vládla až do večerních hodin.

Poděkování zaslouží všichni pracovníci školy, žáci i studenti, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, ale i dobrovolníci, kteří si vylosovali dobrý skutek a vykonali jej.

Karína Kopecká, Miroslav Bučánek

 

7. 10. v sobotu se konala v Praze závěrečná konference v rámci projektu „MENU PRO ZMĚNU“, do kterého jsme vstoupili minulý školní rok jako jedna z pilotních škol. Zástupci všech přítomných škol vzájemně sdíleli výsledky své celoroční práci a dojmy ze závěrečného projektového dne. Naši školu na konferenci reprezentovali Lucie Marethová z VIII. G a Adam Barbořák z VIII. C. Společně vytvořili prezentaci o práci ekotýmu za celý školní rok, která zahrnovala: tvorbu nástěnek o vybraných potravinách, pečení cukroví z lokálních a sezonních potravin, vytvoření pravidel zodpovědného strávníka, vytvoření dotazníků a jejich vyhodnocení, vyhledání bio farem v našem okolí a zajištění exkurze na jednu z nich, vytvoření naší „VÍTKOVSKÉ KUCHAŘKY“ z rodinných receptů studentů naší školy a seznámení spolužáků a veřejnosti s pojmy fair trade a bio. Setkání s ostatními školami bylo pro nás velmi přínosné. Získali jsme spoustu inspirativních nápadů. Také náš projekt sklidil u ostatních velký úspěch, proto jsme se vraceli domů spokojení a s úsměvem.

Mgr. Kamila Kokešová

 

 

Vážení zákonní zástupci žáků a strávníci,

škola pořídila nový informační systém pro školní jídelnu.

Nově budou strávníci potřebovat pro přihlášení do stravovacího systému čip, který si vyzvednete u vedoucí školní jídelny od 23. 10. 2017 do 31. 10. 2017 do 14,00 po zaplacení zálohy 100,- Kč.

Přihlašování stravování nynější čipovou kartou bude s účinnosti od 1. 11. 2017 zrušeno. Kartu vrátí strávník vedoucí školní jídelny a obdrží zpět zaplacenou zálohu 50,- Kč. Karty je nutné vrátit v průběhu měsíce listopadu, tedy od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.

V případě nejasností, kontaktujte vedoucí školní jídelny, tel. 556 300 775.

Ostatní podmínky stravování, přihlašování a odhlašování obědů zůstávají beze změny.

Děkujeme za spolupráci.

 

Ve Vítkově dne 10. 10. 2017                                                           Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy  v.r.

Stalo se již tradicí, že si na naší škole připomínáme Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Vyučující připraví pro žáky netradiční aktivity, jež jsou vítaným zpestřením základní výuky. V hodinách angličtiny mladší ročníky zpívaly píseň Bratře Kubo v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a španělštině, nasmály se při vyslovování jazykolamů a jejich následnému výtvarnému zpracování. Starší žáci dostali nastříhané kartičky, jež obsahovaly základní atributy několika států: hlavní město, definici, vlajku, známou osobnost, typickou věc pro danou zemi, slavnou památku a výraz „Dobrý den“ v daném jazyce. Kartičky pak museli správně seřadit k sobě. Další třída vymýšlela vtipné dialogy na základě vylosovaných pomůcek. Středoškoláci řešili kvízy spojené s méně známými reáliemi Británie a vývojem angličtiny, septima si vyzkoušela empírový tanec Tythe Pig populární v době Jane Austenové. Hodiny ruštiny a francouzštiny byly zaměřené kulinářsky: žáci napekli typické pečivo (francouzský koláč a tradiční ruské pečivo), dále ochutnávali francouzské sýry, uzeniny a ruské bonbóny. Vše se setkalo s velmi příznivým ohlasem. Další hodiny ruštiny se vyznačovaly zpěvem ruských písní. V němčině měli žáci prezentace na různé oblasti Německa – např. geografii, umění a sport, někteří se zabývali přiřazováním kartiček podobně jako angličtináři.

PhDr. Jana Ambrožová

 

Bude probíhat sběr starého papíru ve dnech od 23. do 25. října. V těchto dnech můžete starý papír nosit do budovy 2. a 3. stupně.

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou zaměřené mimo jiné na procvičování matematiky (pro žáky 1. stupně), pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a z němčiny. Starší žáci na portále naleznou mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.

Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy