Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

31. 5. 2018 navštívili žáci 3. ročníků divadelní představení Královna koloběžka první v Divadle loutek v Ostravě. Mnozí žáci byli v divadle poprvé a tak si vskutku tento kulturní svátek vychutnali. Ztvárnění známé filmové pohádky v podání herců s loutkami bylo velmi povedené. O přestávce a po představení navštívili žáci Loutkovou kavárnu.

Mgr. Bára Marešová

 

Týden drobného zvířectva následován týdnem školních tabletů proběhl v měsíci květnu ve třídě 3. A. První týden si žáci mohli do výuky nosit své zvířecí mazlíčky a představit je svému třídnímu kolektivu formou referátu. Měli jsme možnost dozvědět se spoustu zajímavostí ze života králíků zakrslých, morčat, křečků a dokonce gekončíků nočních. Zvířecí mazlíčky jsme si mohli také pohladit a pozorovat jejich chování během celého dopoledne. Všechna zvířata přežila exkurzi do školního zařízení bez újmy na zdraví. Obzvláště se jim líbily hodiny jazyka českého.

Živé exempláře byly následující týden vystřídány technickými vymoženostmi. Naše škola disponuje výukovými tablety s řadou vzdělávacích programů. Každý žák měl v tomto týdnu k dispozici jeden tablet, který využíval ke zpestření výuky dle pokynů vyučujícího ve všech předmětech. Hravou formou si všichni zúčastnění procvičili a upevnili např. vyjmenovaná slova a slova příbuzná, stavbu slova, násobení, dělení, sčítání a odčítání, anglickou slovní zásobu či učivo z prvouky.

Oba dva týdny byly velmi úspěšné. Jako třídní učitelku mne mile překvapilo, že přece jen o krůček úspěšnější byl týden s živými tvory. Snad tedy můžu konstatovat, že umělá inteligence nad námi, živými, ještě úplně nezvítězila.

Mgr. Bára Marešová, tř. uč. 3. A

 

Dne 24. května 2018 jsme se zúčastnily 11. ročníku slavnostního vyhlášení a předání cen literární a výtvarné soutěže Svět slova. Tato kulturní akce se konala v kostele Svatého Josefa ve Fulneku.

Slavnostní vyhlášení začalo vystoupením jazzové kapely a uvítáním paní starostky Fulneku, paní ředitelky muzea, která propůjčila prostory kostela Svatého Josefa, a paní Řezníčkové z nadačního fondu Kousek po kousku. Po představení všech sponzorů začalo vyhlášení první kategorie literární soutěže. Ve třetí kategorii získala cenu poroty Nela Chrastinová a ve čtvrté kategorii jsme se umístily na prvním a druhém místě s našimi pracemi Zatoulaný skřítek. Při samotném vyhlášení jsme byly pozvány na pódium, kde nám paní Řezníčková předala diplomy a poukazy do knihkupectví. Po předání cen jsme dostaly kytice a vyfotily jsme se s princeznou Terezkou.

Marcela Křížová a Štěpánka Fajkusová

Součástí projektu Česko-polská hudební setkávání se 25. května 2018 stal koncert pěveckých sborů na Noci kostelů ve Vítkově, kterého se účastnil i náš pěvecký sbor. Z partnerského města Kalety přijal pozvání sbor Sonáta, který vystoupil spolu s ostatními vítkovskými sbory. Všechny sbory předvedly zajímavý program a na závěr koncertu zazněla společná píseň.  Děkujeme za velkou účast a kladné ohlasy.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová

Dne 14. 5. 2018 proběhl Den otevřených dveří na stanici Zdravotní záchranné služby ve Vítkově, kde jsme se byli s žáky podívat. Pracovníci ZZS nás seznámili se systém první pomoci. Žáci vyzkoušeli masáž srdce, jak volat pomoc, a hlavně jak pomáhat blízkým v ohrožení života. Nejzajímavější byla prohlídka sanitky, kterou můžeme přirovnat k malé nemocnici na kolečkách. Děkujeme za zajímavou exkurzi, byla výborně a profesionálně připravená.

 

V rámci projektu Česko-polská hudební setkávání jsme přijali s naším pěveckým sborem pozvání na oslavy Dne města Kalety, které se konalo 19. května 2018. Z našeho města včetně nás vystoupily čtyři pěvecké sbory – sbor při ZUŠ Vítkov, smíšený pěvecký sbor Komenský a chrámový sbor. Kromě vystoupení jsme měli možnost navštívit muzeum chleba. Samotný koncert byl v odpoledních hodinách na místním stadiónu, kde celý den probíhal kulturní program pro návštěvníky oslav. Vystoupení se nám zdařilo a dojeli jsme plni dojmů.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová

 

V týdnu od 21. 5. do 25. 5. 2018 bude probíhat sběr papíru. V pátek 25. 5. bude kontejner odvezen, papír budeme shromažďovat u bývalého školního kiosku v budově 2. a 3. stupně.

V Malých Hošticích bylo rušno. Ptáte se proč? Ve čtvrtek 10. května 2018 zde totiž proběhlo okresní kolo v dopravní soutěži, kterého se zúčastnili i žáci naší školy.

Pravidla silničního provozu, poznávání dopravních značek a zvládnutí jednoduchých dopravních situací tvořilo teoretickou část soutěže. V praktické části museli soutěžící prokázat odvahu nejen v jízdě zručnosti a v jízdě podle pravidel silničního provozu, ale také bravurně zvládnout základy první pomoci a ošetření jednoduchých zranění.

A jak naši soutěžící dopadli? V 2. kategorii, ve které soutěžili žáci Martina Kristiánová, Natálie Klapetková, Filip Indrák a Dominik Terry Garner získali krásné třetí místo. Blahopřejeme.

Mgr. Dana Štenclová

 

 

Ve dnech 9. a 10. 5. 2018 se na naší škole uskutečnily přednášky pro všechny páté ročníky na téma: „Nebezpečí na internetu“.

Na tuto přednášku byla pozvána firma UNIVERSUM PRODUCT SCHOLARIS s.r.o. až z Olomouce.

Žáci se seznámili s bezpečností na internetu a na sociálních sítích a dále s pozitivy a negativy elektronické komunikace. Poté jim byly objasněny pojmy kyberšikana, kyberstalking a kybergrooming a následně byli žáci poučeni, jak se jim bránit. Každý ze zmíněných pojmů byl doprovázen videem, často natočeným podle skutečných událostí. Žáci byli často nemile překvapeni, jaké důsledky může mít „nevinná komunikace“ na internetu. Nakonec si zopakovali „Desatero zásad bezpečnosti na internetu“, kterými by se vždy měli řídit.

Mgr. Hana Halamíčková, Mgr. Zuzana Víchová