Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Dne 8. ledna se čtyři vybraní zástupci žákovského parlamentu II. stupně ZŠ zúčastnili setkání koordinátorů a členů žákovského parlamentu. Koordinátor městského parlamentu v Karviné a zároveň školitel akce, pan Petr Kantor, žáky postupně seznamoval s různými aktivitami, které mohou být použity jako náplň činnosti v žákovském parlamentu. Zároveň došlo k setkání se členy parlamentu ze základní školy v Melči, kdy si žáci navzájem vyměnili své praktické zkušenosti z různých akcí svého žákovského parlamentu a mohli se tak inspirovat k dalším aktivitám.  Celá akce proběhla pod záštitou pana Milana Freiberga z MAP Vítkovsko.

 

V pondělí 10. prosince jsme odjeli společně se svými spolužáky do Slezského divadla v Opavě, kde pro nás připravili divadelní představení Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Režie se ujal Roman Groszmann a do svého ztvárnění hry zařadil pět balad z tohoto Erbenova díla. Inspirací mu byly balady Štědrý večer, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Polednice a Vodník. Divadelní představení v nás už od svého počátku vyvolávalo pocity, hrůzy, strachu a děsu. Kloubily se v něm prvky hororu téměř v každé baladě, ty se však prolínaly s úsměvnými okamžiky v baladě Zlatý kolovrat. Napětí a prudký dějový spád byly podkresleny působivými zvukovými efekty a výbornými hereckými výkony.

Nela Doubková a Sarah Krásová, IX. B

Jako každý rok, tak i letos se rozhodli členové parlamentu II. stupně uspořádat sbírku pro opuštěné pejsky ve Vítkově. Všechny třídy během prosince nosily granule, konzervy a jiné dobroty, aby je v předvánočním týdnu předaly. Útulek funguje při městské policii, takže i letos kroky vybraných členů parlamentu směřovaly právě tam. Věříme, že naše dárky udělaly pejskům radost a děkujeme všem, co byli ochotní a přispěli.

Mgr. Michaela Hasalová

 

V předvánoční době proběhla řada vystoupení našeho pěveckého sboru. Adventní dobu zahájily už 30. listopadu sólistky sboru,  které vystoupily s hudebním pásmem při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
Na Městském úřadě ve Vítkově  6. prosince již účinkoval celý pěvecký sbor. Naše děti byly srdečně přijati publikem, které tvořili bývalí zaměstnanci úřadu. 14. 12 jsme  zazpívali v LDN Klokočov a 17.12 jsme vykouzlili úsměv seniorům v Domově důchodců ve Vítkově. 19. prosince jsme zkolaudovali nově rekonstruovaný Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou. Všude jsme byli vlídně přijati jak zaměstnanci, tak klienty a věříme, že jsme jim zpříjemnili předvánoční čas.

Mgr. Helena Kozlová

 

 

 

Již tradičně jsme v prosinci zorganizovali úspěšnou akci  – „Vánoční bruslení“. Opět jsme využili služeb zimního stadionu v Horním Benešově, kde nám byla k dispozici ledová plocha na hodinu a půl. Děvčata zdokonalovala svůj krasobruslařský um. Hoši zabrali třetinu kluziště a věnovali se hokeji. Bez úrazu jsme spálili pár kalorií, což se bude v nadcházejících svátečních dnech hodit. Pro velký zájem a kladné odezvy žáků, bychom rádi organizovali bruslení i nadále.                                                  

Sportu zdar, I. Hasala, P. Molek, T. Kaluža

 

Dne 19. 12. 2018 se pro žáky 8. a 9. ročníků základní školy i příslušné ročníky gymnázia konala přednáška žákyně septimy (Martiny Maléřové) na téma Prevence alkoholismu.

Žáci byli seznámeni s příčinami vzniku alkoholismu, diskutovali s přednášející o jednotlivých fázích alkoholismu, o vlivu na okolí, a také se bavili o prevenci. Při přednášce jim bylo puštěno i několik videí týkajících se tohoto tématu, aby se více dokázali vcítit do alkoholiků, i lidí, kteří jsou jejich nemocí ovlivněni, a taktéž aby dokázali porozumět, jak je tato závislost nebezpečná.

Žákům byl v závěru přednášky rozdán dotazník, kdy měli odpovědět na základní otázky týkající se alkoholismu a jejich vztahu k alkoholu. Výsledky z dotazníků pak přednášející využije do své práce psané v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Martina Maléřová

Pro letošní lyžařský kurz pro vyšší gymnázium a deváté ročníky jsme zvolili netradičně oblast italských Alp. Vyjeli jsme do Ponte di Legna. 955 kilometrů jsme začali polykat od 4 hodin ranních ve středu 12. 12. 2018. Díky dvěma zácpám (dopravním) jsme se na místo ubytování dostali s více než dvouhodinovým zpožděním. Po únavné cestě a náročném ubytovávání jsme šli hned spát, abychom byli připraveni na čtyři dny lyžování. Ve čtvrtek proběhlo rozřazení do družstev a všechno mohlo začít. Na perfektně upravených sjezdovkách jsme strávili bez vážnějšího úrazu čtyři prosluněné (s vyjímkou nedělního dopoledne), ale poměrně studené, dny. Pak zase trochu únavná cesta domů, no a přemýšlení kam pojedeme zase za rok.

Lyžování a snowboardingu zdar,  T. Kaluža a kolektiv

 

Dne 7. prosince 2018 proběhl tradiční ples školy s šerpováním maturantů, který pořádal Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov. Ples tradičně zahájili studenti oktávy, sexty a septimy slavnostní polonézou a valčíkem. Poté proběhlo šerpování maturantů na červeném koberci, šerpu přijali studenti z rukou ředitele školy.

Po slavnostním přípitku následovalo krátké veselé video, malé překvapení, ve kterém učitelé odpovídali na tři otázky ohledně třídy oktávy. Večer pokračoval volnou taneční zábavou s kapelou PHS. Program zpestřila taneční skupina AMMA, ve které vystoupila žákyně třídy oktávy. Kromě tomboly proběhlo slosování vstupenek, kde bylo možno získat hlavní ceny večera. V rámci půlnočního překvapení si studenti připravili prezentaci s koláží fotografií ze svých studentských let a také zábavný výrazový tanec na píseň „Boky jako skříň“.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci plesu a našim maturantům úspěšné složení zkoušek dospělosti.

Mgr. Helena Kozlová

 

 

 

 

Poslední listopadový den se uskutečnila naučná exkurze pro žáky naší školy do tohoto krásného polského města. Poznávání země našich sousedů započalo už v autobuse, kdy jsme si společně vyslechli krátké referáty na různá témata, např. zásadní dějinné události, současná politická situace, věda, umění a literatura, geografie a mnohé další. Za krásného skoro ještě podzimního počasí se před námi začalo rýsovat samotné město. Vánoční atmosféra trhů na Rynku nás uchvátila natolik, že bez váhání propukla nákupní horečka a pravý hon na vánoční dárky. Ve Wroclawi jsme měli také možnost zhlédnout ikonickou sbírku trpaslíků, kterými je město proslulé a stále se objevují noví a noví na nejneočekávanějších místech, i město samotné, neboť právě tady spojují naše dva národy četné historické milníky. Exkurze byla opravdu vzrušující, město malebné, kavárničky příjemné a tak doufám, že se tam budeme moci podívat znovu, třeba když na jaře celé rozkvete.

Jan Leher, sexta

V pátek 7. prosince 2018 zavítali Mikuláš, čerti i andělé také na 1. stupeň, aby žáky obdarovali sladkými balíčky a zeptali se, jak že to s tou poslušností děti mají. Letos poslalo peklo rozpustilou čertici na menší hříšníky a na ty větší pořádného čerta.  Všechny děti nakonec slíbily, že se napraví, zarecitovaly básničky, dokonce z vlastní torby, zazpívaly písničky a Mikuláš tak mohl spokojeně rozdat balíčky. Čerti nakonec odešli s prázdnou, žádný dětský hříšník se do pekla letos nedostal. Andělé si libovali, že budou děti hodné a Mikuláš se těší na příští rok, kdy všechny sliby zhodnotí.

Děkujeme Zapsanému spolku Klubu rodičů za sladkou nadílku, kterou dětem přichystali.

Karína Kopecká