Základní škola a gymnázium Vítkov

Základní škola

Středisko volného času Vítkov, p. o., ve spolupráci s Městskou policii Vítkov si připravilo pro žáky druhých a třetích tříd Den bez úrazu s dopravní výchovou. 27. a 28. června pozvali děti do parku a povídali si s nimi o úrazech a jejich příčinách. Pak se žáci rozdělili do skupin, ve kterých si na jednotlivých stanovištích při plnění úkolů zopakovali, jak se mají na silnici chovat jako chodci, a jak předcházet úrazům doma i venku. Také si vyzkoušeli po parku jízdu zručnosti na kole nebo na koloběžce a na stanovištích odpovídali na otázky z pravidel silničního provozu pro chodce i cyklisty.  Nakonec proběhlo vyhodnocení a všechny děti byly za správné odpovědi i za snahu odměněny.

 

 

 

 

Naše třídy z 2. ročníků navštívily stanici Hasičského záchranného sboru ve Vítkově. Žáci si mohli vše prohlédnout zblízka – prostory hasičské stanice a všechnu hasičskou techniku. Exkurze probíhala za plného provozu stanice a dětem byla skvělým způsobem přiblížena práce HZS. Moc děkujeme za ochotu a čas, který nám hasiči věnovali. Exkurze se nám všem moc líbila.
 

Ve dnech 19. – 21. června proběhlo na naší škole zdravotní školení. Akce se zúčastnili žáci 4. – 9. tříd a žáci primy až septimy. Velmi cenné a potřebné informace nejen o základních dovednostech při poskytování první pomoci nám prezentoval tým školených záchranářů.
Žáci se dozvěděli, jak správně postupovat při volání první pomoci, na která čísla se obracet a kam volat při pobytu v zahraničí. Podle názorné ukázky si žáci mohli vyzkoušet manipulaci s figurínou, které provedli masáž srdce. Mezi sebou si pak mohli vyzkoušet uvádění do stabilizované polohy, zjišťování tepu a komunikaci se zraněným vůbec. Záchranáři nám také sdělili, jakých nejčastějších chyb se při první pomoci vyvarovat a ochotně zodpověděli na dotazy z jejich praxe.
Školení bylo velmi poučné a díky školeným odborníkům zajímavé. Umět správně a rychle reagovat v určitém okamžiku je skutečně důležité, protože nikdy nevíme, kdy se v pozici záchranářů ocitneme třeba právě my.

Dobrý den, ahoj!

Jsme velmi hrdí, že Vám můžeme oznámit, že právě Vaše škola je uvedena jako příklad dobré praxe na mezinárodním webu globe.gov! Z České republiky bylo vybráno sedm škol, které dokázaly ve své práci výborně propojit činnost v Programech GLOBE a Ekoškola a jsou uvedeny jako inspirace pro ostatní školy z celého světa!

 Gratulujeme a děkujeme za Vaši práci:

Příklady dobré praxe z českých škol oslavuje článek na mezinárodním gloubím webu, a nejdete ho hned na hlavní stránce mezi news:

https://www.globe.gov


(přímý link: https://www.globe.gov/news-events/globe-news/newsdetail/globe/new-case-studies-highlight-the-integration-of-globe-and-eco-schools-in-the-czech-republic )

 

Ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za Vaši skvělou činnost!

Za tým GLOBE Alena Rulfová.

Vážená paní ředitelko,

chtěli bychom ocenit podporu, díky které je na Vaší škole možné realizovat mezinárodní projekt Les ve škole.

Vaší kolegové odvedli kvalitní práci, a proto jsme mohli pro Vaše třídy vystavit prestižní mezinárodní „Certifikát lesní třídy“, který žákům Vaší školy zajišťuje roční patronací nad 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Nový prales vzniká nedaleko Ještědu od roku 2004. Organizace Čmelák zde postupně přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les. Také Vy tomu nyní pomáháte.

Děkujeme, že jste nám poslali Ozvěny z lesa, a potvrdili tak svou zkušeností, že výuka venku je důležitou součástí výchovy a vzdělávání.

Za program Les ve škole Vám pěkné léto přeje a na další společný rok se těší vedoucí programu Jan Froněk, Tereza –  vzdělávací centrum, Praha

 

Poděkování patří těmto třídám a třídním učitelkám:

 

1.C – Mgr. Jarmila Haubeltová
2.A – Mgr. Dagmar Lanková
2.B – Mgr. Jana Hanušová
2.C – Mgr. lenka Hauerlandová
3.B – Mgr. Jana Špoková
3.C – Mgr. Monika Prokšová
4.A – Mgr. Zuzana Víchová
4.B – Mgr. Lenka Schleiderová
4.C – Mgr. Blanka Štolfová
4.D – Mgr. Sylva Doleželová
5.A – Mgr. Hana Halamíčková
5.B – Mgr. Štěpánka Přečková
5.C – Mgr. Ivana Vičánková

 

Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy

 

 

Celý příspěvek

Třída IV. D společně s dalšími třídami se v úterý 30. 5. 2017 zúčastnila na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově dne Komunální techniky a akce Tonda Obal.

Na dni komunální techniky vystavovali popelářské auto, sekačky na trávu s dotykovým ovládáním s dosahem 500 m, auto s pojízdnou zámečnickou dílnou, robotickou sekačku, strunové sekačky a další stroje na zahradu a pole. Nejvíce nás zaujala simulace nárazu do překážky při rychlosti 30 km/ hod, který jsme pocítili na vlastní kůži, opravdu to nebylo nic příjemného. Tonda Obal pro nás připravil různá stanoviště, kde jsme si upevnili zkušenosti s tříděním odpadu v domácnostech. Zaujalo nás simulační třídění odpadu a prohlídka polotovarů směsí na výrobu plastů. Za odměnu jsme dostali zajímavé záložky a mohli jsme si protáhnout tělo ve skákacím hradě.

S cvičitelkou  Míšou jsme si procvičili svá těla. Vyzkoušeli jsme si různé taneční kreace, zazpívali jsme si naše oblíbené písničky a přitom všem jsme se moc bavili.

Zažili jsme také přímé pátrání po kabelce od babičky naší spolužačky.  Babička v jedné chvíli zanechala svou kabelku na lavičce a odešla jinam. Zděšeně nám o ztrátě kabelky vyprávěla. Cela třída se rozběhala po náměstí hledat kabelku, prohlížela křoví, pátrala pod lavičkami. V tom hlásil pan pořadatel, že poctivý nálezce už kabelku odevzdal. Babička byla šťastná, že se kabelka našla.

Byl to krásný, zajímavý a poučný den.

Eurorebus Junior již 6. ročník je soutěž, která je určená pro všechny žáky prvního stupně základních škol. Během prvního pololetí letošního školního roku žáci 3. až 5. ročníků vyplňovali testy a žáci 1. až 2. ročníků kreslili výtvarné práce. Na základě dostatečného počtu bodů všech žáků naše škola postoupila do Krajského kola, které se konalo v  Ostravě. Zde nás reprezentovalo tříčlenné družstvo: Jan Kokoř (3. roč.), Sára Staňková (4. roč.), Adam Karlík (5. roč.). Žáci soutěžili ve vědomostních testech zaměřené na celou Evropu. Tento náš tým byl úspěšný a postoupil do Celostáního finále konané v Praze 5. června 2017. V Praze se potkali se čtyřiceti nejlepšími týmy z celé naší republiky. Konkurence byla veliká, přesto se žáci snažili a dobře reprezentovali naši školu.

20170608_113351Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se žáci 7. – 9. ročníků a sekundy až septimy zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání Česko-Slovenského filmu Masaryk, který pojednává o dramatickém a bouřlivém životě Jana Masaryka, syna zakladatele našeho státu, jehož smrt je zahalena tajemstvím, a zároveň o našich nejdramatičtějších dějinách poloviny 20. století, kdy Československo zaniklo v důsledku Mnichova, bojovalo o své znovuobnovení, aby se nakonec stalo státem pod vedením komunistů.

Jedno moudro říká, že „Národ, který zapomněl svoji minulost, je odsouzen ji prožívat znovu…“. Snad si žáci z filmu odnesli dostatek informací o osudech jednotlivce i našeho národa, abychom si dějiny nemuseli zopakovat.

Mgr. Miroslav Bučánek

Pasování prvňáčků na čtenáře se v Městské knihovně Vítkov stalo již tradicí.  V pátek 2. června  byli všichni slavnostně  pasováni na čtenáře. Žáci četli básničky rytíři Čtimírovi, a tím mu dokázali, že už mezi čtenáře skutečně patří. Když dočetli báseň,  Čtimír je pasoval velkým mečem na rytíře řádu Modré sovy. Žáci dostali památeční „glejt“, knihu a roční předplatné do knihovny zdarma. Pasování prvňáčků se účastnili i někteří rodiče a prarodiče našich dětí. Na příjemně strávené dopoledne budeme jistě všichni rádi vzpomínat.

Mgr. Jarmila Haubeltová

Celý příspěvek

Projekt Erasmus+ Bräuche und Traditionen – setkání žáků ve Vítkově

Ve dnech 22. – 26. května se uskutečnilo poslední setkání partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“. Tentokrát přijeli žáci a jejich pedagogové z polských škol v Lublinci a Rabce Zdroj a z maďarské Kiskunfelegyházy do Vítkova. Byl pro ně připraven pestrý program.

První odpoledne jsme strávili v areálu Davidova mlýna, jenž se nachází v malebném údolí řeky Moravice, kde jsme si mimo jiné nachytali čerstvé ryby z místního rybníku, z nichž jsme si následně připravili chutnou večeři, dále jsme využili lanové centrum a také vyráběli keramické výrobky pod dohledem zkušené lektorky.

V dalších dnech jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, jež je nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje, nemohli jsme minout ani Landek park s důlní expozicí s fáráním do dolu v původní důlní kleci, a měli tak možnost zažít pocity horníka od příchodu na šachtu až po cestu na příslušné důlní pracoviště.

Vydali jsme se také do chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zde jsme si prošli naučnou stezku Bílá Opava, vystoupali až na 1491 metrů vysoký Praděd a obdivovali tradiční architekturu v lázeňské obci Karlova Studánka.

Zavítali jsme rovněž do metropole tvarůžků, Loštic, kde jsme se dozvěděli vše nejen o historii, ale i současné výrobě této vyhlášené pochoutky. Odsud jsme odjeli do Velkých Losin, kde se nachází ruční výrobna papíru, jež byla založena na sklonku 16. století. Součástí prohlídkové trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru. S průvodcem jsme si také prohlédli Olomouc s jejími historickými skvosty, jakými jsou arcibiskupský dóm svatého Václava, kostel svatého Mořice, sloup Nejsvětější Trojice či Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna.

Kromě výše zmíněného programu jsme pro naše partnery měli připravenou celou řadu aktivit, jež probíhaly ve škole a jejím nejbližším okolí.

A pak už nastalo loučení, které pro nás nebylo jednoduché. Není divu, po dvou letech intenzivní spolupráce se vytvořily úzké přátelské vztahy, které se skončením projektu zcela jistě nevymizí.

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8