Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Průzkum Světové zdravotnické organizace odhalil, že české děti nedodržují správnou životosprávu. Často nesnídají a především dívky mají pokřivené vnímání své tělesné hmotnosti. Společnost Nestlé na tuto situaci reaguje programem „Nestlé pro zdraví dětí“, který získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V České republice byl program uveden do škol v roce 2015, je realizován lektory společnosti ŠIK CZ. Všechny uvedené informace odpovídají výživovým doporučením Společnosti pro výživu, která je odborným partnerem projektu.

Na naší škole projekt proběhl ve středu 14. listopadu a byl určen žákům 2. až 5. tříd. Žáci si povídali o Ovoci a zelenině a pomocí interaktivního výukového programu se seznámili s důležitostí konzumace ovoce a zeleniny v denním jídelníčku.  Zjistili,  kdy co jíst  a jaký podíl živin, vitamínů a minerálů jednotlivé druhy ovoce a zeleniny obsahují  a  proč a jak jsou prospěšné našemu zdraví. Povídali si o pestré stravě a pod vedením lektorky diskutovali o přínosech zdravé stravy a zdravého životního stylu, ale také o  nástrahách nezdravého způsobu života (důležitost pravidelného odpočinku, spánku, aktivního odpočinku, vyvarování se umělých přísad v potravinách, sladkostí, tuků, trvanlivých potravin apod.). Neopomněli také důležitost hygieny, mytí rukou a mytí samotného ovoce a důležitost pohybové aktivity. Žáci si následně vyplnili pracovní list, ve kterém museli splnit řadu úkolů a přesvědčit se, co si z uvedeného výkladu pamatují.

Snad se podařilo alespoň částečně podpořit kroky, které vedou ke zlepšení stravovacích návyků dětí. S blížícími se vánočními svátky si možná mnozí uvědomí, že stravovat se dá chutně a zdravě zároveň. 

Za 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová

 

Od 17. 10. 2018 do 16. 11. 2018 se žáci 4. a 5. tříd ZŠG Vítkov zúčastnili dopravní výchovy, která se již tradičně konala na Dopravním hřišti v Odrách.

Výuka se i tentokrát dělila na dvě části. V úvodní teoretické části si žáci osvojili a zopakovali pravidla silničního provozu. Ve druhé části se žáci přesunuli z budovy na dopravní hřiště, na praktickou část výuky, na kterou se tolik těšili. Výuka začala jízdou zručnosti, kde si žáci vyzkoušeli slalom, ostřejší zatáčení, ukazování směru rukou za jízdy, a i jiné nástrahy, které je mohou při jízdě na kole potkat. Po jízdě zručnosti se žáci přejeli na hřiště plné dopravního značení, semaforů a přechodů pro chodce. V praxi si vyzkoušeli například situaci, kdy provoz na křižovatce řídí policista, aby věděli, jak v této situaci v reálném životě jednat.

Mgr. Sylva Doleželová

 

 

V úterý 13. 11. 2018 se na naší škole konal již 6. ročník soutěže Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Tento rok se zúčastnilo neuvěřitelných 43 žáků – ze ZŠ Budišov nad Budišovkou a ZŠ a G Vítkov.

Po dobu 2 hodin na 9 stanovištích plnilo 9 týmů úkoly z jazyka českého i anglického, zeměpisu, tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie a biologie. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, která jim měla pomoci nalézt klíčové slovo, které sloužilo jako heslo pro otevření naší pokladnice.

Za spolupráci bychom chtěly poděkovat pedagogům gymnázia, kteří tuto akci pravidelně připravují, soutěžícím, ale také pomocníkům z kvarty, kvinty a sexty, kteří týmům dělali průvodce a fotografovali.

Gratulujeme všem soutěžícím ke zdárnému získání pokladu Vítkovského Boyardu a těšíme se již na další ročník!

Mgr. Michaela Hasalová, Barbora Valová

 

Vážení zákonní zástupci, v tomto školním roce se uskuteční lyžařský kurz  pro žáky 1. stupně

4. – 8. 2. 2019 ve SKI areálu na Vaňkově kopci.

 

Nově budete žáky na tento lyžařský kurz v případě zájmu přihlašovat

 na ON-LINE REZERVAČNÍM SYSTÉMU na internetových stránkách www.vankuvkopec.cz, tel. 778 468 232.

 

Navod k prihlaseni

Když jsme v letošním roce přemýšleli, co bude naším laskavým skutkem nebo pro koho jej vykonáme, nečekaně jsme se dozvěděli o přání jedné naší kamarádky z Vítkova. Katka Janečková, která jezdí na invalidním vozíčku, nutně potřebuje vozík nový, větší a bohužel tolik peněz nemá, aby si jej mohla pořídit. Tolik peněz jí nepřispěje ani žádná zdravotní pojišťovna.  Naše laskavá volba tedy dostala konkrétní podobu i cíl.

9. listopadu 2018 jsme tedy v rámci projektu JSEMLASKAVEC zorganizovali „Pochod pro Katku“, který byl jen takovým malým „předskokanem“ velké akce s názvem Den pro Katku, kterou zorganizovala skupina dobrých lidí z Vítkova.

Naši žáci, bylo jich téměř 400, započali svůj pochod od školy směrem na stadion, kde je čekala Katka Janečková, pan ředitel, parlamenťáci i realizační pedagogický tým.  Na místě dostali identifikační náramek, který sloužil jako vstupenka na akci Den pro Katku do kulturního domu ve Vítkově.  Čestným kolečkem na stadionu jsme si všichni uvědomili, jak moc je prostá chůze důležitá. Jak to, co je pro nás, zdravé lidi přirozené je pro handicapované, tedy i pro Kačku, jen pouhým snem.  Částka 22 855,- Kč, kterou jsme na dobrovolné vstupné vybrali, byla sice úžasná, ale společné sdílení naší laskavosti nás přesvědčilo, že srdcaři v nás jsou a že umíme pomoci tam, kde je to potřeba. A kde jinde se mají děti laskavostem učit než doma a ve škole. Hrdě tak můžeme říci JSME LASKAVCI.

 

V úterý 6. 11. 2018 žáci sedmých ročníků a sekundy navštívili Městský úřad ve Vítkově. Ve společenském sále si se zaujetím vyslechli velmi zajímavou přednášku o historii psaných i tištěných pramenů. Mohli si prohlédnout a vyzkoušet vybavení staré tiskařské dílny. Na památku si každý ze žáků odnesl vlastnoručně vytištěnou první stranu Bible kralické i s věnováním napsaným kaligrafickým písmem.

Mgr. Jana Kravčíková

 

 

Jistě víte, že Halloween je lidový svátek, jehož oslavy připadají na 31. října. Vznikl v Irsku a odtud se rozšířil zejména do Velké Británie, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland. Oslavy Halloweenu pocházejí přibližně z období 5. století, kdy jej slavili Keltové jako konec léta a příchod zimy. Střídalo se tak období hojnosti s časem zimy a hladu. K původu Halloweenu se vztahuje stará legenda, která vypráví o muži jménem Jack. Byl to velký podvodník, lhář a opilec. Proto si pro něj přišel ďábel, ale Jack tak chytračil, až se mu podařilo na ďáblovi vymámit slib, že si pro něj už nikdy nepřijde. Když Jack zemřel, nemohl se dostat do nebe, protože byl velký hříšník, ale nemohl se ani dostat do pekla, neboť měl ďáblův slib. Musel se tedy vydat na věčnou cestu světem. Na svoji pouť dostal od ďábla žhavý uhlík. Vložil ho do vydlabané řepy a od té doby ho provází.

Irové původně používali jako „Jackovu lucernu“ řepu. Ale když přišli do Ameriky, zjistili, že tam je dýně mnohem hojnější než řepa. Tak vznikla Jackova lucerna z vydlabané dýně s řeřavými uhlíky uvnitř.

Mezi symboly Halloweenu patří kromě dýně také oheň, kostlivci, sovy, netopýři, kočky, čarodějnice a démoni.

Ve středu 31. října byl velký „rej“ v maskách také na 1. stupni. V kostýmech učily také paní učitelky a udělaly žákům velkou radost. V některých třídách se dlabaly dýně, tvořilo se, malovalo, jinde se hrály zábavné hry, žáci plnili úkoly Halloweenské matematiky a mlsali sladkosti, které napekly paní učitelky nebo samotní žáci s pomocí svých maminek. Netradiční den se velmi vydařil.

Mgr. Dáša Kalužová

 

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku samostatného Československa. A ani naši žáci na 1. stupni nezůstali s rukama v klíně a aktivně, ve spolupráci se svými třídními učiteli, se zapojili v pátek 26. 10. 2018 do oslav tohoto dějinného mezníku. Seznámili jsme se s gastronomií, oblečením a automobily z období po roce 1918 a porovnali se současnou dobou. Připomněli jsme si prvního prezidenta T. G. Masaryka a posílili tím výchovu k občanství.