Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

21. března 2019 se naše třída 1. B zapojila do Ponožkové výzvy. Podmínkou této výzvy bylo, obléct si každou ponožku jinou. Všechny děti podmínku splnily a tímto gestem jsme podpořili děti i lidi trpící downovým syndromem. Vysvětlili jsme si společně, jak je důležité vnímat rozdílnost těchto lidí. Abychom si problematiku přiblížili, shlédli jsme dokumentární film o děvčátku s downovým syndromem.

Mgr. Dana Štenclová

 

 

Ve čtvrtek 21. 3. odjel autobus plný nadšených biologů do ZOO Ostrava na soutěž Velká cena ZOO, tentokrát se zaměřením na ochranu přírody, národní parky a chráněné krajinné oblasti ČR. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – 1. kategorii pro pětičlenné týmy primy, sekundy, 6. a 7. ročníků ZŠ a 2. kategorii pro týmy tercie, kvarty, 8. a 9. ročníků ZŠ. V náročném testu odpovídaly týmy na otázky z oblasti historie, vzniku ochrany přírody v ČR, zákonů o ochraně přírody, různých typů zvláště chráněných území, Natury  2000, repatriace a biologie druhů žijících v NP a CHKO. Po testu si všichni zaslouženě odpočinuli při procházce jednotlivými expozicemi se zvířaty.

Mgr. Milena Mačáková

 

 

V krajském kole soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, které se uskutečnilo 12. prosince na Střední průmyslové škole chemické akad. Heyrovského v Ostravě, naši školu reprezentoval Jakub Šrámek z IX. A, který se umístil na krásném 19. místě z 220 zúčastněných soutěžících a proto postoupil do regionálního kola, které se uskutečnilo 30. ledna na stejnojmenné škole. V regionálním kole byly prověřeny nejen jeho teoretické znalosti ale i praktické laboratorní dovednosti. Díky své velké snaze se umístil na 14 místě z 30. Všichni zúčastnění byli odměněni exkurzí v BorsodChem. Do celostátního kola postupují pouze první čtyři žáci, ale i tak nepřijde jeho práce nazmar, protože 27. března se koná slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže ve Světě techniky, kde budou všichni soutěžící patřičně odměněni. Moc děkujeme Jakubovi za reprezentaci školy a blahopřejeme k velkému úspěchu.

Mgr. Kamila Kokešová

Jako každý rok zúčastnili se i letos naši žáci a studenti okresních kol soutěží v anglickém jazyce v Opavě. Do těchto kol postupovali podle pravidel jeden, či dva nejúspěšnější z kol školních. 7. 2. 2019 proběhly kategorie II A (pro ZŠ – 8. a 9. třídy), v níž Tereza Lichnovská z 9. A obsadila krásné 11. místo z 33 soutěžících, a II B (tercie a kvarty gymnázií), kde Thuy Duong Ratajová z kvarty vybojovala místo druhé. 14 .2. 2019 následovaly kategorie I A (6. a 7. třídy ZŠ), ve které se Jan Válek ze 7. B umístil na 19. pozici, a I B (primy a sekundy gymnázií) – Petr Kývala ze sekundy si dovezl diplom za 3. místo a Ondřej Mikulčák z primy obsadil místo čtvrté. 19. 2. 2019 se konala kategorie III A pro 1. – 3. ročníky SŠ, jíž se zúčastnili naši studenti Dominik Nedzbala (sexta) a Alexandr Pisani (septima). V náročné a vyrovnané soutěži se umístili na 6., resp. 7. pozici. Všem žákům a studentům děkujeme za svědomitou přípravu a gratulujeme k jejich výsledkům.

Za PK CJ Jana Ambrožová

Žáci a studenti naší školy si už zvykli, že v lednu, či únoru na naši školu zavítají zahraniční vysokoškolští studenti, abychom se dověděli něco zajímavého o jejich zemi. Nejinak tomu bylo i letos, kdy projekt s názvem Edison proběhl ve dnech 18. – 21. 2. 2019.

Tentokrát nás navštívili zástupci Číny, Gruzie a Ukrajiny. Přestože jsme shlédli a vyslechli prezentace o zmíněných zemích již v minulých letech, neškodilo si některá fakta zopakovat. Velkým přínosem letos bylo, že kromě základních údajů o daných zemích jsme tentokrát více ocenili osobitost a individuální přístup jednotlivých přednášejících: milé a vstřícné vystupování Yixuan Che z Číny, energické projevy se specifickým humorem Ukrajince Andrie a systematický, byť někdy poněkud kontroverzní výklad Giorgie z Gruzie. Všichni dokázali navodit takovou atmosféru, aby po prezentaci následovaly spontánní dotazy, což byla velmi cenná část projektu – uplatnění nabytých znalostí v reálné komunikaci významně zvýší motivaci k dalšímu studiu angličtiny.

Zvláštní poděkování patří rodinám, které zahraniční stážisty ubytovaly.

Za PK CJ Jana Ambrožová

 

  

Únor je měsíc, na nějž se těší především mladí milovníci poezie.  O tom, že jich na naší škole není málo, svědčí každoroční účast v recitační soutěži, která nám alespoň částečně zpříjemňuje dlouhé zimní dny. Letos jsme se v hojném počtu sešli v pondělí 18. února. Škála, ze které žáci vybírali své úryvky, byla opět velmi široká. Zazněly básně tradičních autorů, ale i současných tvůrců, básně vážné, melancholické, ale i veselé a vtipné. Ze všech přednášejících tříčlenná porota, ve které zasedaly paní učitelky jazyka českého, vybrala čtyři postupující. Ti se v březnu zúčastní okrskového kola ve Vítkově. Všem recitátorům ještě jednou děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí do dalších kol.

Mgr. Veronika Trlicová

Dne 31. ledna 2019 reprezentovali dva žáci 5. ročníků naši školu v okresním kole matematické olympiády. Soutěž proběhla v Opavě na základní škole Otická.  Michal Mlčák z 5. C se umístil na krásném 2. – 4. místě a Richard Vašátko z 5. B se umístil na 27. – 30. místě. Okresního kola se zúčastnilo 65 žáků. Michal Mlčák obdržel věcnou odměnu a diplom.

Mgr. Jana Brožová

 

V pátek 22. 2. 2019 se uskutečnilo na naší škole školní kolo soutěže v recitaci. Celkem se zúčastnilo 28 žáků. Bojovalo se ve třech kategoriích – 1. ročník, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník. Z úst soutěžících jsme měli možnost slyšet poezii i prozaické texty.

Výběr těch nejlepších nebyl vůbec snadný, ale přesto porota zvolila vítěze z každé kategorie. Mezi žáky 1. tříd se umístila na prvním místě žákyně Nela Ondřejová, kategorii 2.- 3. ročníků ovládli chlapci Ondřej Šustek a Tomáš Zimmer, ze 4 a 5. ročníků uspěli Laura Šrámková a Štěpán Zouhar. Vítězná pětice postupuje do okrskového kola, které proběhne v pátek 1. března. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a odvahy do dalšího soutěžení.

Mgr. Dana Štenclová

 

V pátek 22. února 2019 do Vítkova zavítal pan Vladislav Kučík, který byl scénáristou filmu Jan, který byl natočen v roce 1991. Film připomíná osobnost Jana Zajíce a jeho čin z
25. února 1969. Žáci naší školy měli tedy jedinečnou příležitost v Kulturním domě ve Vítkově zhlédnout film, ale také seznámit se s člověkem, který se na jeho tvorbě podílel.

Na úvod pan Kučík ve stručnosti představil samotný film, objasnil okolnosti jeho vzniku, ale snažil se všem přítomným také přiblížit dobu, ve které Jan žil. Objasnil nám, proč například film nemohl být natáčen v autentických prostorách šumperské střední školy, jak komunikoval s rodiči Jana Zajíce, aby od nich dostal souhlas k natočení filmu. Uvedl také jména herců, kteří v tomto snímku hráli.  

Po skončení filmu Pan Kučík velmi rád zodpověděl všechny otázky, dokonce nejoriginálnější dotaz, který položila žákyně 9. ročníku, byl odměněn malou pozorností. Pana Kučíka se ptala na jeho osobní názor na tento čin. Další dotazy se týkaly například délky natáčení filmu, osobního setkání s rodinou Jana Zajíce a jiné další.

Po celou dobu akce byla v kulturním domě také přítomna Česká televize, která pořizovala záběry. Na závěr také 3 žákyně naší školy zodpověděly paní reportérce dotazy, které se týkaly víceméně zhodnocení filmu a také jejich názoru na čin Jana Zajíce.

Věřím, že film přiblížil žákům osobnost Jana Zajíce, která je spjata s městem Vítkovem. Přestože byl film natočen jinak, než jsou žáci dnes zvyklí, film se jim líbil a určitě takového zpestření výuky vítají.

Mgr. Michaela Škrabalová