Základní škola a gymnázium Vítkov

Základní škola

Dne 19. 12. 2017 se žáci 9. ročníků zúčastnili akce „Hand made“ pořádanou SŠ Odry. Žáci mohli zhlédnout ukázky oborů, které tato škola nabízí. K vidění byly ukázky práce kadeřnic, kosmetiček, kloboučníků, ale například i masérů, kde přímo na pódiu proběhla ukázka masáže. Další obory, které žáky lákaly, byly například automechanik, lakýrník, kuchař, číšník a prodavač. Celá akce byla v rukou studentů, kteří se moc snažili, aby upoutali pozornost a zaujali právě svým oborem. Možná, že ještě některým žákům pomohli v rozhodování, kam bude směřovat jejich budoucí kariéra.

Mgr. Michaela Hasalová

Dne 20. prosince všichni žáci prvních a druhých ročníků navštívili vánoční koncert v ZUŠ. Při vyprávění vánočního příběhu na všechny dýchlo kouzlo Vánoc. Společně jsme si připomněli různé vánoční zvyky, poznávali hudební nástroje a poslouchali, jak různě nástroje dovedou koledu zahrát. Koncert zpestřilo i taneční vystoupení děvčat z tanečního oboru. Během celého koncertu jsme si společně s pěveckým sborem známé koledy také zpívali.

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

Již tradičně jsme v prosinci zorganizovali úspěšnou akci  – „Vánoční bruslení“. Opět jsme využili služeb zimního stadionu v Horním Benešově, kde nám byla k dispozici ledová plocha na hodinu a půl. Děvčata zdokonalovala svůj krasobruslařský um. Hoši zabrali třetinu kluziště a věnovali se hokeji. Bez úrazu jsme spálili pár kalorií, což se bude v nadcházejících svátečních dnech hodit. Pro velký zájem a kladné odezvy žáků bude tato akce organizována nadále.

 

Do posledního místa zaplněný kostel ve Vítkově přivítal ve středu 20. prosince 2017 Pěvecký sbor při Základní škole a gymnáziu Vítkov a Martina Chodúra na společném Vánočním koncertu. Pro náš školní sbor se jednalo o první vystoupení před tak náročným a početně velkým publikem. O to větší poděkování patří oběma sbormistryním Mgr. Heleně Kozlové a Mgr. Janě Brožové, které dokázaly členy sboru kvalitně připravit po všech stránkách a připravit nám nezapomenutelný zážitek.

Vaše ohlasy nás potěšily a dodaly energii do další práce.

Děkujeme rovněž za Vaše emaily, za všechny alespoň citace ze dvou:

… dovolte mi prosím alespoň touto formou poděkovat za nezapomenutelný zážitek, který jsem měl šanci prožít na včerejším koncertu vašeho školního sboru. Atmosféra kostela a skvělý pěvecký výkon sboru vytvořily nezapomenutelnou atmosféru. Klobouk dolů před vaší pílí a prací. Množství zpěváků jistě vyžaduje nemalou energii a odhodlání, za což vás obdivuji. Podařilo se vám vytrhnout posluchače z předvánočního shonu a přispět k opravdové sváteční atmosféře. Ještě jednou moc děkuji.
… dobrý den, milé dámy,
dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala za včerejší nádherný zážitek. Repertoár byl zajímavý, děcka soustředěné a nádherně čisté. Ave Maria mě trošku rozsekala…. Společné vystoupení s p. Chodúrem bylo krásně sehrané a pěkně ladilo uchu určitě každého posluchače. Viděla jsem několik slzících lidí kolem sebe a slyšela jen a jen chválu. Ještě jednou mnohokrát děkuji za krásný vánoční dárek a přeji hodně trpělivosti a sil do další práce.
Odkaz na web Martina Chodura:

http://www.martinchodur.cz/fotogalerie/20-12-2017-adventni-koncert-vitkov/

 

S přáním všeho dobrého do nového roku 2018

 

Mgr. Blanka Váňová

ředitelka školy

 

Přednáška byla zaměřena na srovnání oslav Vánoc ve vybraných zemích EU, žáci byli seznámení s původem Vánoc, s vánočními tradicemi, pokrmy či kuriozitami napříč Evropou.

Děti si nejprve připomněly, proč vlastně slavíme Vánoce a jaký je jejich původ a také shrnuly, jaké tradice považují za typické pro české Vánoce. V dalším programu se přednášející zaměřily na srovnání s dalšími evropskými státy. Děti se seznámily např. s čarodějnicí Befanou, která naděluje dárky v Itálii nebo skřítkem Tomtem ze Švédska. Děti také zjistily, proč se v jiných zemích těší především na Mikuláše, nebo naopak velmi očekávají příchod tří králů. Další část byla věnována také symbolům Vánoc, odkud pochází tradice zdobení stromečku, či vynález skleněných baněk, kam děti schovávají vánoční dopisy, kde sledují místo tradičních pohádek Kačera Donalda nebo kde se stále chodí koledovat dům od domu. Řeč byla také o vánočních pochutinách, co ostatní jedí, když ne kapra, a jaké sladkosti mají v jiných zemích rádi, když tolik nepečou cukroví. Nové vědomosti si pak děti ověřily v závěrečném kvízu.

Děkujeme přednášejícím Mgr. Lence Foniokové z Eurocentra Ostrava a Ing. Janě Juříčkové z Europe Direct Ostrava, které žáky 3. – 5. tříd přednáškou provázely. Těšíme se na další spolupráci a setkání, tentokrát na zajímavé téma Velikonoce.

Mgr. Dáša Kalužová

 

Dne 20. 12. 2017 se tercie a ostatní 8. třídy zúčastnily zájezdu do Slezského divadla v Opavě na vystoupení „Gazdina roba“. Gazdina roba je realistické drama, z vesnického prostředí, jehož autorkou je Gabriela Preissová, která se inspirovala skutečným příběhem. Toto představení je o dvou zamilovaných lidech, Evě a Mánkovi. I přestože se milují, nemohou být spolu kvůli tomu, že Mánek pochází z bohatší rodiny než Eva, takže se nakonec rozejdou. Když se po čtyřech letech opět potkají, v tu dobu ovšem již sezdaní s jinými partnery, zjistí, že jsou do sebe stále zamilovaní.  Poté, oba dva odjedou do Rakouska, kde se rozhodnou, že budou žít spolu. Mánek se po ostré hádce se svou matkou však uchýlil k tomu, že bude lepší, když se vrátí ke své manželce, a proto se s Evou znovu rozchází. Jeho zrada Evu natolik zasáhne, že se rozhodne ukončit své trápení skokem do Dunaje.

Na divadelním představení nás zaujaly kostýmy herců. Hudba byla taktéž krásná a podmanivá. Jelikož byl příběh z větší části smutnější, hudba jej dokázala alespoň na chvíli rozveselit, a dát tedy představení místy šťastnější ráz. Zaznělo zde několik pěkných písniček, které nám ještě dlouho budou znít v hlavě. Ale nejvíce bychom ocenily živý orchestr, který doprovázel zpěv herců.

Velká pochvala tedy patří všem účinkujícím, protože předvedli fantastický výkon.

V. Šavrdová, B. Švecová a M. Tomešová (žákyně 3. G)

V pátek 15. 12. se vybraní žáci vypravili na historickou exkurzi do Krakova.  Nejprve jsme v židovské čtvrti Kaziměř navštívili muzeum Oscar Schindler´s Factory, kde jsme poznali historii města Krakov a jeho židovských obyvatel před 2. světovou válkou i během války.

Dalším zastavením byl hrad Wawel. Měli jsme možnost prohlédnout si katedrálu i s královskými hrobkami. V tamní věži jsme vystoupali až ke známému zvonu Zigmund. Prošli jsme rozlehlým nádvořím, abychom pod Wawelem na břehu řeky Visly spatřili symbol Krakova – draka, jak chrlí oheň.

Z hradu Wawel jsme se vydali na prohlídku centra města. Jedinečnou atmosféru jsme prožívali na vánočních trzích. Tam jsme také mohli obdivovat Sukenici a Mariánskou baziliku.

Žáci už dnes vědí, že Krakov patří k perlám polské historie a kultury.

 

V úterý 12. 12. 2017 se v Opavě v KD Na Rybníčku konala výtvarná a hudební soutěž Eurotopia.

Soutěžilo se v několika věkových kategoriích: 6-8, 9-11 a 12-15 let.

V hudební části ve 2. kategorii 9 – 11 let reprezentovali naši školu Adéla Kopřivová s písní O šípkových růžích, Natálie Daříčková s Holubím domem, Natálie Hrubá zazpívala dojemnou píseň Jednu krásnou zemi znám a Michal Trojanowski zanotoval při kytarovém doprovodu své matky píseň od skupiny Kryštof Šňůry.

I ve 3. kategorii měla naše škola zástupce. Ondřej Ječmenek roztleskal sál písní Rovnou, tady rovnou. Poté vystoupila Magdaléna Tomešová, kterou doprovázela na klavír Barbora Švecová, s písní When We Were Young od zpěvačky Adele. A nakonec zazpívala naše poslední zpěvačka Anna Mužíková tklivou melodii People Help The People.

Všechny žáky doprovázel na klavír pan Leoš Váňa, čímž mu tímto děkujeme za jeho obětavost a čas.

Přestože byla konkurence velká, a v soutěži zpívali i žáci z hudebně zaměřené ZŠ Ilji Hurníka, naši zpěváci sklidili velký aplaus a chválu poroty i publika.

Po krátké přestávce, kdy se porotci pečlivě radili, jsme se konečně dozvěděli vítěze. Ve 3. kategorii vyhrála 1. místo Anna Mužíková a 2. místo Magdaléna Tomešová.

Ve výtvarné části reprezentovali naši školu v kategorii 9 – 11 let Štěpán Prokš, Martin Sobol, Natálie Polcíková a Veronika Adamcová. Letošní téma výtvarné soutěže znělo „Světlo vánoční“.

I zde jsme se umístili hned na dvou předních místech. 1. místo získal Štěpán Prokš za dílo „Rozjímaní anděla“ a 2. místo obsadila v téže kategorii Veronika Adamcová, která zobrazila „Putování tří králů“.

Po celou dobu hudebního vystoupení mohli účastníci soutěže vytvářet v přísálí společnou výtvarnou práci, čehož se naši malíři i zpěváci ujali a vytvořili za naši školu velkou sněhovou vločku, která byla vystavena v kulturním domě.

Mgr. Hana Halamíčková

 

 

V předvánoční době má náš pěvecký sbor vždy velmi nabitý program. Hned jak napadl první letošní sníh, tak 23. listopadu jsme s dětmi zamířili na Městský úřad ve Vítkově, kde jsme předvedli náš adventní program. Sešli se zde bývalí zaměstnanci úřadu, aby se společně naladili na sváteční období.

Vystoupení se moc líbilo, protože jsme dostali pozvánku na vystoupení v následujícím týdnu.  Proto jsme 30. listopadu vystoupili znovu k vánočnímu posezení tentokrát současných zaměstnanců.
K svátku sv. Mikuláše 5. prosince jsme vyrazili mezi naše mladší žáky. Letos mezi děti 5. ročníků, abychom je také naladili na sváteční notu a možná získali i nové zpěváčky do následujících let.
Společně s dětmi z 2. B jsme 13. prosince vyjeli autobusem do LDN Klokočov. Tam jsme potěšili místní klienty s programem básní, písní a tanců v podání žáků 2. B, a také s naším pěveckým sborem.

 

Helena Kozlová a Jana Brožová