Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Firma MK Fruit s.r.o., která v rámci projektu „Ovoce do škol“ dováží do naší školy balíčky ovoce a zeleniny, si pro žáky 1. a 2. stupně připravila doprovodný program – „Vitamínový den“.

19. března si žáci 1. stupně a 20. března žáci 2. stupně pod vedením lektorek společně zopakovali potraviny, které jsou pro naše zdraví prospěšné. Ve skupinkách si pak vykrajovali zdravé nepečené cukroví z rozemletých slunečnicových semínek a rozinek. Na svém výrobku si žáci mohli pochutnat.

Na dalším stanovišti měli možnost vidět výrobu ovocné a zeleninové šťávy lisováním za studena. Na šnekovém lisu, který měl průhledný obal, mohli názorně pozorovat celý proces lisování nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny (někdy i neobvyklých, např. červená řepa, celer a jiné) od drcení až po vytékání šťávy přes filtr. Dále se děti seznámily s výrobou mléčných koktejlů s ovocem.

Celý program byl doplněn ochutnávkou nejen šťáv a koktejlů, ale také čerstvého ovoce a zeleniny. Nakonec ještě žáci ochutnali jeden z produktů firmy Ovocňák – 100% čistou přírodní šťávu vyrobenou z čerstvého ovoce a zeleniny bez konzervantů a sladidel. Cílem projektu bylo zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí a zlepšit jejich zdravotní stav.

 

Mgr. Jana Hanušová

 

     Ve dnech 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl na naší škole již pátý ročník projektu Edison, který spočívá v tom, že školu na týden navštíví vysokoškoláci z různých zemí světa a formou prezentací, her a zodpovídání dotazů seznamují žáky školy s různými  geografickými, kulturními a společenskými aspekty života ve své vlasti.

     V letošním roce jsme přivítali stážisty z Brazílie, Gruzie, Indonésie, Ruska, Turecka a Ukrajiny, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách našich studentů. Žáci II. a III. stupně se tentokrát zúčastnili přednášek o všech zemích, čímž měli možnost srovnávat různé životní podmínky a utvořit si vlastní názor na dané státy. Každá hodina byla trochu odlišná vzhledem k zájmu a reakcím jednotlivých tříd. Starší studenti diskutovali o náročnějších tématech, mladší žáci mile překvapili svojí bezprostředností a nebojácností při kladení otázek – veškerá komunikace probíhala v angličtině. Pro odlehčení a aktivaci byl oblíbenou součástí i tanec, nechybělo zpravidla ani seznámení se základními slovíčky a frázemi z rodného jazyka stážistů. Jako každý rok i letos měl projekt mezi žáky velmi kladný ohlas, pro některé byl i inspirací pro budoucí cestování a poznávání cizích zemí.

PhDr. Jana Ambrožová

 

V pátek 16. 3. 2018 nás navštívili terénní pracovníci společnosti Rozchodník s výukovými programy.  Pro třídy I. A a I. B byl připraven program „Indiáni“. Žáci se seznámili s indiánskými tradicemi a způsobem obživy Indiánů. Třída 1. C se zabývala tématem „Kde jsou doma“. Žáci se hravou formou dozvěděli, kde žijí a jak se živí zvířátka v lese. Žáci tříd 3. A a 3. B v programu „Na návštěvě u žížaly“ všemi smysly poznávali druhy půd, hledali půdní organismy a poznávali, jaký má půda význam pro člověka. Pro třídu 3. C byl připraven program „Bylinkování“, kde se žáci seznámili s různými druhy bylinek.

Ve středu 28. 2. 2018 proběhla v kulturním domě ve Vítkově komentovaná fotografická prezentace známého českého cestovatele Jiřího Kolbaby, nazvaná „Fotograf na cestách – splněný sen“.

Jiří Kolbaba je český cestovatel, fotograf a spisovatel, viceprezident Českého klubu cestovatelů. Procestoval všech šest kontinentů planety, více než 130 zemí světa. V roce 2013 navštívil již potřetí Antarktidu, tentokrát značně dobrodružně na polské plachetnici SELMA.

Popularizátor poznávání cizích kultur, ochrany fauny a flóry spolupracuje s mnoha tištěnými i elektronickými médii.  Na rádiu Impuls má již mnoho let populární autorský pořad o cestování. Známá jsou zejména jeho jevištní diashow, velkoplošné fotografie prezentuje při rozsáhlých výstavách doma i v zahraničí. Dosud vydal 8 publikací.

Při naší fotoshow jsme na jeho fotografiích procestovali celý svět, a o tom, že se to žákům líbilo,  svědčí jejich dlouhá diskuse s cestovatelem na závěr jeho přednášky.

Mgr. Renáta Šťastná, T. Kaluža

 

Návštěva Divadla loutek v Ostravě

Dne 1. 3. 2018 se vydaly třídy 5. A a 5. B do Divadla loutek v Ostravě. Shlédli jsme představení s názvem Hodina Komenského, během kterého jsme se nejen dověděli mnoho informací o životě Jana Ámose Komenského, ale také jsme se pobavili a zasmáli. Herci představení pojali velmi zábavně, a tak se určitě nikdo z diváků nenudil. Už se těšíme na další návštěvu divadla.

 

Mgr. Zuzana Víchová, Mgr. Lenka Schleiderová

 

Google nám nabídl vytvořit fotografickou prohlídku školy. Formou Street View můžete projít interiér i exteriér a vpravo si přepínat pohledy do dalších pater budov. Školu lze dohledat přímo v mapách google, nebo nebo přímým odkazem.

 

 

V neděli 4. 2. 2018 jsme se vydali s žáky devátých tříd a žáků střední školy na Dolní Moravu, abychom zde zdokonalili už protřelé, či zasvětili nové, zájemce o lyžařský a snowboardový sport. V průběhu týdne se nám vystřídalo snad veškeré možné počasí, ale to neubralo dětem od zápalu a chuti se něco nového naučit. V pátek jsme odjeli obohaceni o zážitky ze sjezdovky, bobové dráhy, stezky v oblacích i každovečerních přednášek a společných her. Tak snad zase za rok na Dolní Moravě, nebo někde výš?

Tomáš Kaluža

V pátek dne 16. 2. 2018 se konala na naší škole akce „Hasík,“ které se zúčastnily třídy 6. A, 6. B, 6. C a prima.

Tuto besedu, která je součástí projektu Ochrana člověka za mimořádných okolností, pořádali pro naše žáky členové místního požárního sboru ve Vítkově.

Žáci vzpomínali, kde všude hasiči pomáhají a zachraňují životy. Následně si zopakovali důležitá telefonní čísla. Poté si zkoušeli s hasiči zkušební hovory, kdy hlásili požár domu, havárii auta atd. Zopakovali si také správný postup při požáru budovy a jak a kdy používat hasicí přístroje.

Všem šesťákům se tato akce velmi líbila a už se těší na slíbenou prohlídku hasičské zbrojnice.

Mgr. Hana Halamíčková

Ve čtvrtek 8. února 2018 v rámci projektu Ochrana člověka za mimořádných okolností, navštívili naši školu členové požárního sboru ve Vítkově. Provedli  besedu se žáky druhých tříd, kde je seznámili s tím, co je náplní práce hasičů a ukázali jim, jaké mají speciální oblečení při zásahu. To si také mohly děti později i vyzkoušet.

Dále dětem předvedli i vzduchové dýchací přístroje a vyváděcí masky. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla, dozvěděli se, jak se nahlašuje požár na tísňovou linku, a že ta se nesmí zneužívat.

Hasiči strávili s dětmi tři vyučovací hodiny a myslím, že i oni se s dětmi pobavili. Na závěr si vzájemně slíbili, že to nebude jejich poslední setkání.

Mgr. Dana Štenclová

 

V minulém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 176 žáků ve čtyřech kategoriích. Vítězstvím si postup do okresního kola zajistili – v kategorii A Tereza Kokořová, v kategorii B Vojtěch Vašátko, v kategorii C Denis Přikryl a z kategorie D (střední školy) postupují první dva Jan Juroška a Matěj Volný.

Výsledky: Kategorie A:

1. Tereza Kokořová, 1.G, 38 bodů

2. Adam Karlík, 1.G, 36,5 bodů

3. Daniel Zeisberger, 1.G, 34 bodů

Kategorie B:

1. Vojtěch Vašátko, 2.G, 24,5 bodů

2. Lucie Konečná, 2.G, 23,5 bodů

3. Aleš Till, 2.G, 23 bodů

Kategorie C:

1. Denis Přikryl, 4.G, 34 bodů

2. Kryštof Wojnarowský, 9.A, 30 bodů

3. Lenka Söllösy, 4.G, 29 bodů

Kategorie D:

1. Jan Juroška, 8.G, 39,5 bodů

2. Matěj Volný, 7.G, 36,5 bodů

3. Anežka Šrubařová, 6.G, 30,5 bodů

Tomáš Kaluža