Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2018 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodního projektu „Globe Games“ v Humpolci. Naši školu na tomto setkání reprezentovali Michael Nedzbala a Vojtěch Záklasník (z 6. C), Ondřej Roháč (z 8. A) a Adam Barbořák (z 8. C). Žáci prezentovali svůj projekt s názvem Lidé a komunální odpady, který byl zaměřen na snižování produkce komunálních odpadů. V projektu se zaměřili na to, jak skládky odpadů ovlivňují vodu, půdu, ovzduší i biosféru. Dále pak zjišťovali, jestli jsou si lidé vědomi toho, kolik komunálního odpadu vyprodukují a hlavně, jestli by byli ochotni snižovat produkci odpadových materiálů. Kromě konference projektů škol měli účastníci možnost poznat i okolí Humpolce, byli na zajímavých exkurzích, či přednáškách a také absolvovali terénní hru na zříceninu hradu Orlík.

Mgr. Kristýna Krejčí

 

 

 

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se žáci 8. a 9. tříd ZŠ a gymnazisté od sekundy po septimu zúčastnili v Kulturním domě ve Vítkově promítání historického filmu Nejtemnější hodina, který pojednává o jedné z největších osobností 20. století – Winstonu Churchillovi, který se na počátku 2. světové války stal premiérem Velké Británie a musel během krátké chvíle sjednotit celý národ a změnit proběh dějin.

Mgr. Miroslav Bučánek

V pátek dne 1. 6. 2018 se Tereza Deszkásová a Jan Kryštof Černý, žáci II. C, zúčastnili slavnostního předávání cen soutěže „Živá voda“. Předání proběhlo na Slezskoostravském hradu v rámci akce „Hledej pramen vody pořádané společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  Se svými básničkami na téma živá voda byly jejich práce v internetovém hlasování vybrány mezi vítězné. Obdrželi diplomy, knihy a drobné upomínkové předměty. Za reprezentaci oběma děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších letech.

 

Mgr. Jarmila Haubeltová

 

 

 

V letošním školním roce proběhl 23. ročník vědomostní soutěže Eurorebus. Do této soutěže se mohou dobrovolně zapojit veškeré základní a střední školy. První kolo probíhá elektronickou formou, kdy žáci odpovídají na otázky přes internet. O soutěži jsme informovali třídní kolektivy a na bázi dobrovolnosti se mohly zapojit. Soutěže úspěšně řešilo deset třídních kolektivů a zajistily si účast v krajském kole v Ostravě, kde je reprezentovala trojice spolužáků. V kategorii ZŠ01 (6. – 7. třídy) se žáci 7.B umístili na čtvrtém místě, což jim zajistilo postup do celostátního finále.

Sabina Davidová, Daniel Cáb a Tomáš Raus reprezentovali svou třídu v pražském finále 5. 6. 2018. Finálovým úkolem bylo vyplnit test, který čítal 36 otázek převážně z oblasti zeměpisu a dějepisu. Kritériem k vytvoření pořadí byl správný počet odpovědí a čas odevzdání. Výsledky byly velice vyrovnané. Náš tým odpověděl správně na 24 otázek a obsadil 42. příčku. Děkujeme za reprezentaci školy.

Kompletní výsledky: https://www.eurorebus.cz/docs/cms/v%C3%BDsledky/23.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/finale/tridy_zs01.pdf 

Za kabinet zeměpisu, Mgr. Ivo Hasala

 

31. 5. 2018 navštívili žáci 3. ročníků divadelní představení Královna koloběžka první v Divadle loutek v Ostravě. Mnozí žáci byli v divadle poprvé a tak si vskutku tento kulturní svátek vychutnali. Ztvárnění známé filmové pohádky v podání herců s loutkami bylo velmi povedené. O přestávce a po představení navštívili žáci Loutkovou kavárnu.

Mgr. Bára Marešová

 

Týden drobného zvířectva následován týdnem školních tabletů proběhl v měsíci květnu ve třídě 3. A. První týden si žáci mohli do výuky nosit své zvířecí mazlíčky a představit je svému třídnímu kolektivu formou referátu. Měli jsme možnost dozvědět se spoustu zajímavostí ze života králíků zakrslých, morčat, křečků a dokonce gekončíků nočních. Zvířecí mazlíčky jsme si mohli také pohladit a pozorovat jejich chování během celého dopoledne. Všechna zvířata přežila exkurzi do školního zařízení bez újmy na zdraví. Obzvláště se jim líbily hodiny jazyka českého.

Živé exempláře byly následující týden vystřídány technickými vymoženostmi. Naše škola disponuje výukovými tablety s řadou vzdělávacích programů. Každý žák měl v tomto týdnu k dispozici jeden tablet, který využíval ke zpestření výuky dle pokynů vyučujícího ve všech předmětech. Hravou formou si všichni zúčastnění procvičili a upevnili např. vyjmenovaná slova a slova příbuzná, stavbu slova, násobení, dělení, sčítání a odčítání, anglickou slovní zásobu či učivo z prvouky.

Oba dva týdny byly velmi úspěšné. Jako třídní učitelku mne mile překvapilo, že přece jen o krůček úspěšnější byl týden s živými tvory. Snad tedy můžu konstatovat, že umělá inteligence nad námi, živými, ještě úplně nezvítězila.

Mgr. Bára Marešová, tř. uč. 3. A

 

Dne 24. května 2018 jsme se zúčastnily 11. ročníku slavnostního vyhlášení a předání cen literární a výtvarné soutěže Svět slova. Tato kulturní akce se konala v kostele Svatého Josefa ve Fulneku.

Slavnostní vyhlášení začalo vystoupením jazzové kapely a uvítáním paní starostky Fulneku, paní ředitelky muzea, která propůjčila prostory kostela Svatého Josefa, a paní Řezníčkové z nadačního fondu Kousek po kousku. Po představení všech sponzorů začalo vyhlášení první kategorie literární soutěže. Ve třetí kategorii získala cenu poroty Nela Chrastinová a ve čtvrté kategorii jsme se umístily na prvním a druhém místě s našimi pracemi Zatoulaný skřítek. Při samotném vyhlášení jsme byly pozvány na pódium, kde nám paní Řezníčková předala diplomy a poukazy do knihkupectví. Po předání cen jsme dostaly kytice a vyfotily jsme se s princeznou Terezkou.

Marcela Křížová a Štěpánka Fajkusová

Součástí projektu Česko-polská hudební setkávání se 25. května 2018 stal koncert pěveckých sborů na Noci kostelů ve Vítkově, kterého se účastnil i náš pěvecký sbor. Z partnerského města Kalety přijal pozvání sbor Sonáta, který vystoupil spolu s ostatními vítkovskými sbory. Všechny sbory předvedly zajímavý program a na závěr koncertu zazněla společná píseň.  Děkujeme za velkou účast a kladné ohlasy.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová

Dne 14. 5. 2018 proběhl Den otevřených dveří na stanici Zdravotní záchranné služby ve Vítkově, kde jsme se byli s žáky podívat. Pracovníci ZZS nás seznámili se systém první pomoci. Žáci vyzkoušeli masáž srdce, jak volat pomoc, a hlavně jak pomáhat blízkým v ohrožení života. Nejzajímavější byla prohlídka sanitky, kterou můžeme přirovnat k malé nemocnici na kolečkách. Děkujeme za zajímavou exkurzi, byla výborně a profesionálně připravená.

 

V rámci projektu Česko-polská hudební setkávání jsme přijali s naším pěveckým sborem pozvání na oslavy Dne města Kalety, které se konalo 19. května 2018. Z našeho města včetně nás vystoupily čtyři pěvecké sbory – sbor při ZUŠ Vítkov, smíšený pěvecký sbor Komenský a chrámový sbor. Kromě vystoupení jsme měli možnost navštívit muzeum chleba. Samotný koncert byl v odpoledních hodinách na místním stadiónu, kde celý den probíhal kulturní program pro návštěvníky oslav. Vystoupení se nám zdařilo a dojeli jsme plni dojmů.

Mgr. Jana Brožová a Mgr. Helena Kozlová