Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V rámci projektu Ekoškola pořádáme každoročně výchovně – vzdělávací environmentální program pro mateřské školy pod názvem DEN ČINU. V letošním roce k nám zavítal Krtek cestovatel a jeho zvířecí kamarádi. Spolu s žáky 5. ročníků si zvířátka  připravila zajímavá stanoviště, kde si děti zkusily sestavit zvířecí pucle, učily se správně třídit odpad, poznávaly přírodniny, zdravé potraviny a také si zaskákaly jako žabka nebo klokan. Za odměnu dostaly účastnický list a sladkost. Dvoudenní akce se zúčastnilo 180 dětí z mateřských škol ve Vítkově a okolí. Jedinou nepříjemností bylo počasí, které nám vůbec nepřálo. Proto se celá akce uskutečnila v prostorách Školního klubu.

Celý příspěvek

unnamedÚstřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, Střední školou techniky a služeb Karviná a Krajským sdružením hasičů MSK a také s Hasičským záchranným sborem MSK realizuje dvousemestrální vzdělávání děvčat a chlapců základních škol Moravskoslezského kraje. Studium podporuje technické vzdělávání mladé generace a společenskou významnost záchranářů.

V sobotu 20. září 2014 se uskutečnila v aule VŠB TU Ostrava slavnostní promoce nastupující mladé záchranářské generace. Patří k ní rovněž žáci naší školy Kateřina Zemánková, Petr Zemánek, Ladislav Šustek, Dominik Nedzbala a Erik Ontkoc.

Významní hosté ocenili přínos studia mladých záchranářů a rovněž jejich osobní odpovědnost a cílevědomost ve studiu.

Ke gratulantům se připojili rovněž rodiče chlapců a děvčat a ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová.

Na naší škole jsme dokončili projekt ,,Etický učitel – etický žák“ kdy se žáci soustředili speciálně na vyučování předmětu etiky. Byli proto vybráni žáci šestých až devátých tříd a vybraných ročníků víceletého gymnázia, kteří byli rozděleni do dvou skupin, a zaměřili se na lidská práva a mezilidské vztahy. Výstava fotek z projektu se bude prezentovat na naší Vánoční akademii. Viz článek na denik.cz.

Září, září, na léto jde stáří,
a do naší školičky přišly nové tvářičky.

Slavnostní zahájení nových prvňáčků proběhlo společně s rodiči a milými hosty z Městského úřadu v Kulturním domě ve Vítkově, kam je doprovodili žáci devátých tříd a popřáli jim v jejich nastávajících školních letech mnoho úspěchů.

Celý příspěvek

Milí žáci a studenti, vážení rodiče a přátelé naší školy, přejeme Vám ničím nerušené, pohodové prázdniny. Užijte si slunce, klidu, poznejte české i cizí kraje, odpočiňte si a naberte nové síly do dalšího školního roku. Děkujeme a těšíme se nashledanou v září.

Vaši učitelé, vychovatelky a zaměstnanci školy

Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Vítkov
CZ.1.10/2.1.00/30.01578
ROP-logo

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci výzvy č. 2 1 -30 Modernizace výuky na základních školách. Cílem a náplní projektu je modernizace učeben chemie a přírodopisu, vybudování nových učeben fyziky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činí 2.917.189,- Kč, z toho náklady žadatele 437.578,- Kč. Z projektu bude pořízena nová výpočetní a multimediální technika – interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, počítače, notebooky, tablety, tiskárny, barevná kopírka, digitální kamery a fotoaparáty, nábytek do tříd – žákovské lavice a židle, jazyková laboratoř, interiérové vitríny, pracovní stoly pro odbornou výuku chemie, pomůcky pro výuku žáků – stavebnice modelů funkčních zařízení solárních, optických a polovodičových, magnetická optická sada s magnetickou tabulí a elektronickým laserem, žákovské soupravy pro magnetismus a elektromagnetismus, mikroskop s USB kamerou, tellurium, laboratorní soupravy pro školní chemické pokusy, měřící systémy pro výuku chemie, souprava pro chromatografii, digitální váhy a další pomůcky.

Termín realizace projektu 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.

ROP-logo2