Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

pondělí 24. listopadu 2014 ocení Národní institut pro další vzdělávání v Praze nejúspěšnější kolektivy v celostátní soutěži Brána k druhým. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní. Hodnotící komise vybrala pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.

Mezi oceněným za kategorii do 18 let je i naše škola s projektem „Jen tak“.

Celý příspěvek

mluvci

Projekt Evropské unie „Rodilí mluvčí do škol“ je zaměřený na zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol. Na naší škole bude realizován v období od listopadu 2014 do června 2015. Tato aktivita bude zaměřena na žáky 8. a 9. tříd, kteří budou mít možnost setkávat se s rodilým mluvčím jedenkrát týdně v rámci hodin anglického jazyka.

V rámci tohoto projektu se účastníme dvou dalších aktivit. První z nich je zavádění metody CLIL do výuky. Tato metoda je založena na propojení výuky odborného předmětu a angličtiny, kdy se žák učí jazyku a obsahu předmětu zároveň.

Celý příspěvek

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsme se společně s našimi páťáky vrátili v čase o několik milionů let zpátky, abychom se podívali, jak to vypadalo v době ledové. Tento návrat nám umožnila animační výstava „Když měl mamut husí kůži“, pořádaná v opavském Domě umění. Žáci se formou skupinové práce a vypracováním pracovních listů blíže seznámili s dobou ledovou a také s živočichy, kteří zde žili. V závěru měli možnost nahlédnout do jeskyně s nástěnnými malbami. Všichni si výlet užili a už se zase těšíme na další společné putování.

012[2]

Naplněný koncertní sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, množství významných představitelů Moravskoslezského kraje, nervózní studenti, kteří za malou chvíli budou přebírat ocenění za své úspěchy. Tak takovéto obrázky se mi vybaví, když se řekne 30. říjen 2014.

V doprovodu zástupců a vybraných žáků školy jsem se spolu s představiteli města Vítkova vydal do Ostravy na slavnostní udílení cen nejúspěšnějším žákům a školám Moravskoslezského kraje. Atmosféra byla velmi příjemná již od samotného začátku. Předávání ocenění nám zpříjemnila vystoupení žáků Janáčkovy konzervatoře a musím říci, že se bohatý kulturní program zcela vydařil.

Celý příspěvek

zdrojDne 6.11.2014 pořádá školní družina lampiónový průvod. Sraz dětí je ve vestibulu školy v 16:30 hod. a akce bude ukončena cca 18:00 hod. návratem opět do vestibulu školy.
Děti si donesou svůj lampión. Účast rodičů je vítána.

Na naší škole mají žáci a učitelé od ledna 2014 k dispozici 20 iPadů. I za tak krátkou dobu je vidět, že používáním tabletů lze zlepšit motivaci dětí. Žáky výuka moderními technologiemi baví a na hodiny se těší.  iPady máme pro motivaci a pouze pro aktivity, které mají nějaké výhody oproti jiným klasickým metodám. Tablety lze využít napříč všemi ročníky, už v 1. třídě žáci skládají v hodinách čtení slabiky, slova nebo věty, v matematice nenásilnou formou her spočítají spoustu příkladů, sami mohou úlohy tvořit a bezprostředně po výpočtu zkontrolují správná řešení.

Celý příspěvek

fotoKaždoročně zahajujeme školní rok plný sportovních soutěží atletikou. Na konci září se pravidelně účastníme vytrvalostních běhů v Opavě (Okresní finále přespolního běhu „Běháme s BK Tour“). Jedná se o běhy od 600 m až do 3000 m. V každé kategorii reprezentuje svou školu 6 žáků a čtyři nejlepší bodují (resp. sčítá se jejich umístění). Letošní výkony nás velice potěšily. Vyzdvihnout je třeba výsledky ve třech kategoriích:

Celý příspěvek