Základní škola a gymnázium Vítkov

Základní škola

Naše škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Projekt nese  název Etický učitel – etický žák a v jeho rámci se uskuteční 5 čtyřhodinových workshopů, kterých se zúčastní 80 % pedagogických pracovníků školy. Více informací …

V prvních dvou týdnech nového školního roku probíhaly na naší škole adaptační programy pro žáky 1. tříd základní školy, 1. ročník víceletého gymnázia a 1. ročník čtyřletého gymnázia. Tyto programy zajišťovali pracovníci organizace EUROTOPIA Opava. Cílem bylo usnadnit žákům co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy mezi sebou a poznat se lépe se svým třídním učitelem. Společně se svými třídními učitelkami byli žáci zaměstnáváni různými aktivitami: seznamovacími, prožitkovými, tvořivými, pohybovými či relaxačními.
Celý příspěvek

Ve dench 4. a 5. 9. 2013 jsme byli pozváni na Den otevřených dveří do Střediska volného času ve Vítkově, které nabízí dětem zájmové kroužky pro využití volného času. Během návštěvy jsme prošli celé středisko zábavnou, hravou formou. Některé děti se poprvé seznámily s prostředím – domečku – jak nazývají budovu, kde se scházejí na kroužky. Zde je každá místnost určena danému klubu, například klub modelářský, rybářský, šachový, keramika, divadelní atd.
Celý příspěvek

Zahájení_2013_náhledKaždý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou prvňáčci poprvé do školy. Celkem 91 prvňáčků zahájilo svůj první školní den v pondělí 2. září 2013. Děti se na školu těšily, také na své paní učitelky a na nové kamarády. Jejich třídními učitelkami jsou v 1. A třídě Mgr. Dagmar Lanková, v 1. B třídě Mgr. Jana Hanušová, v 1. C třídě Mgr. Petra Chovancová a v 1. D třídě Dagmar Snášelová. Prvňáčky, jejich rodiče, ale i babičky a dědečky přivítaly paní učitelky ve vyzdobených třídách, s dětmi si povídaly, co je ve škole čeká a popřály jim hodně úspěchů ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém kolektivu.
Celý příspěvek