Základní škola a gymnázium Vítkov,

příspěvková organizace

V rámci projektu Ekoškola pořádáme každoročně výchovně – vzdělávací environmentální program pro mateřské školy pod názvem DEN ČINU. V letošním roce k nám zavítal Krtek cestovatel a jeho zvířecí kamarádi. Spolu s žáky 5. ročníků si zvířátka  připravila zajímavá stanoviště, kde si děti zkusily sestavit zvířecí pucle, učily se správně třídit odpad, poznávaly přírodniny, zdravé potraviny a také si zaskákaly jako žabka nebo klokan. Za odměnu dostaly účastnický list a sladkost. Dvoudenní akce se zúčastnilo 180 dětí z mateřských škol ve Vítkově a okolí. Jedinou nepříjemností bylo počasí, které nám vůbec nepřálo. Proto se celá akce uskutečnila v prostorách Školního klubu.

Celý příspěvek

unnamedÚstřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, Střední školou techniky a služeb Karviná a Krajským sdružením hasičů MSK a také s Hasičským záchranným sborem MSK realizuje dvousemestrální vzdělávání děvčat a chlapců základních škol Moravskoslezského kraje. Studium podporuje technické vzdělávání mladé generace a společenskou významnost záchranářů.

V sobotu 20. září 2014 se uskutečnila v aule VŠB TU Ostrava slavnostní promoce nastupující mladé záchranářské generace. Patří k ní rovněž žáci naší školy Kateřina Zemánková, Petr Zemánek, Ladislav Šustek, Dominik Nedzbala a Erik Ontkoc.

Významní hosté ocenili přínos studia mladých záchranářů a rovněž jejich osobní odpovědnost a cílevědomost ve studiu.

Ke gratulantům se připojili rovněž rodiče chlapců a děvčat a ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová.

Na naší škole jsme dokončili projekt ,,Etický učitel – etický žák“ kdy se žáci soustředili speciálně na vyučování předmětu etiky. Byli proto vybráni žáci šestých až devátých tříd a vybraných ročníků víceletého gymnázia, kteří byli rozděleni do dvou skupin, a zaměřili se na lidská práva a mezilidské vztahy. Výstava fotek z projektu se bude prezentovat na naší Vánoční akademii. Viz článek na denik.cz.

Září, září, na léto jde stáří,
a do naší školičky přišly nové tvářičky.

Slavnostní zahájení nových prvňáčků proběhlo společně s rodiči a milými hosty z Městského úřadu v Kulturním domě ve Vítkově, kam je doprovodili žáci devátých tříd a popřáli jim v jejich nastávajících školních letech mnoho úspěchů.

Celý příspěvek

Milí žáci a studenti, vážení rodiče a přátelé naší školy, přejeme Vám ničím nerušené, pohodové prázdniny. Užijte si slunce, klidu, poznejte české i cizí kraje, odpočiňte si a naberte nové síly do dalšího školního roku. Děkujeme a těšíme se nashledanou v září.

Vaši učitelé, vychovatelky a zaměstnanci školy

Modernizace učeben na Základní škole a gymnáziu Vítkov
CZ.1.10/2.1.00/30.01578
ROP-logo

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci výzvy č. 2 1 -30 Modernizace výuky na základních školách. Cílem a náplní projektu je modernizace učeben chemie a přírodopisu, vybudování nových učeben fyziky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činí 2.917.189,- Kč, z toho náklady žadatele 437.578,- Kč. Z projektu bude pořízena nová výpočetní a multimediální technika – interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, počítače, notebooky, tablety, tiskárny, barevná kopírka, digitální kamery a fotoaparáty, nábytek do tříd – žákovské lavice a židle, jazyková laboratoř, interiérové vitríny, pracovní stoly pro odbornou výuku chemie, pomůcky pro výuku žáků – stavebnice modelů funkčních zařízení solárních, optických a polovodičových, magnetická optická sada s magnetickou tabulí a elektronickým laserem, žákovské soupravy pro magnetismus a elektromagnetismus, mikroskop s USB kamerou, tellurium, laboratorní soupravy pro školní chemické pokusy, měřící systémy pro výuku chemie, souprava pro chromatografii, digitální váhy a další pomůcky.

Termín realizace projektu 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015.

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.

ROP-logo2

IMG_20140617_162246Edukativní soutěž plná pokusů a zážitků, ve které si soutěžící zkouší fyzikální zákony na vlastní tělo. Těmito slovy nás motivovala týmová soutěž, na kterou jsme byli pozvání 17. června do Světa techniky, který je součástí Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Šlo o soutěž, kterou pořádá Česká televize v Ostravě a bude se ve 13. dílech vysílat na podzim. Soutěžila dvě pětičlenná družstva, jedno z Uherského Hradiště a druhé naše. Sestava byla pestrá – Michal Sova, Sabina Pachlopníková, Kristýna Plačková, Jan Juroška a Lucie Marethová, žáci ze základní školy a víceletého gymnázia. Jednotlivé soutěže se odehrávaly v hale U6 a v hale Gong. Televizní štáb měl k dispozici asi třicet lidí – tři hlavní kameramani, dva zvukaři, klapka a spousta dalších asistentů.

Celý příspěvek