příspěvková organizace

Provozní informace a nabídka dalších služeb

Seznam alergenů

Vnitřní řád školní jídelny

 

Doba pro vydávání obědů: pondělí – pátek 11.00 – 14.00 hod.

Provozní doba jídelny: pondělí-pátek    od 6.00 – 14.30 hodin

Polední přestávka kanceláře: 12.15-12.45

Pokladní hodiny: pondělí –pátek     6,00-12.15     12.45-14.30

 

Telefon: 556 300 775 (Dana Brožová – vedoucí ŠJ, Martina Kosternová – účetní)

E-mail: dana.brozova@zsgvitkov.cz (Dana Brožová – vedoucí školní jídelny)
Výdej obědů pro nemocné dítě do jídlonosičů v době od 11.00-14.00 hodin.

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hodin přes internet, telefonicky na čísle 556300775 nebo osobně u terminálu v jídelně.

Případně můžete využít android aplikaci Jídelníček. Pro využití ve vítkovské síti wifivitnet je potřeba nastavit adresu serveru: 192.168.29.204:9999, pro ostatní poskytovatele vašeho internetu (i přes data v telefonu) je adresa serveru: 85.163.4.0:9999. Případně se ozvěte na admin@zsgvitkov.cz

V případě nemoci strávníka lze oběd první den nemoci odnést v jídlonosiči. Pokud rodič nemá možnost oběd vyzvednout ve výdejní době, stačí, když do kanceláře školní jídelny přinese jídlonosiče a my zajistíme naplnění.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Všechny prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

Oběd se vydává po přiložení čipu.

 

Nabídka obědů pro veřejnost

Dochází Vám inspirace v přípravě jídel? Přijďte si k nám pro oběd!

Co u nás dostanete?

–          1 porce oběda zahrnuje – polévku, hlavní jídlo, nápoj a salát dle výběru

–          výběr stravy prostřednictvím internetu

–          možnost odběru do jídlonosičů i stravování v jídelně

–          cena jídla 60,- Kč včetně DPH

–          pro bližší informace kontaktujte vedoucí ŠJ

–          přihlášky přijímáme v kanceláři ŠJ

Ceny a způsob platby obědů

Způsob plateb:

–          platba sporožirem–strávník nahlásí ve spořitelně č. sběrného účtu 0100180731/0800 provede souhlas k inkasu a nahlásí ve ŠJ číslo svého účtu

–          platba trvalým příkazem na účet 12436821/0100, je nutné nahlásit číslo svého účtu v kanceláři. Vyúčtování se provádí 2xročně

–          platba složenkou – složenky se vydávají do 3. dne v měsíci na daný měsíc a je nutné si ji vyzvednout v kanceláři ŠJ

–          v hotovosti v kanceláři ŠJ

Stravné musí být uhrazeno do 15. dne běžného měsíce. V případě neplacení stravného bude strávník ze stravování vyřazen.

 

Vyúčtování stravného:

Na začátku každého měsíce se vypočte částka za daný měsíc (počet pracovních dní bez prázdnin) a od toho se odečtou přeplatky anebo přičtou nedoplatky.

Výše úhrady trvalým příkazem pro žáky činí 500,- Kč

Ceník stravného:

Dle vyhlášky 107/05 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku.

 

Věková kategorie

Věková kategorie Cena
6 – 10 let 22,- Kč
11 – 14 let 24,- Kč
15 a více let 26,- Kč
Cizí strávníci 60,- Kč
Zaměstnanci škol 60,- Kč

Ukončení stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a vrácení čipu.

Ve školní jídelně pro Vás také připravíme oslavy životního jubilea, svatby, rauty, ale také  pohřební hostiny. Informace Vám podáme v kanceláři ŠJ.

Obecné informace

Zařízení školního stravování stravuje denně 1000 strávníků, z toho 180 děti MŠ a 650 žáků ZŠ a gymnázia. Současně poskytujeme závodní stravování pro 110 strávníků a 60 cizích strávníků z řad občanů města.

Školní jídelna má 15 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 účetní, 1 ekonomku, 4 kuchaře, 6 provozních zaměstnanců, 1 údržbáře a 1 uklízečku.