Základní škola

Provozní informace a nabídka dalších služeb

Seznam alergenů

Vnitřní řád školní jídelny

 

Doba pro vydávání obědů: pondělí – pátek 11.00 – 14.00 hod.

Provozní doba jídelny: pondělí-pátek    od 6.00 – 14.30 hodin

Polední přestávka kanceláře: 12.15-12.45

Pokladní hodiny: pondělí –pátek     6,00-12.15     12.45-14.30

 

Telefon: 556 300 775 (Dana Brožová – vedoucí ŠJ, Martina Kosternová – účetní)

E-mail: dana.brozova@zsgvitkov.cz (Dana Brožová – vedoucí školní jídelny)
Výdej obědů pro nemocné dítě do jídlonosičů v době od 11.00-14.00 hodin.

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hodin přes internet, telefonicky na čísle 556300775 nebo osobně u terminálu v jídelně.

V případě nemoci strávníka lze oběd první den nemoci odnést v jídlonosiči. Pokud rodič nemá možnost oběd vyzvednout ve výdejní době, stačí, když do kanceláře školní jídelny přinese jídlonosiče a my zajistíme naplnění.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Všechny prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

Oběd se vydává po přiložení čipové karty.

 

Nabídka obědů pro veřejnost

Dochází Vám inspirace v přípravě jídel? Přijďte si k nám pro oběd!

Co u nás dostanete?

–          1 porce oběda zahrnuje – polévku, hlavní jídlo, nápoj a salát dle výběru

–          výběr stravy prostřednictvím internetu

–          možnost odběru do jídlonosičů i stravování v jídelně

–          cena jídla 58,- Kč včetně DPH

–          pro bližší informace kontaktujte vedoucí ŠJ

–          přihlášky přijímáme v kanceláři ŠJ

 

Ceny a způsob platby obědů

Způsob plateb:

–          platba sporožirem–strávník nahlásí ve spořitelně č. sběrného účtu 0100180731/0800 provede souhlas k inkasu a nahlásí ve ŠJ číslo svého účtu

–          platba trvalým příkazem na účet 12436821/0100, je nutné nahlásit číslo svého účtu v kanceláři. Vyúčtování se provádí 2xročně

–          platba složenkou – složenky se vydávají do 3. dne v měsíci na daný měsíc a je nutné si ji vyzvednout v kanceláři ŠJ

–          v hotovosti v kanceláři ŠJ

Stravné musí být uhrazeno do 15. dne běžného měsíce. V případě neplacení stravného bude strávník ze stravování vyřazen.

 

Vyúčtování stravného:

Na začátku každého měsíce se vypočte částka za daný měsíc (počet pracovních dní bez prázdnin) a od toho se odečtou přeplatky anebo přičtou nedoplatky.

Výše úhrady trvalým příkazem pro žáky činí 500,- Kč

 

Ceník stravného:

Dle vyhlášky 107/05 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku.

 

Věková kategorie

Věková kategorie Cena
6 – 10 let 22,- Kč
11 – 14 let 24,- Kč
15 a více let 26,- Kč
Cizí strávníci 58,- Kč
Zaměstnanci škol 60,30,- Kč

Ukončení stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu, vrácení kódové karty ke stravování.

 

Ve školní jídelně pro Vás také připravíme oslavy životního jubilea, svatby, rauty, ale také  pohřební hostiny. Informace Vám podáme v kanceláři ŠJ.

Obecné informace

Zařízení školního stravování stravuje denně 1000 strávníků, z toho 180 děti MŠ a 650 žáků ZŠ a gymnázia. Současně poskytujeme závodní stravování pro 110 strávníků a 60 cizích strávníků z řad občanů města.

Školní jídelna má 15 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 účetní, 1 ekonomku, 4 kuchaře, 6 provozních zaměstnanců, 1 údržbáře a 1 uklízečku.