příspěvková organizace

Provozní informace a nabídka dalších služeb

Seznam alergenů

Vnitřní řád Školní jídelny

 

Doba pro vydávání obědů: pondělí – pátek     11.00 – 14.00 hod.

Provozní doba jídelny: pondělí-pátek     6.00 – 14.30 hod.

Polední přestávka kanceláře: 12.00-12.30

Pokladní hodiny: pondělí –pátek     6,00-12.00     12.30-14.30

 

Telefon: 556 300 775 (Dana Brožová – vedoucí ŠJ, Martina Kosternová – účetní)

E-mail: dana.brozova@zsgvitkov.cz (Dana Brožová – vedoucí školní jídelny)

 

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hodin přes internet, telefonicky na čísle 556 300 775 nebo osobně u terminálu v jídelně.

Případně můžete využít android aplikaci Jídelníček. Pro využití ve vítkovské síti wifivitnet je potřeba nastavit adresu serveru: 192.168.29.204:9999, pro ostatní poskytovatele vašeho internetu (i přes data v telefonu) je adresa serveru: 85.163.4.0:9999. Případně se ozvěte na admin@zsgvitkov.cz

V případě nemoci strávníka lze oběd první den nemoci odnést v jídlonosiči. Pokud rodič nemá možnost oběd vyzvednout ve výdejní době, stačí, když do kanceláře školní jídelny přinese jídlonosiče a my zajistíme naplnění. Výdej obědů pro nemocné dítě do jídlonosičů v době od 11.00-14.00 hodin.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Všechny prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

Oběd se vydává po přiložení čipu.

 

Nabídka obědů pro veřejnost

Dochází Vám inspirace v přípravě jídel? Přijďte si k nám pro oběd!

Co u nás dostanete?

  • 1 porce oběda zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj a salát dle výběru
  • výběr stravy prostřednictvím internetu
  • možnost odběru do jídlonosičů i stravování v jídelně
  • cena jídla 73,- Kč včetně DPH
  • pro bližší informace kontaktujte vedoucí ŠJ
  • přihlášky přijímáme v kanceláři ŠJ

 

Způsob platby obědů:

  • platba trvalým příkazem na účet 12436821/0100, je nutné nahlásit číslo svého účtu v kanceláři. Vyúčtování se provádí 2x ročně
  • platba složenkou – složenky se vydávají do 3. dne v měsíci na daný měsíc a je nutné si ji vyzvednout v kanceláři ŠJ
  • v hotovosti v kanceláři ŠJ
  • platba kartou v kanceláři ŠJ

Stravné musí být uhrazeno do 25. dne běžného měsíce. V případě neplacení stravného bude strávník ze stravování vyřazen.

 

Vyúčtování stravného:

Na začátku každého měsíce se vypočte částka za daný měsíc (počet pracovních dní bez prázdnin) a od toho se odečtou přeplatky anebo přičtou nedoplatky.

Výše úhrady trvalým příkazem pro žáky činí 600,- Kč.

 

Ceník stravného:

Dle vyhlášky 107/05 Sb. jsou strávníci zařazování do věkových skupin po dobu celého školního roku (tj. od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosáhli níže uvedeného věku.

Věková kategorieCena
6 – 10 let24,- Kč
11 – 14 let26,- Kč
15 a více let28,- Kč
Cizí strávníci73,- Kč
Zaměstnanci škol73,- Kč

 

Ukončení stravování musí strávník provést osobně, bude provedeno finanční vyrovnání za odebranou stravu a vrácení čipu.

 

Ve školní jídelně pro Vás také připravíme oslavy životního jubilea, svatby, rauty, ale také  pohřební hostiny. Informace Vám podáme v kanceláři ŠJ.

 

Obecné informace

Zařízení školního stravování stravuje denně 900 strávníků, z toho 110 děti MŠ a 610 žáků ZŠ a gymnázia. Současně poskytujeme závodní stravování pro 110 strávníků a 70 cizích strávníků z řad občanů města.

Školní jídelna má 13 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí ŠJ, 1 účetní, 1 ekonomku, 4 kuchaře a 7 provozních zaměstnanců.