příspěvková organizace

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov

Komenského 754, 749 01 Vítkov
IČO: 266 66 588
Email: klubzsag@seznam.cz

Stanovy Klubu rodičů

 

  1. Výbor spolku Klubu rodičů: 

předseda: Ladislava Sobolová

členové: Bc. Bronislava Balnarová, Mgr. Alena Grossová, Gabriela Haasová, Andrea Lukašíková, Petr Sobol, Pavel Vašátko

  1. Kontrolní komise spolku Klubu rodičů:

Renata Klevarová, Edita Kyjovská, Zuzana Jiroutová

  1. Hospodář spolku Klubu rodičů:

 Renata Švihelová

  1. Členové z řad zákonných zástupců:
třída zástupce třídy třída zástupce třídy
I.A Jitka Vránová, Kamila Machačová VI.B Lucie Šimíková
I.B Pavlína Hnátová VI.C Martina Hrabovská
I.C Lucie Balážová VII.A Martina Kašparová
II.A Barbora Dudoková, Ivona Švihelová VII.B Ladislava Sobolová
II.B Adéla Ambrožová VIII.A Pavlína Lhotská
II.C Hana Goralčíková, Roman Goralčík VIII.B Andrea Lukašíková
III.A Petr Neuwirth, Eva Pauschová VIII.C Zdeňka Buchwaldová
III.B Jana Tyranová, Markéta Mičková IX.A Kateřina Koldušková
III.C Petra Chroustová, Marie Stránská IX.B Bc. Romana Nováková
IV.A Pavlína Kubalová I.G Alena Zeisbergerová
IV.B Gabriela Daříčková II.G Gabriela Haasová
IV.C Petra Mlčáková III.G Eliška Měrková
V.A Radka Zouharová, Ž. Jadavanová IV.G Zuzana Jiroutová, Alena Grosová
V.B Ivana Mikulčáková, B. Balnarová V.G Petra Nedzbalová
V.C Martina Machačová, L. Tošovská VI.G Andrea Mášová
V.D Marie Jedináková VII.G Ivana Mikulčáková
VI.A Jaroslava Špalková VIII.G Jiří Satke

 

Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2013-2014
Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2014-2015
Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2015-2016
Zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2016-2017