příspěvková organizace

Naše škola spolupracuje s následující psychologickou poradnou a externím psychologem: 

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, přísp. organizace
odloučené pracoviště PPP Vítkov
v budově ZŠ Vítkov na adrese nám.J.Zajíce 1, Vítkov

PhDr. Daniel Trubka, pp­p.vitkov@centrum.cz