příspěvková organizace

Klokanovy kapsy s klokanem Béďou

Ke svým výukám v týdnu od 20. 11. do 22. 11. 2017, které se týkají reedukace, speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, jsem dostala zapůjčené diagnostické, edukační a kompenzační pomůcky. Je to plyšová postavička klokana se jménem Béďa a jeho klokanovými kapsami. Náplní jsou různé hry rozvíjející matematické představy, zrakovou analýzu a syntézu, zrakové rozlišování a prostorovou orientaci.  Vše je určeno pro děti předškolního věku a žáky nižšího stupně.

Při plnění rozmanitých úkolů žáci zapojili nejen snahu, motivaci, odvahu, ale i kreativitu, fantazii apod. Během jednotlivých úkolů je „pozoroval“ plyšový klokan Béďa, se kterým mohli navázat komunikaci, pohladit si ho, obejmout apod. Klokana Béďu si žáci hned oblíbili J

V kapse klokana Béďi byl vždy zajímavý úkol, který s chutí plnili. Žáci vnímají jakoukoli změnu, a především nám předávají tu správnou zpětnou vazbu. Vše probíhalo kreativní a zábavnou formou.

Samotného klokana Béďu jsem využila i o přestávkách, kdy byl středem pozornosti. Bylo příjemné vidět radost a nadšení. S žáky jsme si povídali, kdo klokany viděl při návštěvě v ZOO a další zajímavosti. Bylo to hezké zpestření předvánočních dnů. Jsem ráda, že jsem měla možnost vyzkoušet klokanovy kapsy společně s klokanem Béďou, které obohatily mé speciálně pedagogické výuky.

Mgr. Petra Grossmannová

Školní speciální pedagog

V pracovně školního speciálního pedagoga probíhají reedukační výuky formou cvičení na sluchové a zrakové vnímání, grafomotorická a artikulační cvičení, dále cvičení na koncentraci pozornosti, prostorovou orientaci, pro rozvoj slovní zásoby apod.

Také sem patří konzultace se žáky, rodiči a třídními učiteli.

 

V pracovně školního psychologa probíhají většinou individuální cvičení a konzultace s žáky či jejich rodiči. 

Školní psycholog má k dispozici rovněž různé výukové programy na počítači a s dětmi se zaměřuje na tréninky smyslového vnímání, paměti, pozornosti, soustředění a relaxace. 

Náplní práce školního psychologa je také práce s třídními kolektivy. Na fotografiích třída 6.A a aktivity zaměřené na prevenci šikany.