příspěvková organizace

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Vyhlášky

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-72-2005-sb-1

Zajímavosti

https://www.klickevzdelani.cz/Portals/0/Dokumenty/Sec2015/deti_zaci_SVP.pdf

http://www.msmt.cz/vzdelavani/podpurna-opatreni

 

RODIČE

Výchovné styly v rodině

Co by dítě mělo umět říct

Žijeme v soutěživé době

Skoro polovina prvňáků má vadu řeči. Podle odborníků se přitom dají snadno odstranit

Reflexy

15 věcí, které mám ráda na dětech

Sourozenecké konstelace

Stres v rodině

http://www.uceni-v-pohode.cz/

https://www.mentem.cz

http://www.zlobidlo.cz/

Pravidla bezpečného užívání internetu pro rodiče

Buď v bezpečí -Kybergrooming rizikové seznamování v prostředí internetu

Buď-v-bezpečí-Sexting-rizikové-sdílení-intimních-materiálů

Buď v bezpečí – Sociální sítě – zásady bezpečnějšího používání

Buď-v-bezpečí-Podvody-s-webkamerou

Buď-v-bezpečí-Kyberšikana

Pravidla-bezpečného-používání-internetu

ŽÁCI

Styly učení, školní úspěch

Proč ubližuji sám sobě

Desatero bezpečného internetu

Čisté ruce

PRO RODIČE A ŽÁKY BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD

Budoucí první třídy

Seznam činností pro děti budoucích prvních tříd

Desatero dětí budoucích prvních tříd


 Kategorie oblastí pro rozvoj dílčích funkcí při reedukaci

ČESKÝ JAZYK

http://www.kaminet.cz/

http://www.jazyky-bez-barier.cz/nazorne-pomucky-pro-uchopeni-slovicek-a-gramatiky

Cvičení český jazyk, matematika

Synonyma

Český jazyk

MATEMATIKA

http://www.kaminet.cz/

Cvičení český jazyk, matematika

 

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Doporučená literatura

http://obchod.portal.cz/predchazime-porucham-uceni/

http://obchod.portal.cz/rozvoj-vnimani-a-poznavani-1/

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum

Portál Literacy

 

GRAFOMOTORIKA

http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/grafomotoricke

ČÍSELNÉ A MATEMATICKÉ POJMY

http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/predmatematicke

http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-temata/ciselne-a-matematicke-pojmy

ROZUMOVÉ A POZNÁVACÍ ČINNOSTI

http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/poznavaci-rozumove

http://www.detskestranky.cz/rubrika/22-pracovni_listy.htm

http://www.superhry.cz/hry-pro-deti/hledani-rozdilu

SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

http://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/smyslove-citove

http://www.predskolaci.cz/pracovni-listy-smyslove-vnimani/8458

http://www.detskestranky.cz/rubrika/36-predskolaci.htm

MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI

Tematické portály a články věnující se nadaným dětem

http://www.nadanedite.eu/soubory/ucitele/brozura%20nadani.pdf

http://www.nadanedite.cz

 • stránky věnované přímo nadaným dětem a jejich rodičům a pedagogům
 • diagnostické služby
 • metody a formy práce

http://www.nadanedeti.cz

 • přehledné stránky – rubriky pro učitele, rodiče apod.
 • možnost diskuze

http://www.centrumnadani.cz

 • hádanky
 • seznam škol, které se věnují nadaným žákům
 • online poradna

http://deti.mensa.cz

 • specializovaný web pro nadané děti a jejich rodiče

http://www.nadanie.sk

 • slovenský web s dalšími odkazy

http://www.talent-nadani.cz

 • Společnost pro talent a nadání
 • web plný informací

http://nidv.cz/cs/kontakty/centralni-pracoviste.ep/

http://www.qiido.cz/

 Články

http://www.rvp.cz/sekce/312

 • metodický portál rámcového vzdělávacího programu věnovaný nadaným žákům
 • řada článků, odkazů, nápadů a možností pro školy

http://www.rodina.cz/clanek2606.htm

 • autorka Eva Vondráková o nadaných dětech
 • součástí článku diskuze čtenářů k problematice

http://www.rvp.cz/clanek/762/2365

 • nadané děti a jejich vrstevníci
 • nadané dítě v kolektivu

Televizní dokument

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10076879670-prilis-nadane-deti/

 • vysílání o nadaných dětech