Škola je zapojena do projektu IN-VIT II. V rámci tohoto projektu bude posílena činnost odborníků ŠPP Houpačka.

1. Projekt IN-VIT II

Kariérové poradkyně

Mgr. Bc. Jana Špoková

  • Kariérová poradkyně pro 1. stupeň ZŠ
  • Konzultační hodiny –  pondělí 14,00 – 14,30

Mgr. Petra Beková

  • Kariérová poradkyně pro 2. stupeň ZŠ
  • Konzultační hodiny – pondělí 7,30 – 8,30

Mgr. Andrea Mášová

  • Kariérová poradkyně pro gymnázium
  • Konzultační hodiny – pondělí 13,15 – 14,45

Náplň práce:

  • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství, individuální i skupinová podpora v oblasti kariérového poradenství, podpora žáků v rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, výcvik dovedností žáka k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji, zprostředkování informací z oblasti kariérového poradenství, veletrhů středních škol apod., poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce, konzultace s rodiči žáků, komunikace s partnery podílejícími se na kariérovém poradenství (ÚP, PPP, NNO apod.),  komunikace se zaměstnavateli za účelem zajištění exkurzí/stáží, spolupráce s pedagogy za účelem zajištění individuální podpory žáků.

Koordinátor inkluze

Mgr. Romana Fajmonová

  • Konzultační hodiny – úterý 12,00 – 13,00

Náplň práce:

  • Koordinace IVP/PLPP, kontrola poskytovaných podpůrných opatření, komunikace s ŠPZ/OSPOD, koordinace činnosti asistentů pedagoga/školních asistentů, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání atd.