Úspěšně v základním vzdělávání II

https://www.zsgvitkov.cz/files/logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz-z.jpg

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017300

Název projektu: „Úspěšně v základním vzdělávání II“ 

Na základě žádosti o podporu z Výzvy č. 02_20_080 Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, získala škola od 1. 9. 2020 pro žáky 1. a 2. stupně základní školy finanční prostředky ve výši 994 269,00 Kč. Tyto budou využity v projektu „Úspěšně v základním vzdělávání II“, jehož cílem je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT a extrakurikulární a rozvojové aktivity.

Naše škola v rámci projektu bude nabízet personální podporu školního asistenta žákům ohroženým školním neúspěchem, bude realizovat tandemovou výuku, jejímž cílem je prohloubit spolupráci učitelů s ostatními pedagogickými pracovníky a zvýšit tak kvalitu výuky, uskuteční projektové dny pro žáky ve výuce a mimo školu (záměrem je zvyšovat kompetence pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky v oblastech polytechnického a environmentálního vzdělávání, podnikavosti, kreativity, logického myšlení a kariérového poradenství) a bude využívat ICT ve vzdělávání – účelem této "šablony" je rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií, ale také zvýšit digitální kompetence a kreativitu žáků.

manažer projektu Mgr. Jana Kravčíková