příspěvková organizace

Myslet a vidět sociologicky! Na Katedře sociologie Filozofické fakulty OU se 28. ledna konaly Sociologické dny, které navštívili studenti z kvinty a septimy. Přednáška „Fake news“: jak se zorientovat v „postpravdivém“ světě měla ukázat, jak nám humanitní vědy a zejména sociologie mohou pomoci se zorientovat v současném světě, v němž roste význam politického populismu, dezinformačních kampaní a protichůdných interpretací. Přenášející demonstroval na aktuálních příkladech rozdíly mezi ověřitelnými fakty a informacemi, u kterých jako by si už nikdo nebyl jistý tím, co je pravda a co pouze „fake news“. Druhá přednáška Styl městských subkultur nabídla uvedení do sociologie subkultur. Ukázala jejich původ i vysvětlení, proč jsou pro členy subkultur tolik důležité stylové prvky – hudební styl, názory, postoje, životní pocity. Přednášející velmi poutavou formou představil některé známé (punkeři, skinheads, hipsteři) i méně známé (teds, mods, beatniks) zástupce subkultur.

Mgr. Jana Kravčíková